Tudományos Diákkör-HÍREK

2020.11.02.
Tudományos Diákkör-HÍREK

LIFTBESZÉD TRÉNING


Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa a 2020/21-es tavaszi szemeszterben is meghirdeti a Liftbeszéd tréninget, ahol a maximum 2 perces, lényegre törő, érdeklődést felkeltő beszéd műfajával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A képzési alkalmak egymástól függetlenek, a tananyag és az órák felépítése mindkét időpontban azonos lesz. 

A liftbeszéd (elevator speech) eredetileg az üzleti szférában használt frappáns meggyőzési technika, melynek lényege az, hogy az előadó rövid idő alatt közérthetően mutassa be, hogy mivel foglalkozik, és elérje, hogy a hallgatóság többet akarjon megtudni róla. 

Oktató: Constantinovits Milán (ELTE BTK)

A létszám a képzések tréning jellege miatt korlátozott, így javasoljuk, hogy minél előbb regisztráljanak!

Időpontok és jelentkezés:

 • 2021. március 25. csütörtök 16:00-20:00 - Helyszín: Teams - Regisztráció
 • 2021. március 30. kedd 14:00-18:00 - Helyszín: Teams - Regisztráció

További információ>>>


Kutatást segítő és TDK felkészítő képzések
 

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa az NTP-HHTDK-20 projekt keretében felkészítő képzéseket szervez a tudományos diákkörökben tevékenykedő, illetve konferenciára készülő hallgatók számára.

A képzéssorozat legkorábban elérhető része az Irodalomkutatási módszerek c. online képzés. A kurzus általános készségeket fejleszt, interaktív gyakorlófeladatokat tartalmaz, és több témakört felölel (pl. adatbázisok és a könyvtári keresőrendszerek használata, hatékony internetes keresés és a helyes hivatkozási típusok, a magyar szerzői jog, etikus információ-felhasználás).

A képzés 2021. február 15. és március 31. között bármikor elvégezhető rugalmas időbeosztásban.

A képzések egyszeri alkalommal kerülnek megszervezésre a humán és reál területen kutató hallgatóknak. A létszám korlátozott, így javasoljuk, hogy minél előbb regisztráljanak!

További részletek és jelentkezési felület


Virtuális utazási pályázat

Az ELTE Tehetséggondozási Tanács által kiírt pályázat célja, hogy elősegítse az ELTE hallgatóinak hazai és nemzetközi online tanulmányi versenyeken, konferenciákon és workshopokon való részvételét.

A támogatás kizárólag regisztrációs/nevezési díjra igényelhető. Egy online eseményen való részvétel maximum 150 000 Ft értékben támogatható.

A pályázatok benyújtása 2021. május 15-ig vagy visszavonásig lehetséges.

Pályázati kiírás


A Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet online házi versenye
 

Az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete 2020. december 11-én 10 órai kezdettel ZOOM-on keresztül tartja meg a tudományos diákköri online házi versenyt.

Csatlakozni ezen a linken lehet.

További információk: Dr. Muth-Fazekas Ágnes, egyetemi adjunktus (fazekas.agnes@ppk.elte.hu)


FELHÍVÁS

az ELTE PPK TDK Pszichológia szakos

ONLINE háziversenyén való részvételre

2020. december 11.

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete 2020 December 11-én 10-14 óra között Pszichológia szakos TDK háziversenyt rendez online formában, Zoom felületen. Szeretettel várjuk a pszichológia témájú TDK pályamunkákat más egyetemekről és középiskolákból is. A konferencián a hallgatók diáktudományos tevékenységüket dokumentáló pályamunkájukat egy 10 perces szóbeli prezentáció formájában mutathatják be. Jelentkezés a pályamunkát összefoglaló rezümével1. Amennyiben a szerzők angol nyelvű képzésben vesznek részt, úgy a pályamunka angol nyelven is benyújtható.

A háziverseny zsűribizottsága a szóbeli prezentáció alapján javasolja az arra érdemes pályamunkákat a 2021-ben megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába.

