Erasmus+ pályázati kiírás

Erasmus+ pályázati felhívás hosszú távú hallgatói mobilitásban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat 


Last Minute Erasmus+ tájékoztató 2023.02.27. Ide kattintva tud csatlakozni.

A pályázati felhívások archívuma a korábbi felhívásokkal itt található.

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat keretében 2023. június 1-től 2024. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 

2023. február 6-tól március 6-ig pályázható a Neptunban.

Folyamatosan pályázható:
A pályázati felhívás ideje alatt 
(2023. február 6. és március 6. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
 a leadástól számított két hónapon belül történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60 nap, maximum 1 szemeszter, a kinti félév időtartamához igazodva.*

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 150 nap (2-5 hónap)*

A jelenlegi felhívásban 2024. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Figyelem! Az Egyesült Királyságba az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás felhívása keretében lehetséges pályázni.

A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük!

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a 2023/24-es tanévtől kezdődően hallgatói mobilitás csak olyan partneregyetemen valósítható meg, melynek vonatkozásában az adott szakon elérhető valamilyen, a kreditelismertetést segítő mobilitási segédeszköz (mobilitási ablak/ekvivalencia táblázat) - ezek kidolgozása folyamatban van. A listában szereplő zölddel jelölt helyeken már rendelkezésre áll mobilitási segédeszköz, azok feltétel nélkül pályázhatók. Sárgával jelöltük azokat a helyeket, amelyeken a mobilitási segédeszköz kidolgozása folyamatban van, ezért csak feltételesen pályázhatók. Végleges döntés ezekre a partneregyetemekre benyújtott pályázat esetén akkor születik, ha a mobilitási segédeszköz elkészült (legkésőbb várhatóan április végén).

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő partneregyetem pályázhatóságával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

* Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy várhatóan részképzés esetén mobilitásonként csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig mobilitásonként csak max. 5 hónap támogatható, így Erasmus+ mobilitás hosszabbítására a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében lesz csak lehetőség. Szeptember hónapban várható ezzel kapcsolatos további tájékoztatás. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz).

A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n azon a szakon, amiről kiutazik;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

III. ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGEK

A 2023/24-es tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek:

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 

A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

IV. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK ALATT (2023.02.06. - 03.06. 20 ÓRÁIG)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.

A PÁLYÁZATI IDŐSZAK UTÁN (2023.03.06. 20 ÓRÁTÓL)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni.

Pályázati űrlap

A pályázati időszakon kívül a kari mobilitási koordinátoránál adhatja le pályázatát.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása a leadástól számított két hónapon belül történik.

 

V. A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT

motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul vagy angolul)

motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul vagy angolul)

önéletrajz

(magyarul vagy angolul)

nyelvi nyilatkozat magyar vagy angol nyelven, amennyiben nincs a kinti tanulmányok nyelvéből a fogadóegyetem által elvárt szintű nyelvvizsga
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (csak főpályázati időszakon kívüli leadásnál)
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak): nem felsőoktatási intézmény esetén tartalmazza a fogadó intézmény 1. székhelyének pontos postai címét, 2. e-mail címét és 3. telefonszámát is

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

 

VI. LETÖLTHETŐ PÁLYÁZÁSI SEGÉDLETEK

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK

VII. PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

tanulmányok/szakmai gyakorlat elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
- a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
- egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont).

VIII. A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • nyelvismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai aktivitás,
 • önkéntes munka,
 • motivációs levél.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján kari Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottság dönt arról, hogy a kar együttműködéseinek keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelőskar kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. zero grant hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2023. április második felében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül (a nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet), tehát szakmai gyakorlatra a március 6-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról a hallgatók megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

IX. NOMINÁLÁS

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

XI. INTERKULTURÁLIS FELKÉSZÍTÉS

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben. A 2023. tavaszi félév kurzusának kiírása folyamatban van.

XII. VIS MAIOR HELYZET

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!

XIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Erasmus+ pályázati kiírás hallgatóknak 2022/2023

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS HOSSZÚ TÁVÚ HALLGATÓI MOBILITÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE  
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Az ELTE PPK hallgatói számára a következő időpont(ok)ban tartunk tájékoztatót, ahol részletesen bemutatjuk az Erasmus+ ösztöndíjra való jelentkezés menetét, valamint fogadjuk az érdeklődők kérdéseit is:

2022.11.16 (szerda) 15:00-16:30: Szakmai gyakorlat és diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat tájékoztató (MS Teams)

A pályázat keretében 2023. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS

SZAKMAI GYAKORLAT

DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 

2022. szeptember 5-től szeptember 30-ig pályázható a Neptunban.

