Erasmus+ kreditmobilitás

Erasmus+ kreditmobilitás

Erasmus+ kreditmobilitás

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program a klasszikus Erasmus+ program kiterjesztése nem európai partneregyetemeken történő hallgatói (és oktatói) mobilitások megvalósítására.

A hallgatók az Erasmus+ klasszikus programhoz hasonlóan pályáznak az aktuális pályázati felhívásban asaját tudományterületükön elérhető partneregyetemekre, majd egy vagy két félévre kiutaznak, tanulnak és a felvett tantárgyakból levizsgáznak, PhD hallgatók kutathatnak is.

2019.10.02.