Pedagógia BA

Pedagógia BA szakos tájékoztató anyag

 A képzés csak Budapesten indul.

Az ideális jelentkező
akit érdekel…

 • a nevelés és a képzés, 
 • a pszichológia, az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés, 
 • a kommunikáció, a kultúra és a tanulás, 
 • a nevelés és az oktatás kutatása, fejlesztése; aki szívesen dolgozna…
 • iskolában, de nem tanári pozícióban, 
 • a felsőoktatásban, 
 • oktatási profilú cégnél, intézménynél, 
 • oktatási asszisztensként, oktatásfejlesztőként, 
 • tananyagfejlesztőként és -tervezőként.

Érettségi vizsgakövetelmények
Kettőt kell választani a következő tárgyakból: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy természettudomány vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek. Legalább egy tárgyból emelt szinten kell teljesíteni az érettségit.

A végzett pedagógia szakos megszerzett kompetenciái 

 • képes nevelési-oktatási tevékenységek tervezésére, szervezésére, elvégzésére, az iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére, 
 • átlátja az oktatás rendszerében mutatkozó tendenciákat és problémákat, 
 • sikeresen közreműködik tananyagok és módszertani megoldások fejlesztésében, 
 • magas fokú együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik, 
 • képes a pedagógiai jelenségeket elemezni, pedagógiai kutatásokban részt venni, 
 • hatékony konfliktuskezelési technikákat alkalmaz, 
 • empatikus, nyitott, kreatív, értékorientált, felelősségteljes.

Főbb tárgyak
A szakon a hallgatók megismerkedhetnek az oktatás-nevelés társadalmi kérdéseivel, történetével, intézményrendszerével; a nevelés szempontjából meghatározó személyiségfelfogásokkal, a személyiség fejlődésével, valamint a pedagógiai folyamatok törvényszerűségeivel és az azokra ható tényezőkkel. A képzés három nagy blokkból áll, melyek az alábbi tantárgyakat is magukban foglalják: 

 • Adaptív tanulási környezetek 
 • Fejlődéslélektan
 • Szabadidő-szervezés
 • Oktatásjog 
 • Ifjúság- és gyermekvédelem ψModern eszközök – IKT az oktatásban
 • Oktatáslélektan
 • Online és offline tan-anyagfejlesztés
 • Tanulás, kommunikáció, szocializációψOktatáspolitika
 • Csoportépítő tréning
 • Esélyegyenlőség, méltányos oktatás
 • Társadalmi ismeretek
 • Intézményi gyakorlat

Specializációk (választható tanulmányi irányok)

 • Az oktatásszervező és humánasszisztens specializáción végzett hallgató az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási és szolgáltató intézmények, önkormányzatok, főhatóságok, civil és nonprofit oktatási szervezetek segítő munkatársa lehet. 
 • A pedagógiai asszisztens specializáción a hallgató arra tud készülni, hogy nevelési és oktatási intézményekben a gyermekek, a fiatalok, a pedagógusok és a szülők segítője legyen. A specializáción a gyermeki személyiség, a tanulás és tanítás, a szocializáció megismerése, megértése és segítése áll a középpontban osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli, illetve más oktatási intézményi, szervezeti körülmények között.

Továbbtanulási lehetőségek
A pedagógia alapképzési szakon végzők továbbtanulhatnak a neveléstudomány, az andragó-gia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén: interkulturális pszichológia és peda-gógia), valamint az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés szakokon.

Elhelyezkedési lehetőségek
A nevelés és az oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat. 
Lehetséges munkahelyek és pozíciók: 

 • óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium, felsőoktatási intézmény,
 • állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szerve-zetek,
 • munkahelyi továbbképzések, fejlesztési-kutatási projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,
 • felnőttképzés, oktatásszervezés,
 • családsegítő és gyermekjóléti központok, nevelési tanácsadók,
 • átmeneti otthonok, nevelőotthonok, tanodák.

További információ:

Keress minket a Facebookon is!

2019.01.11.