Program, tanterv - Pedagógia BA

A képzés célja

Ha nálunk szerzel végzettséget, akkor olyan pedagógiai szakemberré válsz, aki átlátja és ismeri a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát. Képes leszel minőségi és felelős munkával hozzájárulni oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben csoportok és egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz. Alkalmas leszel iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok támogatására, illetve oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására.

Főbb tárgyak

Az alapszak széles körű és elmélyült alapozást nyújt, betekintést engedve a pedagógia főbb területeibe:

  • fejlődéslélektan,
  • innovatív fejlesztések, projektek,
  • személyiség- és szociálpszichológia,
  • tanulás és tanítás,
  • neveléselmélet,
  • nevelés- és oktatáslélektan,
  • inkluzív pedagógia,
  • digitális technológia az oktatásban.

A képzés tanterve.

Specializációk

Oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens

A specializáció középpontjában a képzési programok készítése, a működési feltételek biztosítása, a tanulók támogatása, valamint a menedzsment segítése áll. Tanulsz majd oktatásszervezést és online tanulásszervezést, projektmenedzsmentet és pályázatírást, megismerkedsz az oktatás jogi környezetével és az intézményi kommunikáció eszközeivel, alapismereteket szerzel az intézményfejlesztés és intézményértékelés terén is.


Gyerek- és diákcsoportok asszisztense

A specializáción a gyermeki személyiség, a tanulás és tanítás folyamatának és a szocializációnak a megismerése, megértése és segítése áll a középpontban mind osztálytermi, iskolai, mind iskolán kívüli körülmények között. Tanulsz majd gyermek-és ifjúságvédelmet, csoportdinamikát és közösségfejlesztést, játék- és szabadidő-szervezést, pedagógiai tartalom- és eszközfejlesztést is.


Digitális pedagógiai asszisztens

A specializáció fókuszában a digitális technológiával támogatott hatékony, kreatív oktatás segítése áll. A képzés során olyan digitális pedagógiai módszertani kompetenciákra teszel szert, melyekkel magabiztosan tudsz szakmai támogatást nyújtani mind oktatási intézmények, mind a piaci vállalatok számára. Tanulsz majd az oktatástechnológia aktuális irányzatairól, az online tanulásszervezésről, megismered a digitális technológiával támogatott tanítás és tanulás módszereit osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli kontextusban egyaránt.


2020.11.03.