Szűcs Antal Mór doktori védése

Szűcs Antal Mór doktori védése
06/14

2023. június 14. 11:00

ELTE PPK, 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27. 311-es terem

06/14

2023. június 14. 11:00 -

ELTE PPK, 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27. 311-es terem


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolája meghívja Szűcs Antal Mór  „A Mesezene módszer hatása a fonológiai tudatosságra, valamint a gyorsautomatizált megnevezésre" című doktori értekezésének nyilvános védésére, melyet 2023. június 14-én 11:00 órakor rendezünk.

Helyszín:  ELTE PPK 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27. 311-es terem

Témavezetők: 

Dr. Gyarmathy Éva
Adamikné Dr. Jászó Anna

A bírálóbizottság tagjai:

Elnök:

Dr. Ravaszné dr. Zsolnai Anikó egyetemi tanár ELTE PPK

Opponensek:

Gajdó Tamásné dr. Gödény Andrea egyetemi tanár, ELTE TÓK

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai tanár, KRE

Titkár:

Nagyné dr. Schiffer Csilla egyetemi docens, ELTE BGGYK

Tag:

Dr. Réthy Endréné professor emeritus, KRE