Tudás és Emlékezet Kutatócsoport

Az emlékezeti működések közül csoportunk a szemantikus emlékezet háttér-mechanizmusait kutatja.  Alapvetően vizuális ingerek esetén vizsgáljuk:

1.  a tudás kialakulásának folyamatát: a tanulási stratégiákat (szabálytanulás vs. nem tudatos információ-integráció), azok fejlődését óvodáskortól idős korig;
2. a tudás alkalmazásának folyamatát: az analógiák megértését, a tudás hasonló helyzetekre való átvitelét (szakértői tudás);
3. események megértése során a meglévő tudás alkalmazását (modell alapú emlékezés).

Kiemelt témánk még a nyelvi tapasztalat hatásának vizsgálata a csecsemőkori fogalmakra. Kísérleti módszereink közé tartozik a viselkedéses mérés, a szemmozgás követés, valamint az eseményhez kötött agyi potenciál változás mérése. Alkalmazott területek közül kutatási eredményeink a szakértői tudás, tudásátadás területein hasznosíthatóak.


Tagok

Baross Júlia kutatócsoport tag, doktorjelölt
Borbély Krisztián kutatócsoport tag, doktorjelölt
Miklós Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Eszter kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5649
Szoba: 312
E-mail: szabo.eszter.dora@ppk.elte.hu
Kónya Anikó külső tag