Neuropszichológia és Gyermekkori Fejlődés Kutatócsoport

Kutatócsoportunk célja, hogy mind a tipikus, mind a különféle atipikus fejlődési utat követő gyerekek esetén azonosítsuk, elemezzük és értelmezzük a gyermekek neuropszichológiai funkcionálása szempontjából protektív, illetve rizikót jelentő faktorokat. Mindezek alapján célunk a gyermekek optimális kognitív, érzelmi, motoros, nyelvi és szociális fejlődését elősegítő, bizonyítékon alapuló prevenciós és intervenciós programok kidolgozása.

Kutatási témák:
- részvétel az idegrendszeri fejlődési rendellenességekkel diagnosztizált gyermekek egy európiai adatbázisának kialakításában;
- veleszületett neurológiai malformációval diagnosztizált gyerekek neuropszichológiai szempontból történő, hosszútávú utánkövetése (a Nemzeti Népegészségügyi Központ VRONY adatbázisának részeként);
- a mindfulness meditáció hatékonysága a gyermekkori végrehajtó működések fejlesztésében tipikusan fejlődő és ADHD-s gyermekeknél;
- szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetű gyermekek stressz reaktivitása;
- várandós anyákat célzó intervenció kidolgozása (cél: a gyermek fejlődésének megsegítése az anya-gyermek kapcsolaton, az anya pszichés jóllétén, valamint a szülői kompetencia erősítésén keresztül);
- a végrehajtó funkciók és a proszociális viselkedés összefüggései kisgyermekkorban;
- a játék és a játékkal kapcsolatos szülői attitűd szerepe az óvodások végrehajtó működéseinek fejlődésében.


Vezetés

Futó Judit Olga kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Szoba: 308
E-mail: futo.judit@ppk.elte.hu

Tagok

Biruk Kebede Metaferia kutatócsoport tag, doktorjelölt
Szegleti Gabriella kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Uzsák Zsuzsanna kutatócsoport tag, PhD-hallgató

Oktatók, kutatók

Fóthi Áron tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1004
Szoba: 7.13
E-mail: fa2@inf.elte.hu