Lukács Andrea doktori védése

Lukács Andrea doktori védése
06/13

2023. június 13. 11:00

ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27. 2. emelet 213-as terem

06/13

2023. június 13. 11:00 -

ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy u. 23-27. 2. emelet 213-as terem


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolája meghívja Lukács Andrea „Magyarországi kis- és középvállalkozások tudásmenedzsment-rendszerei, hatásuk a versenyképességre és hatékonyságra, különös tekintettel a hálózatos működésben rejlő lehetőségekre" című doktori értekezésének nyilvános védésére, melyet 2023. június 13-án 11:00 órakor rendezünk.

Helyszín:  ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27. 213-as terem

Témavezetők: 

Dr. Dorner Helga, habilitált egyetemi docens

A bírálóbizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, BME

Opponensek:

Kraiciné Dr. Szokoly Mária, c. egyetemi docens, ELTE PPK

Dr. Török Erika, főiskolai tanár, Neumann János Egyetem

Titkár:

Dr. Muth-Fazekas Ágnes, egyetemi adjunktus, ELTE PPK

Tag:

Dr. Kozma Tímea, habil. egyetemi docens, BGE
Dr. Soós Sándor, egyetemi adjunktus, ELTE PPK

Póttag:

Dr. Hegyi-Halmos Nóra, egyetemi adjunktus, LTE PPK