A dezinformáció pszichológiája

2020.09.08.
A dezinformáció pszichológiája
A dezinformáció pszichológiája: összeesküvés-elméletek, álhírek, tévhitek címmel szabadon választható online kurzust indít Krekó Péter, az ELTE PPK Pszichológiai Intézete Szociálpszichológiai Tanszékének adjunktusa. A kurzus az ELTE minden hallgatója által felvehető, nincs előfeltétele. A kurzus tárgykódja PPK-PSZI:20, jelentkezni a Neptunos tárgyfelvételi időszak végéig, vagyis 2020.09.11. 16:00. óráig lehet.

A kurzus célja és témája

A kurzus célja, hogy bevezetést adjon az álhírek, az összeesküvés-elméletek és a dezinformáció pszichológiájába – kitekintve más tudományterületek eredményeire is. A kurzus során mind a dezinformáció kínálati mind keresleti oldalával foglalkozunk. Három dimenzióban ismerkedünk meg a dezinformációval: tartalom, terjedés, funkciók.

A hiedelmek tartalma alapján különbséget tehetünk az összeesküvés-elméletek, babonák, városi legendák között.  A hiedelmek tartalmának formálásában beszélünk a kulturális tradíciók, a domináns értékek és a történelmi, vallási hagyományok szerepéről.

A különböző típusú téves hiedelmek különböző, de egymással összefüggő funkciókat tölthetnek be. A téves hiedelmek episztemológiájának taglalásakor mind egyéni, mind csoportszinten elemezzük azokat a motívumokat, melyek segítik a téves hiedelmek létrejöttét, elfogadását és terjedését.

A terjedés módja alapján a tévhitek interperszonális  (szóbeszédek, pletykák) és tömegkommunikációs (álhírek, propaganda) csatornákon keresztüli terjedésének mechanizmusait vizsgáljuk, illetve azzal a kérdéssel is foglalkozunk, hogy a kommunikációs technológiák fejlődése (különösen a közösségi média) milyen hatással van a tévhitek, és különös tekintettel az álhírek terjedésére.

Foglalkozunk azzal a kérdéssel is, hogy mennyiben új az a jelenség, amit manapság is tapasztalhatunk, és mennyire megalapozott, illetve releváns a „post-truth” mint elemzési keret.

A kurzus időpontja és helyszíne: péntek, 10:00-11:30, online.

Előadó: Krekó Péter, a PPK Szociálpszichológia Tanszék egyetemi adjunktusa

A tematika bővebben >>>

Figyelem! A Neptunos tárgyfelvételi időszak vége ebben a félévben: 2020.09.11. 16:00.