További információk:

 • A konferenciára és a háziversenyre is diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni, fontos szempont, hogy a pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!
 • Érdemes már az intézményi TDK-ra készülve szem előtt tartani a később beadandó OTDK dolgozatra vonatkozó szekció-kiírás szempontjait. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásának a pályamunkák formai és tartalmi követelményeire vonatkozó információk elérhetőek az alábbi linken: https://otdk.hu/storage/pages/kozponti-felhivas/35OTDKkozponti_felhivas.pdf

  A központi felhívás itt található a 35. OTDK-ra: https://otdk.hu/storage/pages/kozponti-felhivas/35OTDKkozponti_felhivas.pdf

Jelentkezés 2020. december 6-ig

Az alábbi űrlap kitöltésével: https://forms.gle/ChW9Uojkrk7aG89c9

Nagy Tamás, ELTE PPK, Kari TDK felelős

Józsa Emese, ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Intézeti TDK felelős

 

 1. Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, mely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).

 

Kardos Lajos Pszichológia Verseny

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete országos szintű ONLINE tudományos konferenciát és versenyt rendez a pszichológia témában kutató főiskolás és egyetemista diákok számára november 13-án.

A részletes program ide kattintva érhető el.

Facebook-esemény


TDK Műhely

2020. November 9-én 14 órától pszichológia online TDK tájékoztatót tartunk, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk! Itt nyílik lehetőség megismerkedni, tájékoztatást kapni és kérdezni!

Tematika: 
 • Általános tájékoztató a TDK-ról
 • A 2020. decemberi háziversennyel kapcsolatos kérdések megvitatása
 • Fontos információk  2021. tavaszán Nyíregyházán online megrendezésre kerülő OTDK-ról

Tájékoztató ideje: 2020.11.09. 14:00

Angol nyelvű esemény: 2020.11.09. 15:00

Facebook event

Helszín: Online - Zoom

Szervezők:

Veres-Székely Anna, korábbi Kari TDK elnök és műhelyvezető

Nagy Tamás, jelenlegi kari TDK elnök (nagy.tamas@ppk.elte.hu)

 

 

FELHÍVÁS a Kardos Lajos Pszichológia versenyen való részvételre

(online formában, 2020. november 13.)

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete országos szintű ONLINE tudományos konferenciát és versenyt rendez a pszichológia témában kutató főiskolás és egyetemista diákok számára1. A konferencia célja, hogy ösztönözze a graduális képzés keretein túlmutató empirikus kutatómunkát, és az eredmények bemutatási és értékelési fóruma legyen.

Részvételi feltételek:

A konferenciára diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni,

 • mely a képzési idő alatt, önképzési céllal2 készült empirikus kutatómunka eredményeit mutatja be
 • melyet országos konferencián (pl. OTDK) még nem prezentáltak3,
 • melynek szerzője (szerzői) a konferencia félévében valamely osztatlan egyetemi, főiskolai, illetve BA, BSc, MA, MSc vagy középiskolai képzés aktív hallgató(i),
 • amennyiben részvételi szándékát az űrlap kitöltésével is jelzi és ide feltölti a magyar, vagy angol nyelvű előadás 2-3 oldalas kivonatát is a megadott határidő betartásával (2020. november 7.).
 • és az előadás-kivonat bírálata alapján a konferencián való részvételre meghívást kap (2020. november 9-én).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. november 7.

Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, amely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).

Az előadás-kivonatok bírálata alapján a konferencián való részvételre a meghívókat 2020. november 9-én küldjük ki. A konferenciára meghívott előadásokat a szerző(k) 12 percben prezentálják, melyet 5 perc megbeszélés követ. Az egyes szekciók zsűri-bizottságai I., II., és III. helyezést adnak a legkiválóbb kutató diákok munkáira. Az értékelésben figyelembe veszik a korábban beküldött írásos anyag (előadás-kivonat), valamint a prezentáció formai és tartalmi jellemzőit, tudományos stílusát, érthetőségét, valamint az előadók vitakészségét is.

A konferencián való részvétel lehetőséget ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre. Emellett az egyes intézményekben plusz pontokat jelenthet az MA felvételi, illetve a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél, amennyiben az adott képzőhelyek felvételi szabályzata ezt megfogalmazza.

ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Intézeti TDK felelős: Józsa Emese (jozsa.emese@ppk.elte.hu)

[1] A konferencián való részvétel és a nevezés ingyenes, a rendezvény publikus.

[2] Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, műhelymunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, stb. – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – a konferenciára nem nyújthatók be, ezek továbbfejlesztett, bővített változata viszont igen.

