Program, tanterv - Rekreáció és életmód BSc

A szakon megszerzett rendezvényszervezői, animátori, egészségfejlesztő és fitness ismereteidre támaszkodva képes leszel változatos fizikai és szellemi rekreációs programok megtervezésére, szervezésére és lebonyolítására a szabadidősporttól kezdve a rendezvényszervezésen át a turizmusig. A leendő rekreátorok tanulnak alapvető gazdasági ismereteket, rendezvényszervezést, sportmenedzsmentet, ugyanakkor a képzés nagy hangsúlyt fektet az egészségfejlesztéssel, az emberi testtel, valamint a rekreációs programokkal kapcsolatos kurzusok oktatására. Tanulsz majd táplálkozási tanácsadást, stresszkezelési technikákat, hogy hatékonyan járulhass hozzá mások egészségi állapotának javulásához.

A három félévre bontott, legalább 200 órás szakmai gyakorlat keretében elsőként a sportszervezetek munkájába kapcsolódhatsz be, ahol a szervezési, adminisztrációs feladatokkal ismerkedsz meg, később pedig kifejezetten a választott specializációhoz kapcsolódóan szerzel gyakorlatot. A képzés elvégzésével felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben történő folytatására is.

Főbb tárgyak: Anatómia, terhelésélettani vizsgáló módszerek, rekreációs edzéstan, pszichológia, testkultúra-pszichológia, sportpedagógia, sportszociológia, kommunikáció, sportmenedzsment, a turizmus alapjai, sport- és egészségturizmus, rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, animáció, rendezvénymenedzsment, rekreációs sportjátékok módszertana, táborok, prevenció és rehabilitáció, egészségfejlesztés.

Választható specializációk:

  • Budapesten: szállodai és rendezvényanimátor, fitness- és wellness-szakértő,
  • Szombathelyen: szabadidősport-szakértő, egészségfejlesztés.