Erasmus+ pályázati kiírás hallgatóknak

Erasmus+ hallgatói pótpályázat 2020/2021 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2020/2021. tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók 2021. szeptember 30-ig tartó időszakban lehetőséget kapnak: 

 • Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok), valamint 
 • külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, nonprofit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. 

A pályázók köre 

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat, 

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n; 
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik; 
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a kiutazás idején van legalább 2 lezárt féléve,  
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében); 
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek. 

Részképzés 

Célja: 

 • félév-áthallgatás vagy a szakdolgozat elkészítése; 
 • legalább 20 kredit teljesítése; 
 • legalább két szakmai tárgy elfogadtatása az ELTE-n. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5. 20.00 (Neptunon keresztül) 

A pályázható helyek listája letölthető INNEN

Szakmai gyakorlat 

Célja a hallgató tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás (az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni). 

A pályázás folyamatos: 

 • a pótpályázati időszak alatt Neptunon keresztül, 
 • a pótpályázati időszakot követően emailben (outgoing@ppk.elte.hu)  

További információ a szakmai gyakorlatokról ITT érhető el.

Bírálat 

A benyújtott pályázatokat a kar Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága bírálja el. Az általános bírálati szempontok: 

 • tanulmányi eredmény 
 • nyelvismeret 
 • motiváció – célszerű és realisztikus elvárások megfogalmazása 
 • szakmai célok – a hallgató pontosan fogalmazza meg a fogadó intézményben végezni kívánt tevékenységet 
 • szakmai aktivitás 
 • önkéntesség 
 • mentori feladatok ellátása 
 • HÖK-ben való részvétel 

A fentiek alapján a hallgatónak minimum 20 pontot kell elérnie ahhoz, hogy pályázata érvényes legyen. A pontszámításról ITT található bővebb információ. A bizottság kari rangsort állít fel, amelyet továbbít a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság számára. Ők fogják a nyertes hallgatók végleges listáját meghatározni, várhatóan 2020. október végén. 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok listája  

Részképzés 

 • motivációs levél és tanulmányi terv részképzéshez, csak magyar nyelven; 
 • önéletrajz, csak magyar nyelven; 
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.); 
 • nyelvi nyilatkozat, csak magyar nyelven, amennyiben nincs a kinti tanulmányok nyelvéből a fogadóegyetem által elvárt szintű nyelvvizsga. 

Szakmai gyakorlat 

 • motivációs levél szakmai gyakorlathoz, csak magyar nyelven; 
 • önéletrajz, csak magyar nyelven; 
 • fogadólevél , csak angol nyelven; 
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.); 
 • nyelvi nyilatkozat, csak magyar nyelven, amennyiben nincs a kinti tanulmányok nyelvéből a fogadóegyetem által elvárt szintű nyelvvizsga. 

A részletes pályázati felhívás letölthető INNEN

Az ELTE PPK hallgatói számára a következő időpontban tartunk tájékoztatót, ahol részletesen bemutatjuk az Erasmus+ programot, valamint fogadjuk az érdeklődők kérdéseit is: 2020. szeptember 23. (szerda) 16:00 – helyszín: Zoom 

Csak 2020. október 5-e után, emailben benyújtandó szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázat leadásához: 

Kari nemzetközi mobilitás koordinátor: Kövecses Gréta 

 • email: outgoing@ppk.elte.hu 
 • személyes ügyfélfogadás a Nemzetközi Irodában: jelenleg szünetel 
 • telefonon: +36-1-461-4500 mellék: 3474 

További információ: 

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat