Társadalmi felelősségvállalás és részvétel

2021.06.07.
Társadalmi felelősségvállalás és részvétel

Nárai Márta, Reisinger Adrienn: Társadalmi felelősségvállalás és részvétel - a lokális és területi közösségi folyamatokban
(Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2016. - 294 p.)

Napjaink társadalmi, gazdasági változásai, folyamatai, illetve azok kezelése felelős társadalmi létet kíván meg nemcsak a vállalatoktól, hanem a civil szervezetektől és az egyénektől is. A kötet ez utóbbiak nézőpontjából mutatja be a társadalmi felelősségvállalást. A szervezetek és egyének aktívabb társadalmi szerepvállalásának, a szűkebb-tágabb közösség jelenének és jövőjének alakításában való részvételének és felelős cselekvésének fő megvalósulási színtere a helyi társadalom, a település szintje. Ugyanakkor ez a lokális közösségi szerepvállalás képezi az alapját a térségi, regionális, országos vagy akár a makroregionális bevonódásnak.
A társadalmi felelősségvállalás fogalmi rendszere nem választható el a részvételi demokrácia és társadalmi részvétel témakörétől. A szerzők úgy gondolják, ezek egymás feltételeként határozhatók meg: ha nincsenek meg a társadalmi felelősségvállalás csírái, akkor aligha fog megvalósulni a társadalmi szerepvállalás és a részvétel, illetve, ha a részvételi elvek nem biztosítottak, akkor társadalmi szinten vállalt felelősségről sem beszélhetünk.
A kötet elméleti ismeretanyagát empirikus kutatási eredmények teszik teljessé.

Forrás: könyvborító

Elérhető példányaink

A könyvtárunk által beszerzett új kiadványokról az Új könyveink  menüpontban tájékozódhatnak! Angol nyelvű újdonságainkat pedig itt találják.