Folyamatosan pályázható:
A pályázati  felhívás ideje alatt (2022. szeptember 5. és szeptember 30. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés a szakmai gyakorlatokról havonta történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás a tavaszi félévről őszi félévre nem lehetséges. 

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2023. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
 


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív  félévének végéig  (vizsgaidőszak utolsó napja)  jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

Figyelem! Jelen pályázati fordulóban az Egyesült Királyságba nem pályázható Erasmus+ mobilitás! Az elérhető mobilitási lehetőségekről külön pályázati felhívás itt található.

 
A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük.

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy jelenleg zajlik az intézményközi szerződések meghosszabbítása az új 7 éves Erasmus+ ciklusra. A listában zölddel jelölt helyek feltétel nélkül pályázhatók. Sárgával jelöltük azokat a helyeket, amelyek hosszabbítás alatt vannak, ezért csak feltételesen pályázhatók. Végleges döntés ezekre a partneregyetemekre benyújtott pályázat esetén akkor születik, ha a szerződés hosszabbításra került (legkésőbb várhatóan október-november folyamán). Tavaszra tervezett kiutazás esetén javasoljuk, hogy olyan partnerintézményt is válasszanak, mely feltétel nélkül pályázható.

 

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő  partneregyetem pályázhatóságával  kapcsolatban kérdése van, (feltételesen vagy feltétel nélkül pályázható), kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről,, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

Erasmus+ részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n,*.
  aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • aki legalább 2 szakmai kurzust teljesít a kinti tanulmányai folyamán és ezeket elfogadtatja mobilitását követően a szakjának tantervében nevesített tárgyként.

* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA 

A PÓTPÁLYÁZATI IDŐSZAK ALATT (2022.09.05. - 09.30. 20 ÓRÁIG)

RÉSZKÉPZÉS

SZAKMAI GYAKORLAT

A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.

Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – kari koordinátornál leadni (az outgoing@ppk.elte.hu címre küldeni) a megadott határidőig.

A PÓTPÁLYÁZATI IDŐSZAK UTÁN (2022.09.30. 20 ÓRÁTÓL)

RÉSZKÉPZÉS

SZAKMAI GYAKORLAT

A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni.  A pályázati időszakon kívül a kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát.

 emailben az outgoing@ppk.elte.hu címre küldve.
A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok  elbírálása havonta történik.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

RÉSZKÉPZÉS

SZAKMAI GYAKORLAT

motivációs levél és tanulmányi terv  magyar vagy angol  nyelven

motivációs levél és munkaterv magyar vagy angol  nyelven

önéletrajz (magyarul vagy angolul)

nyelvi nyilatkozat magyar vagy angol nyelven, amennyiben nincs a kinti tanulmányok nyelvéből a fogadóegyetem által elvárt szintű nyelvvizsga

korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
 (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)

diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)

nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás  vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya

Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)

Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

------


fogadólevél / meghívólevél
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)*

*Fogadólevél nélküli pályázás: A Covid veszélyhelyzetre való tekintettel, amennyiben a hallgató nem kap fogadólevelet a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság gyűléséig, az esetben a fogadólevél nélküli pályázatok feltételesen támogatott státuszba kerülnek. Amennyiben a hallgató benyújtja a fogadólevelét a gyűlés után, az esetben válik a pályázat valóban támogatottá. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti koordinátorok, a mobilitással kapcsolatos további kérdésekben a kari koordinátor (Kövecses Gréta) áll rendelkezésre.

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-  vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti /tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön a kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A tanulmányok/szakmai gyakorlat elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
- a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
- egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont). 

 

A 2022/2023-AS  TANÉVI ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

Fogadó ország

Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 

A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat itt találja.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • szakmai célok – a hallgató pontosan fogalmazza meg a fogadó intézményben végezni kívánt tevékenységet (motivációs levélben legalább két kinti szakos kurzus felsorolása az itthon elfogadtatni kívánt kurzussal párosítva minden pályázott intézmény esetében)
 • önkéntes tevékenység (igazolás minimum 30 órányi önkéntes tevékenységről)
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • opcionális: a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása,.
 • tanulmányi motiváció.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton  nyertes hallgatókat a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ösztöndíjra is jelöli.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. október végén.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság havonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a szeptember 30-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról a hallgatók megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

KORONAVÍRUS 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy  kevert (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Kevert mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 2 hónap a tanulmányi mobilitás esetén, a kinti félév időtartamához igazodva), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

INTERKULTURÁLIS FELKÉSZÍTÉS

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson   vehetnek részt. A kurzus a  mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS - 2021/2022

