Diploma után

Diploma után - Andragógia MA

Andragógusként elhelyezkedhetsz egyfelől a felnőttképzés és a humánerőforrás-fejlesztés intézményrendszerében oktatásszervezőként vagy oktatási intézményekben a nemzetközi mobilitás területén. A mesterdiploma birtokában dolgozhatsz a felnőttképzés tervezését, irányítását, fejlesztését, kutatását végző intézményeknél is. Másfelől munkát találhatsz a kultúra, a média és a turisztika területén, például művelődési és ifjúsági házakban, faluházakban, állami, önkormányzati kulturális intézményeknél, nonprofit szervezeteknél szervező munkakörökben.

A mesterképzés elvégzésével lehetőséged lesz bekapcsolódni a PhD-képzésbe, de bővítheted tudásodat szakirányú továbbképzéseinken is.