Társas Intervenciók Munkacsoport

A Társas Intervenció Munkacsoport célkitűzése, hogy olyan pszichológiai intervenciókat fejlesszen ki és teszteljen, amelyek sikeresen alkalmazhatóak társadalmi problémák megoldásában. A jelenleg vizsgált társadalmi problémák közül a leghangsúlyosabb az iskolai lemorzsolódás, illetve teljesítmény problémáköre. Az intervenciók közül olyanokat haszálunk, amelyek online módon alkalmazhatóak minél szélesebb körben. Ilyen a fejlődési mindset (szemléletmód) kialakítása, amely a korábbi kutatások szerint jelentős mértékben meghatározza az iskolai és munkahelyi teljesítényt. Ezen felül a jelentudatos (mindfulness) meditáció használatát is vizsgáljuk a kudarc közben érzett negatív érzelmek csökkentésének érdekében. 


Vezetés

Nagy Tamás kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Szoba: 521
E-mail: nagy.tamas@ppk.elte.hu

Tagok

Sik Kata külső tag
Török Lilla külső tag