[3] Ugyanakkor az előadást már bemutathatták korábban pl. TDK háziversenyen vagy más nem országos szintű fórumon.


Online kurzus indul a kutatási készségek fejlesztésére

Hogyan lehet hatékonyan szakirodalmat gyűjteni, akár otthonról is? Hogyan igazodjunk el az ELTE adatbázisaiban és az online könyvtári katalógusban? – ebben nyújt segítséget az ELTE Könyvtár MOOC című kurzusa.

A képzésen a résztvevők többek között megtanulhatják, hogyan kerüljék el a plagizálást és jóval korszerűbb internetes keresési technikákat ismerhetnek meg, mint a Google.

A képzés október 12. és november 30. között bármikor elvégezhető rugalmas időbeosztásban, akár modulonként is.

A további részletekről és a jelentkezésről ide kattintva tájékozódhat.


ELTE PPK sporttudományi házi TDK

Az ELTE PPK sporttudományi házi TDK programja 2020. március 13-án, 14 órakor kezdődik. A háziversenyen bemutatásra kerülnek olyan hallgatói munkák, melyekben diákjaink önképzési célú tudományos érdeklődésük kerül kibontásra különböző területeken.

Ezen alkalom biztosít lehetőséget a 2020 tavaszi szemeszterben abszolutóriumot szerző hallgatók számára, hogy nevezési lehetőséget nyerjenek a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián való megjelenésre.

Aki szeretné bemutatni munkáját, prezentációját a házi TDK-n, azok a bosze.julia@ppk.elte.hu címre küldjék el a kiírásban szereplő adatokat.

A KIÍRÁS LETÖLTHETŐ ITT.

A dolgozatot nem bemutató hallgatói és oktatói érdeklődőket is szeretettel várjuk.

Kommunikációs képzések

Kutatást segítő és TDK felkészítő képzések

TDK műhely

TDK Pszichológia szakos háziverseny 

Az ELTE-PPK Pszichológiai Intézete 2019. december 6-án pszichológia szakos TDK háziversenyt rendezett. Szeretettel vártuk a pszichológia témájú TDK pályamunkákat más egyetemekről és középiskolákból is. A konferencián a hallgatók diáktudományos tevékenységüket dokumentáló pályamunkájukat egy 10 perces szóbeli prezentáció formájában mutathatták be. A rendezvényen 3 zsűri előtt végül 18 pályamunka került bemutatásra, a háziversenyen az ELTE PPK hallgatói mellett a BME-TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MA hallgatói, illetve egy középiskolás diák is indult.

Eredmények:

Első helyezést ért el:

 • Csirmaz Luca (ELTE PPK) "Terápia a XXI. században - Hogyan csökkenthetjük a gyermekek szorongásszintjét a technológia segítségével? - Metaanalízis" c. munkájával, témavezetői: Kasos Krisztián és Kótyuk Eszter
 • Pálffy Zsófia, (BME TTK) "Az asszociatív tanulás vizuális mozgásérzékelésre gyakorolt hatásának komputációs modellezése és az egyéni különbségek pszichometriai elemzése" c. munkájával, témavezetői: Polner Bertalan, Farkas Kinga 
 • Tianyao Zhu (ELTE PPK) "Motor effort and adaptive sampling in perceptual decision-making" c. munkájával. témavezetője: Mérő László

  Második helyezést ért el:

 • Mikó Kristóf (ELTE PPK) "Teljesítménymonitorozás vizsgálata procedurális tanulás során, eseményhez kötött agyi potenciálok segítségével" c. munkájával, témavezetői: Horváth Kata és Németh Dezső
 • Stadler Helga (ELTE PPK) "Szimpatikus-e a flow? - azaz a flow élmény és EDA lehetséges kapcsolata" c. munkájával, témavezetője: Kótyuk Eszter
 • Szűcs Tamás (ELTE PPK) "Adatszűrési és adatelemzési eljárások hatása a reliabilitásra" c. munkájával, témavezetője Krajcsi Attila

Harmadik helyezést ért el:

 • Szécsi Péter (ELTE PPK) "Szituációban felvett szerep hatása a tényelleni gondolkodásra" c. munkájával, témavezetője Aczél Balázs
 • Bischof Boglárka (ELTE PPK) "A helyiértékes és jelértékes jelölés összehasonlítása diszkalkuliásoknál" c. munkájával, témavezetője Krajcsi Attila.

