Tudj meg mindent a doktori képzésről!

2022.03.02.
Tudj meg mindent a doktori képzésről!
Érdekel a kutatás? A felsőoktatásban, kutatóintézetben vagy szakpolitikai elemzőként szeretnél dolgozni a pszichológia vagy a neveléstudomány területén? Akkor jelentkezz az ELTE PPK doktori képzéseire! A tudományos karrier iránt érdeklődők két doktori iskolában, azokon belül összesen 15 oktatási programban folytathatják tanulmányaikat, és szerezhetnek tudományos fokozatot.
FIGYELEM! A jelentkezés határidejét 2022. május 15-ig meghosszabbítottuk.

Az egyetemen folyó oktatás legmagasabb szintjét a doktori képzés képviseli, amely a tudományos kutatásra és a felsőfokú oktató munkára készíti fel a hallgatókat. Az ELTE PPK-n két, nagy hagyományokkal rendelkező doktori iskola működik, amelyek célja, hogy a témavezetők közvetlen irányítása mellett, önálló kutatómunka lefolytatására tanítsa a hallgatókat.

Az ELTE PPK doktori iskolái

A Pszichológiai Doktori Iskola (PDI) a pszichológia teljes szakmai spektrumában kínál a tudományos pályára törekvőknek felkészülési lehetőséget és témavezetést. A doktori iskolában jelenleg az alábbi nyolc program működik:

 • Ember-környezet tranzakció  
 • Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
 • Klinikai pszichológia és addiktológia
 • Kognitív pszichológia
 • Magatartáspszichológia
 • Sport- és egészség-pszichofiziológia
 • Személyiség- és egészségpszichológia
 • Szocializáció és társadalmi folyamatok

A Neveléstudományi Doktori Iskola (NDI) célja, hogy felkészítse hallgatóit a felsőoktatás és a tudományos kutatás területén végzett munkára, továbbá az oktatási ágazat területén egyéb olyan munkakörök betöltésére, amelyek magas szintű kutatói kompetenciákat igényelnek. A képzés során a doktoranduszok részt vesznek a közös elméleti, illetve kutatás-módszertani modulok munkájában, emellett egyéni kutatói érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódnak a doktori iskola tematikus programjainak valamelyikébe is:

 • Andragógia
 • Elméleti-történeti pedagógia
 • Gyógypedagógia
 • Kora gyermekkor pedagógiája
 • Pedagógusképzési és Felsőoktatáskutatási Program (EDiTE)
 • Sport és egészségnevelés
 • Tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógiák

Általános információk a képzésekről

Képzési idő: 8 félév
Munkarend: nappali képzés munkarendje szerint
Finanszírozás: állami és önköltséges

Felvételi információk

Az ELTE PPK doktori iskolái nem csak a karon végzetteket, hanem más felsőoktatási intézményekben diplomázottakat is várnak.

A doktori képzésekre 2022. május 15-ig  lehet jelentkezni a
doktorifelveteli.elte.hu
címen elérhető elektronikus felületen keresztül.

A felvételi vizsgákra várhatóan május utolsó hetében vagy június első felében kerül sor. A felvételi vizsga a program oktatóiból, témavezetőiből álló felvételi bizottság előtti szóbeli meghallgatásból áll. A felvételi pontos időpontjáról és helyéről a jelentkezőket e-mailben értesítik.

Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket a felveteli@ppk.elte.hu címen tehetik fel.

A jelentkezés feltételei:

 • mesterszintű (vagy azzal egyenértékű) oklevél
 • egy legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga

A Pszichológiai Doktori Iskola felvételi tájékoztatója>>>

A Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi tájékoztatója>>>

Interjú PhD-hallgatóinkkal

Milyen élmény a PPK doktori képzésén tanulni? Hogyan lehet hallgatóként bekapcsolódni a PPK kutatócsoportjainak életébe? Milyen karrierutakra nyílik lehetőség a PhD-fokozat megszerzése után? A PPK doktoranduszait bemutató cikksorozatunkban a hallgatók mesélnek saját tapasztalataikról: