Program, tanterv - Sport- és rekreációszervezés BSc

Sportszervezés szakirány

A sport- és rekreációszervezés szak – sportszervezés szakirány elvégzésével olyan sportszakemberré válsz, aki a testnevelés és sport területén szerzett vezetői (menedzseri) ismeretei birtokában a legkülönbözőbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások stb.) tagjaként képes eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és folyamatok között. Feladatod lesz megkeresni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat, és biztosítani a megvalósítás feltételeit. Az alapszak előkészít a mesterszakon való továbbtanulásra is.

Alapozó tárgyak: anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus.

A szakirány fő tárgyai: sportgazdaságtan, marketing, emberi erőforrás menedzsment, sportágak menedzsmentje, sportrendezvény-szervezés, létesítménymenedzsment, sport és média.

A képzés tanterve


Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány

A sport- és rekreációszervezés szak – rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány elvégzésével olyan rekreációszervező és egészségfejlesztő szakemberré válsz, aki megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képes fejlesztő és szervező szerep betöltésére a rekreáció területén. Az itt megszerzett sportszakmai, sportmenedzsment, rendezvényszervezői és animátori ismereteidre támaszkodva képes leszel változatos sport- és rekreációs, valamint egészségfejlesztő programok megtervezésére és lebonyolítására a turizmus és a szabadidősport területén vagy betölthetsz különféle szervezői, animátori munkaköröket az életmódhoz, egészségfejlesztéshez kapcsolódó területeken. Felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben történő folytatására is.

Alapozó tárgyak: anatómia-élettan, sport- és terhelésélettan, edzéselmélet, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, sportturizmus.

A szakirány fő tárgyai: rekreációelmélet- és módszertan, szellemi rekreáció, animáció, táborozási ismeretek, rendezvényszervezés, rehabilitáció, egészségfejlesztés.

Választható specializációk:

  • Budapesten: szállodai és rendezvényanimátor, fitnesz- és wellness-szakértő,
  • Szombathelyen: szabadidősport-szakértő, egészségfejlesztés.

A képzés tanterve