Megjelent Az érzelmek felszabadítása című kötet

2019.12.06.
Megjelent Az érzelmek felszabadítása című kötet
A „Játszmák nélkül ” sorozat harmadik kötete a lelki gyógyítás klinikai területének problémáira kívánja irányítani a figyelmet, így elsősorban a segítő szakmák művelőihez szól, valamint azokhoz, akik szívesen ismerkednek meg a tranzakcióanalitikus (TA) szemléletű pszichológiai gondolkodásmód és gyakorlat sajátosságaival.

A kötet három nagy tartalmi egység köré szervezve tárgyalja a TA-szellemű pszichoterápia szemléleti és gyakorlati kérdéseit, Juhász Erzsébet, klinikai szakpszichológus pszichoterapeuta értő kalauzolásában:

  • A szenvedéstől a változásig
  • Klinikai problémák és társadalmi traumák kezelése
  • A TA önmeghatározása és kapcsolódása más irányzatokhoz

A kötet bevezető fejezete emléket állít a tranzakcióanalízis hazai meghonosításában kulcsszerepet játszó Buda Bélának. A bevezetőt követő első tartalmi egység magába foglalja az eredeti Játszmák nélkül tanulmánykötetben megjelent saját eseteket bemutató klinikai munkákat, amely többek között olyan problémákkal foglalkozik, mint az elhúzódó serdülőkor, a nehezen meghatározható általános rossz közérzet, vagy az alkoholszenvedély. A Klinikai problémák és társadalmi traumák kezelése című egység arra hivatott, hogy beavassa az olvasót abba, hogy napjainkban milyen szakmai kérdések, milyen típusú jelenségek állnak a TA-szellemű pszichoterápiás tevékenység homlokterében nemzetközi és hazai szinten. A kötet záróegysége, A TA önmeghatározása és kapcsolódása más irányzatokhoz az elméleti-történeti információkat nyújt az érdeklődőknek a TA-ról.

A most megjelent kötet az ELTE PPK-n mutatták be. Az Oláh Attila, a PPK volt dékánja által vezetett beszélgetés során a TA hazai történetének fölvázolása után Bagdy Emőke, a Károli Gáspár Tudományegyetem professor emeritája méltatta a kötetben megjelent tanulmányokat, majd Pléh Csaba, az MTA rendes tagja irányította rá a hallgatóság figyelmét a berne-i tranzakcióanalitikus megközelítésmód és Wittgenstein nyelvfilozófiája közötti párhuzamokra. Hozzászólását zárva Pléh Csaba ironizálva felvetette, hogy "Az érzelmek felszabadítása" mellett a posztmodern korban érdemes lenne a racionalitás újbóli meghonosításáról is elgondolkodnunk. A könyvbemutatón Oláh Attila fölhívta a figyelmet arra is, hogy tranzakcióanalitikus megközelítésmód nemcsak szakképzett pszichológusok, hanem más szakterületek képviselői számára is hasznos lehet, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a két fejezet, amelynek szerzője jogászként (Nagy Gábor) és orvosként (Kiss Miklós) vált a TA elhivatott ismerőjévé és alkalmazójává.

Az érzelmek felszabadítása – a tranzakcióanalízis a lelki egészségért című kötet Járó Katalin szerkesztésében jelent meg, a Tarsoly Kiadó gondozásában.

Forrás: Az érzelmek felszabadítása – a tranzakcióanalízis a lelki egészségért kötet szerkesztői ajánlása