Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Felvételizőknek - Szakirányú továbbképzések Budapesten

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseinkről

A jelentkezés határideje a 2019/20-as tanév tavaszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzések esetében:
2020. január 12. vasárnap, 24:00 óra.
Jelentkezni elektronikusan lehet, ehhez a link alább, A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt érhető el.

FIGYELEM!
VÁLTOZÁS A KATASZTRÓFA- ÉS KRÍZISKEZELŐ SZAKPSZICHOLÓGUS, A MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ, A PERINATÁLIS SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A PERINATÁLIS TANÁCSADÓ FELNŐTTKÉPZÉSI TANFOLYAM JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJÉBEN!
A fenti képzésekre a jelentkezés módosított határideje:
2020. január 15. szerda 24:00 óra

 

Keresztféléves jelentkezési időszakunkban az alábbi képzésekre hirdetünk felvételt a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére:

Pedagógus szakirányú továbbképzések
fejlesztőpedagógus
interkulturális nevelési szaktanácsadó

Szakpszichológus szakirányú továbbképzés
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
új szakirányú továbbképzés a pszichológia BA végzettséggel rendelkezőknek: alkalmazott viselkedéselemzés (az Association for Behavior Analysis International [ABAI] által tanúsított képzés)

Egyéb bölcsész szakirányú továbbképzések
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó (zárt beiskolázású képézés, a "rendes" képzést a 2020/2021-es tanév őszi félévére fogjuk majd hirdetni 2020 áprilisában)
     FIGYELEM! A jelentkezési határidő ezen a képzésen meghosszabbításra került (ld. fentebb).

Tanfolyamok
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam (zárt beiskolázású képézés, a "rendes" képzést a 2020/2021-es tanév őszi félévére fogjuk majd hirdetni 2020 áprilisában)
        a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam felvételi vizsgájának követelménye
FIGYELEM! A jelentkezési határidő ezen a képzésen meghosszabbításra került (ld. fentebb). További változás, hogy elegendő, ha a jelentkező a követelményekben szereplő összefoglaló írást és ppt-t csak a felvételi vizsgára hozza magával!

 

Speciális jelentkezési feltételek egyes képzéseinkre
 

A fejlesztőpedagógus szakkal kapcsolatos speciális jelentkezési feltétel:

A fejlesztőpedagógus képzés esetében a keresztféléves felvétel az általános bemeneti kritériumokon túl egyéb, speciális feltételhez kötött. Kizárólag olyan személyek jelentkezését tudjuk elfogadni, akik a korábbi évek során elvégezték a Porkolábné Balogh Katalin szakmai vezetésével zajlott 120 órás fejlesztőpedagógus tanfolyamot, vagy gyógypedagógus szakképesítéssel rendelkeznek. A fejlesztőpedagógus képzés esetében új elsős „évfolyam” a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében nem indul, a jelentkezők a fent megnevezett feltétellel bekapcsolódhatnak az aktuális, a 2019/2020-as tanév őszi félévében felvett, elsős „évfolyam” tavaszi szemeszterébe. A képzési terv szerinti első, őszi félév (ún. fp1 félév) tantárgyait a fenti végzettségekre tekintettel kreditátviteli kérelem formájában befogadtathatják – így képzési idejük lerövidülhet.
 

A perinatális szaktanácsadó szak, illetve a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam speciális jelentkezési feltételei:

FIGYELEM! A jelentkezési határidő ezeken a képzéseken meghosszabbításra került (ld. fentebb).

A perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot és a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamot a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében zárt beiskolázással hirdetjük meg. A képzést kizárólag a Családbarát Szülészet Pályázati Program (CSBSZ 2019) keretében pályázati támogatást elnyert intézmények munkatársai részére szervezzük. A pályázaton kívüli érdeklődőknek a 2020/2021-es tanév őszi félévére ismét meghirdetjük a képzést 2020 áprilisában. A támogatott intézmények munkatársainak a képzésre egyénileg kell jelentkezniök, az alább, A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt leírtaknak megfelelően. A jelentkezési díj befizetésével kapcsolatban, kérjük, a megadott címen vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel.

FIGYELEM! A két képzés, a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak, illetve a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam szakmai tartalma megegyezik, Önnek azonban a két képzés közül a meglévő végzettsége alapján kell választania, és a felvételi követelmények is eltérnek ennek megfelelően (ld. fent, a képzések ismertetőiben):

 • ha Ön felsőfokú végzettséggel (diplomával) rendelkezik, akkor a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakra jelentkezhet, és felvételi beszélgetésen vesz részt 2020. január 17-én;
 • ha Ön a felsőfokú végzettséggel (diplomával) nem rendelkezik a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamra nyújhatja be jelentkezését, és felvételi vizsgát kell teljesítenie, mely egy 2020. január 10-éig beküldendő, írásbeli részből és január 17-én szóbeli vizsgarészből áll (ld. a tanfolyam felvételi követelményeit tartalmaző ismertetőjében).
  Változás: a tanfolyami képzést választók esetében elegendő, ha a jelentkező a követelményekben szereplő összefoglaló írást és ppt-t csak a felvételi vizsgára hozza magával!
Az alkalmazott viselkedéselemző szak speciális jelentkezési feltételei:

Az alkalmazott viselkedéselemző szakirányú továbbképzési szakra pszichológia szakon legalább BA szinten szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. Értelemszerűen jelentkezhetnek rá azok is, akik már pszichológia MA végzettséget is szereztek, illetve akiknek a korábbi rendszerű (Bologna előtti) képzésben szerzett, pszichológia szakos egyetemi végzettségük van. A képzés elvégzéséhez legalább középfokú, alkalmazásképes angol nyelvtudás szükséges. A felvételi jelentkezéshez a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása ugyan nem kötelező, de megfelelő nyelvtudás hiányában a képzés sikeresen nem végezhező el, mert a második félévétől kezdődően egyes kurzusokat angol nyelven kell teljesíteni.

