Szervezet
   

Komplex Alapprogram (EFOP 3.1.2)
A kiemelt projekt megvalósítói:
Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem
Konzorciumi partnerek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Oktatási Hivatal
A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 1. – 2021. szeptember 30.
A megvalósítás költsége: 9 860 000 000 Ft
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem keretösszege: 1 046 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen kiemelt projekt megvalósításával elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.
Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát". A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Ezen stratégiai célokkal összhangban állnak a projektet megvalósító Konzorcium által jelen fejlesztésben megfogalmazott célok, a projekt keretében megvalósuló szakmai feladatok.
Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során
1. A Komplex Alapprogram kidolgozása és bevezetése
A Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, melynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló logika, testmozgás, művészet, digitális, életgyakorlat alapú tanulástámogató alapmódszerek állnak, heterogén tanulócsoportokban, differenciált képességfejlesztés megvalósításával.
A projekt közvetlen célja a kidolgozott komplex alapprogram intézményi bevezetése és országos elterjesztésének támogatása az alapfokú oktatásban résztvevők számára.
A 2020/2021-es tanév végéig – több ütemben – az ország 1500 iskolájában kerül bevezetésre a Komplex Alapprogram, ezalatt a tanítók, tanárok 35 000 pedagógus továbbképzésen keresztül készülhetnek fel az új szakmai tartalmak szakszerű alkalmazására.
A projekt eredményeként:
 • a módszertani fejlesztésbe a projekt 1500 intézményt von be (melyből legalább 5 felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorlóintézmény);
 • a projekt során létrejön 7 db, a módszertani fejlesztéshez kapcsolódó, kidolgozott valamint akkreditált pedagógus-továbbképzés;
 • elkészül 8 tanári módszertani kézikönyv az alsó tagozaton;
 • elkészül 16 tanári módszertani kézikönyv a felsőtagozaton;
 • megvalósul a komplex alapprogram elterjesztéséhez kapcsolódó pilot program legalább 100 intézményben;
 • a projekt során megvalósul 35 000 pedagógus továbbképzése;
A projektben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 4 kar (BTK, PPK, TTK, TÓK), a Savaria Egyetemi Központ (SEK), három gyakorló általános iskola (Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola, Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola, Bolyai János Gyakorló Általános Iskola) és a Tanárképző Központ munkatársainak bevonásával, együttműködésével vesz részt.  
Az ELTE feladatai közé tartozik:
1. a szakmai képzési koncepciók, módszertani útmutatók, a módszertani eszközfejlesztés az alprogramokban,  valamint módszertani könyvek, tanári kézikönyvek kidolgozás az alprogramok mentén kialakított alábbi munkacsoportokban:
 • Komplex Alapprogram Koncepció Munkacsoport – itt 4 ELTE szakértő dolgozik
 • Módszertan, Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT) Munkacsoport – itt 5 ELTE szakértő dolgozik
 • Digitális-alapú Iskolafejlesztő Módszer Munkacsoport – itt 3 ELTE szakértő dolgozik
 • Művészet-alapú Iskolafejlesztő Módszer Munkacsoport – itt 4 ELTE szakértő dolgozik
 • Testmozgás-alapú Iskolafejlesztő Módszer Munkacsoport – itt 2 ELTE szakértő dolgozik
 • Logika-alapú Iskolafejlesztő Módszer Munkacsoport - itt 3 ELTE szakértő dolgozik
 • Életgyakorlat-alapú Iskolafejlesztő Módszer Munkacsoport - itt 3 ELTE szakértő dolgozik
 • Testmozgás-alapú Iskolafejlesztő Módszer Munkacsoport - itt 2 ELTE szakértő dolgozik
 • Kiemelt Figyelmet Igénylő Tanulók (KFIT) Munkacsoport – itt 2 ELTE szakértő dolgozik
 • Alsó Tagozatos Módszertani Könyvek Munkacsoport – itt 5 ELTE szakértő dolgozik
 • Felső Tagozatos Módszertani Könyvek Munkacsoport – itt 27 ELTE szakértő dolgozik
2. A projekt pilot időszakában, majd azt követően a Komplex Alapprogram bevezetésének három szakaszában a Mérés és Értékelés Munkacsoport – melynek munkájában 4 ELTE szakértő vesz részt - az általa készített kutatási koncepció és kutatási-mérési terv alapján a kiválasztott partnerintézmények bevonásával iskolakutatást (mérések, nyomon követés, hatékonyságvizsgálat, osztálytermi vizsgálatok, kérdőívek) végez, értékel, s kidolgozza a Komplex Alapprogramban részt vevő intézmények folyamatos nyomon követésének módszertanát (online nyomon követés, kérdőívek, statisztikák elemzése, GYIK elemzés, stb).
3. Az ELTE részt vesz továbbá a KKK, a tantervi hálók elemzésében, az ajánlások megfogalmazásában, valamint a tantárgyleírások, tantárgyi tematikák felülvizsgálatában, átdolgozásában és az új tanegységek kidolgozásában.
4. Az ELTE feladata egy Regionális Képzési és Továbbképzési Központ létrehozása, működtetése és fenntartása. A Képzési Központ feladata már a projekt pilotszakaszban is a képzések és a képzők képzésének szervezése, lebonyolítása , a képzéssel kapcsolatos teljes adminisztráció folyamatos és zökkenőmentes biztosítása, az intézményi bevezetés és tudásmegosztás támogatása.
Az ELTE a konzorcium legnagyobb továbbképzési volumenét valósítja meg: 4 megyében (Vas, Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron), valamint Budapesten összesen 10 494 pedagógus számára szervez 4x30 órás képzést.
A projekt weboldala itt érhető el: https://www.komplexalapprogram.hu/

Az ELTE 2017. október 17-ei ppt-je.

Az ELTE projektvezetése
Szakmai vezető: Dr. Szivák Judit
Projektmenedzser: Kertész Gábor
Pénzügyi vezető: Stiglincz Zsuzsanna
A projektvezetést segítik
a Képzési Központ vezetője: Nemes Iringó
a SEK Projektközpont vezetője: Kispálné Horváth Mária
Szakmai asszisztens: Csányi Kinga
Képzési asszisztens: Kóródi Balázs
Projektasszisztens: Jagodic-Spilák Eszter
A Komplex Alapprogram ELTE projektirodájának elérhetőségei
cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., 104. szoba,
telefon: 1/4614500/3472
email: efop312@ppk.elte.hu


Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2017.12.07.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 április Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
ELTE Logo