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Az ELTE PPK hallgatói számára a következő időpont(ok)ban tartunk tájékoztatót, ahol részletesen bemutatjuk az Erasmus+ ösztöndíjra való jelentkezés menetét, valamint fogadjuk az érdeklődők kérdéseit is:

 • 2021.09.22 (szerda) 14:00-15:00: Általános tájékoztató (Zoom)
 • 2021.09.23 (csütörtök) 16:30-17:30: Általános tájékoztató (KAZY 214)
 • 2021.09.24 (péntek) 10:00-11:00: PhD tájékoztató (Zoom)
 • 2021.09.24 (péntek) 12:00-13:00: Szakmai gyakorlat tájékoztató (Zoom)
 • 2021.09.28 (kedd) 14:00-16:30: Teams egyéni konzultációs lehetőség (15 perces blokkok, regisztráció: (Doodle)
 • 2021.09.29 (szerda) 9:00-13:00: Teams egyéni konzultációs lehetőség (15 perces blokkok, regisztráció: (Doodle

A pótpályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS

SZAKMAI GYAKORLAT

DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 

2021. szeptember 6-tól október 1-ig pályázható a Neptunban.

Folyamatosan pályázható:
Pótpályázati felhívás ideje alatt 
(2021. szeptember 6. és október 1. között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
 a szakmai gyakorlatokról havonta történik. 

tanulmányok külföldön
Minimum 90, maximum 360 nap (3-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás a tavaszi félévről őszi félévre nem lehetséges. 

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
(Egyesült Királyság esetén 2022. július 31.)


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

A hallgató az utolsó aktív félévében, az abszolutórium megszerzése előtt jelentkezhet, legkésőbb a mobilitás tervezett kezdete előtt 1 hónappal.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül, a főpályázaton megmaradt helyek közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (+ 2022. júius 31-ig az Egyesült Királyságban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 
Pályázható partneregyetemek listája

 


 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.
 

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíj után érdeklődik, kérjük látogasson el az ELTE Campus Mundi oldalára. Az ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése).

PÁLYÁZÓK KÖRE

Erasmus+ részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n*;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • aki legalább 2 szakmai kurzust teljesít a kinti tanulmányai folyamán és ezeket elfogadtatja mobilitását követően a szakjának tantervében nevesített tárgyként.

* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az abszolválással megszűnik, így kérjük, hogy még az abszolválás előtt adják le pályázatukat

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pótpályázati időszak alatt (2021. 09. 06 - 10. 01. 20 óráig)

Részképzés Szakmai gyakorlat
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – a kari koordinátornál leadni (az outgoing@ppk.elte.hu címre küldeni) a megadott határidőig.

A pótpályázati időszak után (2021.10.01. 20 órától)

Részképzés Szakmai gyakorlat

A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül a kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát emailben az outgoing@ppk.elte.hu címre küldve.
A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása havonta történik.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Részképzés Szakmai gyakorlat

motivációs levél és tanulmányi terv  magyar vagy angol  nyelven

motivációs levél és munkaterv  magyar vagy angol  nyelven

önéletrajz (magyarul vagy angolul)

nyelvi nyilatkozat magyar vagy angol nyelven, amennyiben nincs a kinti tanulmányok nyelvéből a fogadóegyetem által elvárt szintű nyelvvizsga

korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)

diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)

nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya

bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)

az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

-

fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti koordinátorok, a mobilitással kapcsolatos további kérdésekben a kari koordinátor (Kövecses Gréta) áll rendelkezésre.

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan email cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott email címre fognak érkezni.

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti és kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A brit és skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön a kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2021/2022-ES TANÉVI ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

Fogadó ország

Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni!

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el, bírálati szempontokat itt találja.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • nyelvismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • szakmai célok – a hallgató pontosan fogalmazza meg a fogadó intézményben végezni kívánt tevékenységet 
 • önkéntes tevékenység (igazolás minimum 30 órányi önkéntes tevékenységről)
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény
 • tanulmányi motiváció

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton  nyertes hallgatókat a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ösztöndíjra is jelöli.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2021 november elején.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság havonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra az október 1-jei határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról intézeti/tanszéki vagy kari koordinátora értesíti a hallgatót.

NOMINÁLÁS

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt a kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

KORONAVÍRUS 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Blended mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 3 hónap a tanulmányi mobilitás esetén), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27), ezért utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült KirályságbaA mobilitás végső záródátuma 2022. július 31. lehet. (Elképzelhető, hogy a májusi határidő a későbbiekben néhány hónappal meghosszabbításra kerül.)
További információt ezen a honlapfelületen talál. Lehetőség szerint már a jelentkezéskor informálódjon.

INTERKULTURÁLIS FELKÉSZÍTÉS

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány