Program, tanterv - Neveléstudomány MA

A képzés elvégzésével olyan szakemberré válsz, aki megfelelő tudással rendelkezik a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képes leszel a köznevelésben és a felsőoktatásban, valamint az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetésben, a kutatás és a fejlesztés terén szakmai feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni.
 

Specializációk

A kora gyermekkor pedagógiája specializáción végzettek teljes körű ismerettel rendelkeznek a kora gyermekkori fejlődés biológiai és pszichológiai alapjairól, intézményi hátteréről, nevelési kérdéseiről és módszertani sajátosságairól. A specializáció elvégzésével felkészültté válnak a pedagógusok munkájának támogatására, egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére, nevelésére vonatkozó programok kialakítására, a megvalósításban való közreműködésre, továbbá a kora gyermekkori pedagógiai kutatások elvégzésére.

A felsőoktatás-pedagógia specializáción végzettek átlátják a felsőoktatás teljes működési rendszerét: képessé válnak felsőoktatási projektek tervezésére, szervezésére, irányítására és megvalósítására; valamint felkészülnek a felsőoktatási fejlesztések tervezésére, támogatására, értékelésére, felsőoktatás-pedagógiai kutatások végzésére, a felsőoktatási intézmények oktatási stratégiáinak megalapozására, szakmai előkészítésére.

Az intézményfejlesztés specializáción végzettek felkészültek az intézményfejlesztéshez kapcsolódó elemzések, vizsgálatok megtervezésére, lebonyolítására és a kapott eredmények értékelésére, fejlesztési és minőségirányítási folyamatokba történő becsatornázására. A végzettek megértik a pedagógiai tanácsadás, mentorálás és a programfejlesztés korszerű módszereit, és képesek lesznek e módszereket az oktatási intézmények sajátos feladataihoz igazodó fejlesztő tevékenység során alkalmazni.

A kutató-elemző specializáción végzettek kiemelkedő nemzetközi és hazai oktatáselméleti megalapozottsággal rendelkeznek, melyhez az aktuális élő kutatásokban, projektekben való folyamatos részvétel által megszerzett gyakorlati tudás társul. A hallgatók a képzés során olyan kutatás-módszertani alapozásban vesznek részt, amely az egyéni és a kooperatív munkavégzést egyaránt támogatja, továbbá felkészíti a végzetteket a munkaerőpiac releváns pozícióinak sikeres betöltésére.

A színházi nevelés és színházpedagógia specializáción végzettek képesek a lehető legkülönfélébb színházi nevelési, színház-pedagógiai programok megtervezésére és levezetésére (pl. két- és háromlépcsős program, komplex színházi nevelési előadás, osztályterem-színház, beavató színház, fórumszínház, vitaszínház, színházi társasjáték). Átfogóan ismerik a terület hazai és nemzetközi irányzatait, kutatásait, színházi, neveléstudományi és társadalomtudományi alapjait, valamint elméletét és gyakorlatát. 

Az egyes specializációk csak a megfelelő számú jelentkezés alapján indulnak. Az aktuálisan meghirdetett specializációkról a felvi.hu-n tudsz tájékozódni!