Erasmus+ pályázati kiírás hallgatóknak

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Az ELTE PPK hallgatói számára a következő időpont(ok)ban tartunk tájékoztatót, ahol részletesen bemutatjuk az Erasmus+ ösztöndíjra való jelentkezés menetét, valamint fogadjuk az érdeklődők kérdéseit is:

 • 2021.09.22 (szerda) 14:00-15:00: Általános tájékoztató (Zoom)
 • 2021.09.23 (csütörtök) 16:30-17:30: Általános tájékoztató (KAZY 214)
 • 2021.09.24 (péntek) 10:00-11:00: PhD tájékoztató (Zoom)
 • 2021.09.24 (péntek) 12:00-13:00: Szakmai gyakorlat tájékoztató (Zoom)
 • 2021.09.28 (kedd) 14:00-16:30: Teams egyéni konzultációs lehetőség (15 perces blokkok, regisztráció: Doodle)
 • 2021.09.29 (szerda) 9:00-13:00: Teams egyéni konzultációs lehetőség (15 perces blokkok, regisztráció: Doodle

A pótpályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS

SZAKMAI GYAKORLAT

DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 

2021. szeptember 6-tól október 1-ig pályázható a Neptunban.

Folyamatosan pályázható:
Pótpályázati felhívás ideje alatt 
(2021. szeptember 6. és október 1. között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
 a szakmai gyakorlatokról havonta történik. 

tanulmányok külföldön
Minimum 90, maximum 360 nap (3-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás a tavaszi félévről őszi félévre nem lehetséges. 

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
(Egyesült Királyság esetén 2022. július 31.)


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

A hallgató az utolsó aktív félévében, az abszolutórium megszerzése előtt jelentkezhet, legkésőbb a mobilitás tervezett kezdete előtt 1 hónappal.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül, a főpályázaton megmaradt helyek közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (+ 2022. júius 31-ig az Egyesült Királyságban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 
Pályázható partneregyetemek listája

 


 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.
 

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíj után érdeklődik, kérjük látogasson el az ELTE Campus Mundi oldalára. Az ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése).

PÁLYÁZÓK KÖRE

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n*;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • aki legalább 2 szakmai kurzust teljesít a kinti tanulmányai folyamán és ezeket elfogadtatja mobilitását követően a szakjának tantervében nevesített tárgyként.

* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az abszolválással megszűnik, így kérjük, hogy még az abszolválás előtt adják le pályázatukat

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pótpályázati időszak alatt (2021. 09. 06 - 10. 01. 20 óráig)

Részképzés Szakmai gyakorlat
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – a kari koordinátornál leadni (az outgoing@ppk.elte.hu címre küldeni) a megadott határidőig.

A pótpályázati időszak után (2021.10.01. 20 órától)

Részképzés Szakmai gyakorlat

A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül a kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát emailben az outgoing@ppk.elte.hu címre küldve.
A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása havonta történik.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Részképzés Szakmai gyakorlat

motivációs levél és tanulmányi terv  magyar vagy angol  nyelven

motivációs levél és munkaterv  magyar vagy angol  nyelven

önéletrajz (magyarul vagy angolul)

nyelvi nyilatkozat magyar vagy angol nyelven, amennyiben nincs a kinti tanulmányok nyelvéből a fogadóegyetem által elvárt szintű nyelvvizsga

korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)

diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)

nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya

bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)

az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén

-

fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti koordinátorok, a mobilitással kapcsolatos további kérdésekben a kari koordinátor (Kövecses Gréta) áll rendelkezésre.

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan email cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott email címre fognak érkezni.

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti és kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A brit és skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön a kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2021/2022-ES TANÉVI ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

Fogadó ország

Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni!

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság bírálja el, bírálati szempontokat itt találja.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • nyelvismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • szakmai célok – a hallgató pontosan fogalmazza meg a fogadó intézményben végezni kívánt tevékenységet 
 • önkéntes tevékenység (igazolás minimum 30 órányi önkéntes tevékenységről)
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény
 • tanulmányi motiváció

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton  nyertes hallgatókat a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ösztöndíjra is jelöli.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2021 november elején.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság havonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra az október 1-jei határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról intézeti/tanszéki vagy kari koordinátora értesíti a hallgatót.

NOMINÁLÁS

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt a kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

KORONAVÍRUS 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Blended mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 3 hónap a tanulmányi mobilitás esetén), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27), ezért utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült KirályságbaA mobilitás végső záródátuma 2022. július 31. lehet. (Elképzelhető, hogy a májusi határidő a későbbiekben néhány hónappal meghosszabbításra kerül.)
További információt ezen a honlapfelületen talál. Lehetőség szerint már a jelentkezéskor informálódjon.

INTERKULTURÁLIS FELKÉSZÍTÉS

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány