Program, tanterv

Program, tanterv - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

Nálunk átfogó tudást szerezhetsz a kulturális és kultúraközi pszichológia és pedagógia, valamint a kapcsolódó tudományágak terén. Képzésünk az elméleti ismeretek mellett hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek átadására is: a négy félév során számos tréningen, valamint iskolai és szakmai gyakorlaton vehetsz majd részt. Az itt szerzett kompetenciák révén tudatosan fogod kezelni a társadalmakban megjelenő értékek sokféleségét, és képes leszel elősegíteni a különböző kulturális háttérrel rendelkezők és a különféle kisebbségi és többségi csoportok együttműködését. Elemezni tudod majd az előítéletek társadalmi okait, és aktívan hozzájárulhatsz a társadalmi egyenlőséget szolgáló törekvésekhez.
 

Főbb tárgyak:

  • a kultúra fogalma, dimenziói
  • a multikulturalizmus kialakulása és a multikulturális elméletek kritikái
  • kisebbségek és egyenlőtlenségi rendszerek a társadalomban
  • kisebbségi, többségi és nemi identitások
  • az emberi és a kisebbségi jogok
  • előítéletek és ideológiák
  • szervezeti diverzitás, társadalmi felelősségvállalás
  • diverzitás kezelése az oktatási rendszerekben
  • kvalitatív és kvantitatív kutatásmódszertani alapismeretek
  • művészet, oktatás és interkulturalitás

A képzés tanterve az alábbi linken érhető el, a legördülő menüből kiválasztva.