Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport

Az Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének keretein belül működik, célja a test és elme közötti komplex kölcsönhatások interdiszciplináris vizsgálata. A csoport munkájának fókuszában a placebo/és nocebo jelenség, az interocepció és a testi tudatosság, az egészségféltés és a tünetészlelés, valamint a jóga és az aikido tanulmányozása áll.


Vezetés

Köteles Ferenc Gábor kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tagok

Csala Barbara kutatócsoport tag, doktorjelölt
Dömötör Zsuzsanna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Ferentzi Eszter kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Gátiné Dr. Drozdovszky Orsolya Tünde kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: .
Szoba: ELTE PPK ESI 308
E-mail: gati.orsolya@ppk.elte.hu
Horváth Áron kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Koncz Ádám kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Körmendi János kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Dr. habil Szemerszky Renáta kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Tolnai Nóra kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Vig Luca kutatócsoport tag, PhD-hallgató