Program, tanterv - Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc

A képzés célja

Olyan kutatók képzése, akik a tudáselemzés és tudásszerveződés természettudományos mód-szereivel hajtják végre az emberi megismerés és a tudás komplex vizsgálatát. A végzettek képesek kognitív tudományi kutatási feladatok végrehajtására a tudáselemzés formális (matematikai, logikai, filozófiai, nyelvelméleti), biológiai (biológiai rendszerek, idegrendszeri szerveződések és zavaraik), valamint mérnöki (gépi rendszerek, számítógépes technikák) komponenseinek ötvözésével. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Két specializáció közül választhatsz

 • A tudomány kognitív modelljei (Cognitive Models of Science) specializáció hallgatójaként a fő tárgyaid a tudományelmélet, kognitív mozgalom a tudományfilozófiában, a tudományos gondolkodás történeti rekonstrukciója, humánetológia, kognitív antropológia, tudásszociológia, kognitív idegtudomány, tudományos modellezés, megfigyelés és kísérletezés, tudománypszichológia lesznek.
 • A kognitív idegtudomány (Cognitive Neuroscience) specializáción olyan területeken sajátíthatsz el tudást, mint a kognitív idegtudomány, kognitív neuropszichológia, kognitív informatika az emberi látásban, kognitív fejlődéskutatás, tudás és kultúra, humánetológia, vizuális idegtudomány, nyelv, megismerés, tudat és fejlődésük, numerikus megismerés, megismerési folyamatok pszichofiziológiája, agyi képalkotó eljárások.

A képzés főbb tanulmányi területei – a belépéshez elfogadott szak tartalmától függően

 • neurobiológiai, matematikai, informatikai ismeretek
 • bevezetés a kognitív pszichológiába
 • gazdasági és humán ismeretek
 • statisztika
 • kísérlettervezés
 • a kognitív pszichológia fő ágai: észlelés, emlékezet, tudat és figyelem, gondolkodás és nyelv
 • nyelvészeti alapismeretek
 • pszicholingvisztika
 • neuropszichológia
 • evolúciós pszichológia
 • ismeretelmélet
 • programozás
 • intelligens rendszerek
 • tudományfilozófia
 • kultúraszociológia

A képzés tanterve.