Erasmus+ kreditmobilitás hallgatói pályázat kiírása

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. A mobilitás megvalósítható: 2020. 06. 30-ig.

A pályázat célja

A nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az Európai Unión kívüli Erasmus+ ICM partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni. A részképzés tevékenysége lehet:

  • félév-áthallgatás,
  • kutatás,
  • szakdolgozat elkészítése.

A mobilitás időtartama

3-12 hónap, ezalatt a pályázat nyertesének aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő egyetemen, azonban a fogadó intézményben nem kell tandíjat fizetnie. A mobilitás keretében elvégzett kurzusokat, kutatást az ELTE a hallgató tanulmányaiba beszámítja.

A támogatás

Minden Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjra pályázó hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát Campus Mundi ösztöndíjra is. Az elnyerhető ösztöndíj összegéről ezen az oldalon tájékozódhatnak az I/B szekcióban.

Partneregyetemek

A jelenlegi pályázati körben a következő egyetemeken teljesítendő mobilitásra jelentkezhetnek a PPK hallgatói:

Intézet Szakmai koordinátor Egyetem Ország
Pszichológiai Intézet Urbán Róbert Kobe University Japán
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Nguyen Luu Lan Anh Hanoi Metropolitan University Vietnám

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 24:00

A bírálat menete

A pályázatokat a PPK Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága bírálja el formailag és szakmailag. A kari bizottság ezután felterjeszti a támogatott pályázatokat az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága számára. Ez a bizottság dönt arról, hogy hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat. A pályázat végső eredmény 2019. júniusában várható, melyről a jelentkezőket emailben értesítjük.

További információ a pályázat menetéről és feltételeiről itt érhető el: https://www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas/palyazat.

2019.10.02.