Társadalmi befogadás tanulmányok MA (korábban Interkulturális pszichológia és pedagógia MA)

Társadalmi befogadás tanulmányok MA szakos tájékoztató anyag

A képzés csak Budapesten indul.

Az ideális jelentkező 
érdeklődik a kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt, szeretne a nemzetközi és a hazai élet széles spektrumában olyan munkát végezni, amelyben feladata a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának szervezése, az interkulturális párbeszéd elindítása, fenntartása és a szükségszerűen fellépő konfliktusok hatékony kezelése. A munka sok érdekes ember megismerését biztosítja, változatos időbeosztást, ugyanakkor a segítő munkákkal járó elhivatottságot kíván.

A belépéshez szükséges szakok
A szakra azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek valamilyen alapszakos végzettséggel (vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi főiskolai vagy egyetemi végzettséggel). 
Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia, szociológia.
Feltételekkel elfogadott, elsősorban javasolt alapképzési szakok: szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, közösségszervezés, politológia, szabad bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, romológia, óvodapedagógus, tanító. E szakok esetében de bármely más, itt fel nem sorolt szakos végzettség esetén is a belépéshez szükséges legalább 15 kredit a korábbi tanulmányokban a következő ismeretkörökben: pszichológia, pedagógia, kutatásmódszertan, szociológia, kommunikációelmélet, antropológia, kultúratudomány.

A képzés célja 
olyan szakemberek képzése, akik elmélyült kulturális és kultúraközi pszichológia és pedagógia, valamint a kapcsolódó diszciplínák terén szerzett tudásuk, kompetenciájuk és felelősségvállalásuk révén tudatosan kezelik a társadalmakban megjelenő értékek sokféleségét, elősegítve a társadalmi integrációt, a különféle kisebbségi és többségi csoportok együttélését, együttműködését. Képesek az előítéletek társadalmi okainak elemzésére, következményeik tudatosítására, az esélyegyenlőséget biztosító törekvések támogatására különböző intézményekben, a pedagógia interkulturális és multikulturális aspektusainak ismerete révén egyebek mellett az oktatás világában is. Nyitottak és toleránsak mások véleményének megismerésében, képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek az emberi jogok elfogadását és a kulturális sokféleség pozitív hozamának a társadalmi befogadás érdekében történő kiaknázását segítik, mindeközben a fellépő konfliktusokat eredményesen kezelik.

Főbb tárgyak 
Mivel elméleti ismeretekből jól felkészült, de a gyakorlatban is hatékony szakértők képzése a célunk, a foglalkozások fele elméleti (előadások), másik fele pedig gyakorlati képzés (tréningek, szemináriumok, terepmunka). A különböző diszciplínák mint az antropológia, szociológia, 
pszichológia és pedagógia megközelítései kerülnek bemutatásra az interkulturalitás különböző témáival kapcsolatban: a kultúra fogalma, dimenziói, a multikulturalizmus kialakulása és a multikulturális elméletek kritikái, kisebbségek és egyenlőtlenségi rendszerek a társadalomban, kisebbségi és többségi identitás, az emberi és a kisebbségi jogok, előítéletek és ideológiák.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles társadalmi befogadás tanácsadó

Elhelyezkedési lehetőségek
A társadalom majd minden szegmensében égető hiány mutatkozik olyan elméleti ismeretekből felkészült, de a gyakorlatban is kompetens szakemberek munkájára, akik értik a különböző kultúrájú emberek és csoportok között fellépő konfliktusokat, azokat értelmezni, és megoldásukhoz eredményesen hozzájárulni is képesek, és ki tudják aknázni a kultúrák találkozásában rejlő lehetőségeket, pozitívumokat is. Már ma is keresik az interkulturális kérdésekben jártas szakembereket a közigazgatásban, az iskolákban, a civil szervezeteknél, a médiában és a nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél, akiknek feladatuk lehet például: 

  • a magyarok nemzetközi képzési és munkapiaci mobilitásának segítése,
  • az olyan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, amelyek jelenleg az előítéletek, az explicit vagy implicit diszkrimináció miatt hátrányt szenvednek,
  • a hazai kisebbségi csoportok, a hazánkba érkező menekültek és letelepedni szándékozók integrációjának segítése.
Továbbtanulási lehetőségek 
Az interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretek birtokában a diploma megszerzése után lehetőség van a pszichológiai vagy a neveléstudományi doktori képzésbe történő bekapcsolódásra.
Beküldendő dokumentumok
  • kötelező dokumentumok: oklevélmásolat, valamint a lezárt féléveket igazoló lecke-könyvmásolat vagy egyéb hiteles igazolás, melyen szerepel a lezárt félév tanulmányi átlaga,
  • küldhető továbbá: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata.
A felvételi pontok számítása (legfeljebb 100 pont)
A szakon szóbeli felvételi vizsgát nem szervez a kar, a rangsor a hozott és a többletpontok alapján alakul ki.
Súlyozott tanulmányi átlag (legfeljebb 60 pont): a lezárt félévek súlyozott tanulmányi átlagának átsúlyozott értéke 
Hozott pontok (legfeljebb 30 pont): az oklevél eredményének súlyozott értéke.
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 8, angol nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, az OTDK első három helyezettje 5 többletpont.
További információ: 
2019.01.11.