Felhívás a TDK Pszichológia szakos háziversenyén való résztvételre

Az ELTE PPK Pszichológiai Intézete 2019. december 6-án Pszichológia szakos TDK háziversenyt rendez. Szeretettel várjuk a pszichológia témájú TDK pályamunkákat más egyetemekről és középiskolákból is. A konferencián a hallgatók diáktudományos tevékenységüket dokumentáló pályamunkájukat egy 10 perces szóbeli prezentáció formájában mutathatják be. Jelentkezés a pályamunkát összefoglaló rezümével1.

A háziverseny zsűribizottsága a szóbeli prezentáció alapján javasolja az arra érdemes pályamunkákat a 2021-ben Nyíregyházán megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába.

További információk:

 • A konferenciára és a háziversenyre is diáktudományos tevékenység eredményeként született előadással lehet nevezni, fontos szempont, hogy a pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!
 • Érdemes már az intézményi TDK-ra készülve szem előtt tartani a később beadandó OTDK dolgozatra vonatkozó szekció-kiírás szempontjait. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásának a pályamunkák formai és tartalmi követelményeire vonatkozó melléklete elérhető az alábbi linken. A központi felhívás itt található a 35. OTDK-ra.
Jelentkezés 2019. november 30-ig az alábbi űrlap kitöltésével.
1. Az előadás-kivonat egy összefoglaló közlemény, mely tartalmazza a kutatás tárgyának szakirodalmi bevezetését, a vizsgálat hipotéziseit és módszereit, a legfontosabb eredményeket, valamint azok értelmezését. Terjedelme ne haladja meg a 3 oldalt (ábrákkal, táblázatokkal és hivatkozásokkal együtt), stílusa legyen tudományos és szakszerű, formailag feleljen meg a tudományos közlemények elvárásainak (pl. APA hivatkozási rend betartása).

Mestertanárokat és kiváló hallgatókat díjaztak

Megtartotta ülését az  Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottsága, amelynek pályázatára az idei évben 313 hallgatói jelentkezés érkezett be. Az ELTE oktatói közül 10-en kaptak Mestertanár Aranyérmet, köztük Veres-Székely Anna, az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszékének egyetemi tanára, valamint Heszteráné Ekler Judit, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet-Szombathely intézetigazgatója. Az ELTE hallgatói közül 14-en Pro Scientia Aranyérmet kaptak kiemelkedő teljesítményükért köztük az ELTE PPK két hallgatója, Zimonyi Szabolcs Ádám és Kovács Márton.

További részletek ITT.

A XXXIV. Országos Tudományos Diákkör Konferencia 

Idén először karunk adott otthont a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának, amely nagy sikerrel zajlott le 2019. április 24-26. között.

Eredmények

A három nap során 191 pályamunkát mutattak be; 132 pszichológia, 33 pedagógia, 17 andragógia és 9 könyvtártudományi előadás hangzott el, többek között olyan érdekes és aktuális témákban, mint a mesterséges intelligencia, vagy a klímaváltozás. A szekcióelőadások mellett olyan további tudományos-szórakoztató programokkal készültek a szervezők, mint a nagysikerű Science Slam, amelyet az OTDK történetében először rendeztek meg és amelynek során a jelentkezőknek nyolc percben, szórakoztató és közérthető formában kellett bemutatniuk tudományos eredményeiket. A Science Slam nyertese Csirmaz Luca, karunk elsőéves pszichológia mesterszakos hallgatója lett, aki előadásában arról beszélt, hogy hogyan ismerhetjük fel bőrünk aktivitása és a világban rejlő érzelmek értelmezése során, hogy egy-egy helyzetben agyunknak éppen a pozitívan gondolkodó vagy a szorongó fele tevékenykedik.

Az eredményekről részletek ITT és a konferencia honlapján.

Utazási pályázat hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken, konferenciákon, workshopokon való aktív részvételre

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot ír ki hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken, konferenciákon, workshopokon való aktív részvétel, vagy rövid kutatóút támogatására, valamint hallgatók szakmai útját szervező, lebonyolító és az úton részt vevő oktatók költségeinek támogatására. A pályázati kiírás itt elérhető: https://www.elte.hu/content/utazasi-palyazat-2018-19-tavaszi-felev.t.18317

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. április 1. (éjfél)

OTDK előadói tréning

Az ELTE Tehetséggondozási Tanács szervezésében előadói készségfejlesztő tréningek indulnak. Jelentkezni ITT lehet. A létszám korlátozott, ezért jelentkezzetek minél hamarabb!

