Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság

Hallgatók fegyelmi vagy etikai vétségének gyanúja esetén a Kar dékánja fegyelmi eljárást indíthat. A hallgatói fegyelmi eljárást a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság folytatja le. A Bizottság létszáma négy fő, ebből egy hallgató. A három oktatón (elnök, elnökhelyettes, tag) kívül a Kari Tanács két póttagot is választ, a Hallgatói Önkormányzat szintén két póttagot delegál.

A Bizottság feladata:

  • a hallgatók fegyelmi felelősségének megállapítása,
  • fegyelmi vagy etikai vétség megállapítása esetén büntetés alkalmazása.

Ügyrend:

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság ügyrendje

Beszámolók: 

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőség:

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Szivák Judit, bizottsági elnök, egyetemi docens

Kiss Orhidea, bizottsági elnökhelyettes, egyetemi docens

Czető Krisztina, bizottsági tag

Perger Petra, bizottsági hallgatói tag

Szabó Mónika, bizottsági póttag, adjunktus

Üröginé Ács Anikó, bizottsági póttag, tanársegéd

Korinek Janka, bizottsági hallgatói póttag

Lukács Anna, bizottsági hallgatói póttag

2018.07.17.