Életmód, Egészség, Szabadidő Kutatócsoport

A kutatás fókuszában az egészség és az ehhez szükséges egészséges életmód áll, ezen belül is különösen a szabadidős tevékenységek szerveződése. Az aktív egészségvédelem és egészségnevelés élettani, pszichofiziológiai, pedagógiai és sporttudományi hátterének komplex vizsgálata lehetőséget kínál olyan programok kidolgozására, amelyek tudományos alapokon, de a gyakorlati megvalósítást szem előtt tartva, annak tapasztalatit is felhasználva segítik az egészséges életmód, illetve a szabadidő helyes kialakítását. A kutatócsoportban mind elméleti, mind gyakorlati jellegű kutatás folyik, több projektben ezek egymást kiegészítve fordulnak elő. A Kutatócsoport sajátos jellegzetessége, hogy a tagok többféle képzettséggel rendelkeznek, testnevelő tanárok, biológusok, rekreáció-szervezők, pszichológusok és sportpszichológusok egyaránt vannak a tagok között, valamint mind a budapesti (ESI), mind a szombathelyi (SEK) Sportintézetből vannak tagok.


Vezetés

Bárdos György Dr. kutatócsoport-vezető, professor emeritus
Szoba: Titkárság
E-mail: bardos.gyorgy@ppk.elte.hu

Tagok

Borkovits Margit kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: 06306612041
Szoba: Fenti tanári
E-mail: borkovits.margit@ppk.elte.hu
Kiss-Geosits Beatrix kutatócsoport tag, egyetemi docens
Mellék: +(36-94) 504-486
Szoba: A235-A
E-mail: kiss.geosits.beatrix@ppk.elte.hu
Némethné dr. Tóth Orsolya kutatócsoport tag, egyetemi docens
Mellék: + (36-94) 504-486
Szoba: A235-A
E-mail: nemethne.toth.orsolya@ppk.elte.hu
Szűcs Attila László kutatócsoport tag, testnevelő tanár
Szoba: Lenti tanári
E-mail: szucs.attila@ppk.elte.hu