Tudománykommunikációs verseny az ELTÉ-n

Az ELTE Egyetemi Anyanyelvi Napok programsorozat keretében 2019 március 6-án 14.30-tól tudománykommunikációs versenyt rendeznek. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a TDK és OTDK előadások fejlesztésére.

A versennnyel kapcsolatos további részletek ITT találhatók.

Pszichológia háziverseny helyezettjei

Gratulálunk mindenkinek a 2018. December 7-én rendezett Pszichológia TDK Háziversenyen való részvételhez, diákoknak és témavezetőknek egyaránt! Négy zsűri értékelte a benevezett 24 előadást, melyek mindegyike rendkívül érdekes és értékes munkát mutatott be, és így kivétel nélkül meg is szerezték az OTDK részvétel lehetőségét. A díjazott munkák címe az alábbi dokumentban elérhető.

További jó munkát és szép eredményeket kívánunk az OTDK-n is mindenkinek!

Józsa Emese
Intézeti TDK elnök

Nagy Tamás
Kari TDK felelős

2018 Pszichológia háziverseny helyezettjei

Sporttudományi TDK háziverseny

A Sporttudományi TDK háziverseny December 7-én, 10.00-13.00-ig kerül megrendezésre a Bogdánfy utcai épület TT1-es termében.

További infók az ESI honlapján: https://esi.ppk.elte.hu/

Jelentkezés a pszichológia háziversenyre November 30-ig

A háziversenyre az alábbi linken lévő kérdőív kitöltésével lehet: Jelentkezés

Ide fel kell tölteni a kutatás maximum 3 oldalas összefoglalóját is.

A jelentkezés határideje: 2018 November 30, éjfél (CET).

Sporttudományi szakmai műhely

Sporttudományi szakmai műhelyfoglalkozást tartunk az ESI-ben, ahol minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az esemény meghívója

Időpont: 2018 Novemer 14. szerda, 12.00-13.30 

Helyszín: 1117 Budapest, Bondánfy 10. (felső tanári)

Patakiné Bősze Júlia

Testkulturális TDK felelős

Pszichológia TDK műhelyfoglalkozás

2018. október 25-én 14 órától pszichológia TDK műhelyfoglalkozást tartunk az IZU P3-ban! Itt nyílik lehetőség megismerkedni, tájékoztatást kapni és kérdezni a TDK-ról, OTDK-ról.

Minden érdeklődőt sok szeretettel és pizzával várunk!

Nagy Tamás ELTE PPK, Kari TDK elnök
Veres-Székely Anna a XXXIV. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának ügyvezető társelnöke
Józsa Emese ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Intézeti TDK felelős

2018-as TDK háziversenyek időpontja

 • Andragógia: Dec 4, 10:00
 • Egészségfejlesztés és sporttudomány: December 7.
 • Pszichológia: December 7.
 • Neveléstudomány:  December 5., 16.00-18.30
 • Szombathelyi pedagógia és pszichológia: December 3.
 • Szombathelyi sporttudomány: November 21.

Szakműhelyi foglalkozások

Az ELTE-PPK Tudományos Diákkörének műhelyei szakterületenként szerveződtek, a pszichológia, pedagógia, andragógia és művelődéselmélet, valamint a sporttudomány szakműhelyei 5-30 hallgatót fognak össze, akik az egyetemi képzésben oktatott tananyagon túlmutató, tudományos igényességű kutatómunkát végeznek (bővebben a TDK-ról itt olvashatsz).

A szakműhelyek diákköri tevékenységét szakterületi tanárfelelősök támogatják, elérhetőségeiket lásd itt. A műhelyek folyamatosan informálják, segítik a karon tanuló hallgatók bekapcsolódását az érdeklődésüknek megfelelő kutatómunkába, illetve minden őszi félévben háziversenyeket szerveznek a tehetséges pályamunkák azonosítására, melyek részvételét javasolják a páratlan évek tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Az OTDK nélküli páros évek tavaszán kerül megrendezésre a Kardos Lajos Pszichológia Verseny.


A kar Tudományos Diákköri műhelyeinek támogatója a Nemzeti Tehetség Program keretei között az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA