Szőcs Álmos

Szőcs Álmos


Ember–Környezet Tranzakció Intézet
PhD-hallgató