A könyvtár története

A könyvtár története
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar megalakulásával egyidejűleg 2004-ben, a Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtárának és az ELTE Pszichológiai Intézetének Könyvtárának egyesülésével létrejött a Kari Könyvtár is. Az átszervezés során több intézményi gyűjtemény is az új könyvtár állományába került. A 140 ezer kötetet meghaladó gyűjtemény szerteágazó tematikája teljesen lefedi a Kar tudományterületeit.

A ma már hagyományosnak tekinthető papíralapú és audiovizuális dokumentumokon kívül a könyvtár hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető különböző hazai és külföldi adatbázisokhoz, illetve teljességükben elektronikus formában közzé tett kiadványokhoz, ezzel hozzájárul a korszerű ismeretek, az egyetemes tudás közvetítéséhez.

Az ELTE PPK Könyvtára nyilvános könyvtár, amely széles körű szolgáltatásai révén és a Karon zajló tanárképzésnek köszönhetően ma már az Egyetem egyik leglátogatottabb gyűjteményének mondható.

A PPK Kari Könyvtára gyűjti és feltárja a neveléstudomány és a pszichológia – magyar és idegen nyelvű – szakirodalmát. Mint felsőoktatási szakkönyvtár a kor legfejlettebb információtechnológiai tudását és eszközeit integrálva saját tevékenységébe, magas szervezettségű tudástárával a tudásközvetítés információs centrumaként illeszkedik a Kar oktatási és tudományos rendszerébe.

Az olvasótermeiben számítógéppel ellátott kutatóasztaloknál biztosít hozzáférést a dokumentumok, az információk hagyományos és virtuális megjelenési formáihoz. A hallgatók önálló kutatómunkáját felhasználóképzések, kiscsoportos gyakorlati tájékoztatók szervezésével segíti a könyvtár, némely szak elsőéveseinek az oktatókkal való együttműködés eredményeképpen évfolyamelőadás keretében adnak könyvtárhasználati és információkeresési betekintést a könyvtárosok. Az oktatóknak MTMT-képzéseket tartanak a helyi könyvtáros adminisztrátorok, akik nemcsak felügyelik a publikációs listák feltöltését a Magyar Tudományos Művek Tárába, hanem a hivatkozáskeresés dzsungelében is segítenek eligazodni.

A könyvtár zöld könyvtár, kiemelt gondot fordít a szelektív hulladékgyűjtésre és az erőforrások észszerű felhasználására.

A Kari Könyvtár két szolgáltatóhelyen várja az érdeklődőket:

  • a Kazinczy utcai részlegben zömében pedagógiai témájú,
  • míg az Izabella utcában főként pszichológiai témájú szakirodalomhoz juthatnak hozzá a beiratkozott olvasók.