Program, tanterv - Sportmenedzser MSc

A mesterszak célja olyan sportmenedzserek képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat.

Az elméleti tárgyak elvégzése mellett a diploma megszerzéséhez 100 óra szakmai gyakorlatot is teljesíteni kell.

Főbb tantárgyak szakterületenként:

sporttudomány, egészségtudomány

 • sportmarketing
 •  a turizmus és a sport üzleti aspektusai
 • sportjog
 • sportmédia
 • életmód és egészség

közgazdaság- és jogtudomány

 • üzleti gazdaságtan
 • számvitel
 • vállalati pénzügyek
 • szervezés- és vezetéstudományok
 • stratégia menedzsment
 • vállalati kommunikáció
 • szervezetfejlesztés

társadalomtudomány, nevelés- és pszichológiatudomány

 • sportpolitika
 • közösségi gazdaságtan
 • szervezetpszichológia
 • hatékony vezetés
2020.11.12.