Felnőtt-tanulás és -tanítás Kutatócsoport

A kutatócsoport feladata a nevelés- és bölcsészettudományok és tudományterületen belül a tudásmenedzsment és felnőtt-tanulás és képzés területein magas szintű, nemzetközileg is releváns kutatómunka végzése és a területek oktatása mindhárom képzési szinten (BA, MA, doktori iskola). Fókuszába tartozik  a felnőttkori tanulás különböző folyamatainak és színtereinek (munkahelyi tanulás, nem formális, formális és informális tanulás),

  • foglalkoztathatóság, képezhetőség fejlesztésének,
  • a társadalmi és közösségi tanulás aspektusainak,
  • a felnőttképzés és szakképzés intézményrendszerének, szabályozásának
  • a felnőttkori tanulás és ismeretszerzés módszertani sajátosságainak,
  • az előzetesen megszerezhető tudás validálásának,
  • a hátrányos helyzet, esélyegyenlőtlenség képzéssel történő kompenzálhatóságának,
  • az info-kommunikációs technológiák felnőttképzésben való felhasználhatóságának,
  • az életpályatanácsadásnak,
  • az emberi erőforrás fejlesztésének,
  • a szakmai-pedagógiai fejlődés és fejlesztés (felnőttképzés, felsőoktatás, szakképzés) kérdéseinek kutatása.