Kiemelt projektek

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar jelenleg futó kiemelt projektjei: 

EDiTE

A ”European Doctorate in Teacher Education – European Joint Doctorate” (EDiTE- EJD) projekt öt európai egyetem együttműködésében megvalósuló közös kutatási program, amely a tanárok szakmai fejlődésének komplex folyamatait érintő legújabb kihívásokra keres választ.

A projekt egyben az első olyan doktori képzési program, amelynek fókuszában a tanárok tanulása áll. Kilenc ország 15 fiatal kutatója vesz részt a képzésben. Az öt partneregyetem alkalmazásában (3-3 kutató egyetemenként) témavezetőikkel szoros együttműködésben dolgoznak a konzorciumi kutatási program keretei között egyéni kutatási programjaikon.

A projektről részletesebben itt tájékozódhat.


EFOP 3.1.2.

A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében

A kiemelt projekt megvalósítói:
Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem
Konzorciumi partnerek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Oktatási Hivatal

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 1. – 2021. szeptember 30.
A megvalósítás költsége: 9 860 000 000 Ft
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem keretösszege: 1 046 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen kiemelt projekt megvalósításával elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.
Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el a „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát". A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Ezen stratégiai célokkal összhangban állnak a projektet megvalósító Konzorcium által jelen fejlesztésben megfogalmazott célok, a projekt keretében megvalósuló szakmai feladatok.

Az ELTE projektműködéséről és képzési programjáról itt tájékozódhat: http://mindenkiiskolaja.elte.hu/

A kiemelt projekt weboldala itt érhető el: https://www.komplexalapprogram.hu/

Elérhetőségek

cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., 104. szoba,

weboldalhttp://mindenkiiskolaja.elte.hu/

telefon: 1/4614500/3472

e-mail: efop312@ppk.elte.hu


MARIHE

Egy új nyertes pályázatnak köszönhetően az ELTE bekapcsolódhat a már öt éve folyó Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) elnevezésű Erasmus Mundus programba. Csatlakozásunkat a Danube University Krems koordinálásában zajló mesterszintű képzéshez az Európai Bizottság júniusban meghozott pozitív döntése tette lehetővé, amely négy évre 3,7 millió Euró támogatást biztosít a programot megvalósító konzorcium számára, amely összesen 82 ösztöndíjas számára nyújt képzést négy éven keresztül 2019-től kezdődően.
MARIHE képzés célja a felsőoktatási intézmények minőségi megújításainnovációja és nemzetköziesítése, az Európai Felsőoktatás Térség (EHEA) vonzóbbá tétele, a képzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási irányítói kompetenciáinak fejlesztése és ezáltal munkaerőpiaci lehetőségeik növelése.
A projekt koordinátora Pausits Attila, a kremsi Danube University Oktatásmenedzsment és Felsőoktatás-fejlesztés Központjának vezetője. 2019-től kezdődően a MARIHE a hallgatók számára indiai és kínai tanulmányutakat, valamint négy specializációt kínál, ezek: Intézményi Kutatás, Tanulás és Tanítás, Kutatás és Innováció, valamint Vezetés és Menedzsment. 

A korábbi konzorciumi partnerek, a University of Tampere (Finnország), a Beijing Normal University(Kína) és az Osnabrück University of Applied Sciences (Németország) mellett kapcsolódik be 2019-től az ELTE, valamint a Thapar Institute of Engineering and Technology (India). 17 társult partner is részt vesz a projektben, köztük az OECD és a European University Association.
A MARIHE program egyedülálló lehetőség a neveléstudományi terület számára nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítésére, az öt – köztük két ázsiai - konzorciumi partner, valamint jelenleg már több mint 50 fős, mintegy 30 országból érkező alumni-hálózata révén. 

A projekt jelentős értékű szakmai hátteret és támogatást nyújt az angol nyelvű neveléstudományi MA képzés számára.

A projekt honlapja: www.marihe.eu