Kötelespéldány

Kötelespéldány

A kötelespéldányok beszolgáltatásáról a 195/2019. (VIII. 1)  A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet rendelkezik.

Kötelespéldány beszolgáltatásra kötelezett fizikai hordozón vagy elektronikusan megjelent dokumentumok:

  • Magyarországon előállított és kiadott magyar és idegen nyelvű kiadványok
  • külföldön előállított és Magyarországon kiadott kiadványok
  • a magyar nyelvű, külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott kiadványok

A nyomdával történt megállapodás hiányában a kötelespéldányok törvény szerinti szolgáltatása a megrendelőt terheli.

Bővebb informááció az  Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány Szolgálat oldalán található.