Minőségbiztosítási Bizottság

A Minőségbiztosítási Bizottság létszáma kilenc fő, ebből egy hallgató. Állandó meghívottja a kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese.

A Bizottság feladata:

  • kari minőségbiztosítási koncepció és minőségirányítási modell kidolgozása, 
  • az oktatási egységek minőségbiztosítási tevékenységének koordinálása, támogatása és ellenőrzése,
  • az oktatás hallgatói értékelésének elemzése,
  • az oktatás-kutatás eredményességének értékelése.

Ügyrend:

Minőségbiztosítási Bizottság ügyrendje

Beszámoló: 

Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Vezetés

Salát Magdolna, bizottsági elnök, tanársegéd

Munkatársak

Ihász Ferenc, bizottsági tag, egyetemi tanár

Benkei-Kovács Balázs, bizottsági tag, adjunktus

Kálmán Orsolya, bizottsági tag, adjunktus

Koós Ildikó, bizottsági tag, adjunktus

Kő Natasa, bizottsági tag, adjunktus

Borsfay Krisztina, bizottsági tag, tanársegéd

Magyar Márton, bizottsági tag, tanársegéd

Fábián Fanni, bizottsági hallgatói tag

Varga Virág, bizottsági hallgatói póttag

2018.07.17.