Rekreáció MSc

A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul.

Az ideális jelentkező
ismeri az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, megérti az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét, felismeri a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezi az optimális korrekciós megoldásokat, rendelkezik az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. Hiteles, mintaértékű életmódot folytat, az egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző szemléletmóddal rendelkezik, melyeket törekszik másoknak is átadni.

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai és korábbi, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás szakjai. Más szakokról a belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:

  • sporttudomány területéről 10 kredit,
  • egészségtudomány területéről 10 kredit,
  • neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,
  • társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok, média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit.
A szakra való felvétel feltétele, hogy a jelentkező az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket az első két félévben kell megszerezni.

 

A képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik képesek az egészséges emberek rekreációs és egészségfejlesztési célzatú sportolásának, kulturált szabadidő-eltöltésének segítésére az igények és lehetőségek egyénre szabott, komplex (terhelésélettani, életmódbeli, pszichológiai) felmérésével és figyelembe-vételével. A képzés végére emellett felkészültek lesznek a különböző típusú egészségközpontú intézmények, szállodák ezzel kapcsolatos munkafeladatainak végzésére, sporttal, egészségfejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos vállalkozások indítására. További cél az igény felkeltése a doktori képzés keretében történő továbbtanuláshoz, valamint az ehhez szükséges ismeretek átadásához.

Főbb tárgyak
Az alapképzés során megszerzett tudást a természettudomány, az orvos- és egészségtudomány, a mozgás- és sporttudomány, valamint a társadalomtudományok (pszichológia, andragógia, szociológia) anyagaival bővítjük. A tananyag gyakorlatorientált, célja a szakmaiság mellett a piaci körülmények közötti alkalmazhatóság biztosítása.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles rekreáció irányító

Beküldendő dokumentumok: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

Elhelyezkedési lehetőségek
Végzettjeink elhelyezkedhetnek sportszervezeteknél, fitnesztermekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban, ahol egészséggel, életmóddal és fizikai aktivitással kapcsolatos programok szervezését és vezetését végzik. Fontos munkahelyük a szállodák, üdülők, szanatóriumok, ahol feladatuk lehet az intézmény sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése és vezetése. Gazdálkodó szervezeteknél egészségmegőrzés sportfoglalkozásokat (edzésprogramok) szervezhetnek, vezethetnek a helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatokat lát-hatnak el. Az egészségturizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében szakértőként működhetnek közre.

A pontszámítás módja
Hozott pontok: oklevélátlag alapján 40 pont.
Felvételi elbeszélgetés: motivációs beszélgetés 50 pont.
Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogya-tékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, bármely második idegen nyelvből tett B2 középfokú komplex nyelvvizsga esetén 3, OTDK első három helyezettje 5 pont.

További információ:

2018.01.26.