A jelentkezés határideje a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzések esetében:
2020. január 12. vasárnap, 24:00 óra
Jelentkezni elektronikusan lehet, ehhez a link alább, A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt érhető el.

FIGYELEM!
VÁLTOZÁS A KATASZTRÓFA- ÉS KRÍZISKEZELŐ SZAKPSZICHOLÓGUS, A MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ,A PERINATÁLIS SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÉS A PERINATÁLIS TANÁCSADÓ FELNŐTTKÉPZÉSI TANFOLYAM JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJÉBEN!
A fenti képzésekre a jelentkezés módosított határideje:
2020. január 15. szerda 24:00 óra

Honlapunkon tájékozódhatnak a képzések tanterveiről és az önköltség aktuális összegéről. A képzések csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

A képzésekről szóló részletes tájékoztatás az adott képzés nevére kattintva érhető el. Kérjük, hogy olvassa el a lenyitható blokkokban olvasható tájékoztatókat, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez!

A szakirányos jelentkezéssekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal
Oktatásszervezési Iroda
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 115.
Borsos Attila ügyintéző
e-mail: szakiranyu@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476

A jelentkezés módja

Az elektronikus jelentkezés általános szabályai:

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehetett benyújtani, amely  már nem érhető el,
mivel egyes képzések esetén 2020. január 12-én, más képzések esetén 2020. január 15-én lezárult a jelentkezési időszak.

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat word formátumban). A fenti határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

A felvételi jelentkezési anyag valamennyi továbbképzésre vonatkozó egységesen kötelező részei:

 • online jelentkezési lap
 • oklevél másolata (külföldön szerzett oklevélről hiteles fordítás benyújtása is szükséges)
 • rövid szakmai önéletrajz
 • jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata

Egyes képzések esetében benyújtandó további kötelező dokumentumok:

 • gyakorlatban eltöltött idő igazolása szükséges az alábbi képzéseknél: fejlesztőpedagógus, katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus (ha a jelentkező nem rendelkezik egyéb, szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi oklevéllel), meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó. Az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket.

(A gyakorlatban eltöltött idő igazolásának nincs kizárólagos, rendszeresített formája. Minden olyan hivatalos dokumentum (intézményvezetői igazolás, munkaszerződés, stb.) elfogadható, amely egyértelműen alátámasztja, hogy a jelentkező mennyi időt töltött el a megkívánt munkakörben. Az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket.)

 • teljesítésigazolás / törzslapkivonat / oklevélmelléklet benyújtása is szükséges az előzetes kreditvizsgálat lefolytathatósága érdekében az interkulturális nevelési szaktanácsadó képzés esetében, ha a jelentkező a felvétel feltételeként felsorolt képzési területektől eltérő képzési területen szerzett végzettséggel rendelkezik.
 • egyéb, szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi oklevél másolata szükséges a katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus képzés esetében, ha a jelentkező nem rendelkezik az előírt gyakorlati idővel.
 • a kiadott tételsor alapján készített tömör összefoglaló írás és a saját perinatális tapasztalatról és/vagy célokról, tervekről készített prezentáció szükséges a perinatális tanácsadó tanfolyamra történő jelentkezéshez, amelyet a hamaroson itt elérhető tájékozató szerint szükséges beküldeni (nem az online jelentkezés csatolmányaként).
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (nem kötelező, de csatolható) a középfokú (B2), alkalmazásra képes angol nyelvtudás igazolására az alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú továbbképzésen.

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett szakirányú továbbképzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből. Csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordul, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemétje közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk azonnali hibaüzenetet küld a tévesen kitöltött rovat megjelenítésével. Kérjük ne lépjen tovább, hanem olvassa el figyelmesen az üzenetet, és korrigálja a hibát, mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
 • Ha egy felvételi eljárásban képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával több szakra is jelentkezik, akkor kérjük, hogy:
  • a jelentkezési lapokon az erre szolgáló rovatban tüntesse fel a jelentkezési rangsorszámot, ha csak egy szakon szeretné a tanulmányait megkezdeni.
  • a jelentkezési lapok megjegyzés mezőiben tüntesse fel, hogy valamennyi, tervezett képzésre felvételt kíván nyerni, ha párhuzamosan több képzésen is szeretne tanulmányokat folytatni.

Felvételi beszélgetés

Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés:

 • katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus: FIGYELEM, VÁLTOZÁS! a felvételi beszélgetés időpontja az eredetileg tervezett 2020. január 14-16. közötti időszak helyett 2020. január 21-ére került át, a beszélgetésekre 10.00 és 13.00 óra között kerül majd sor.
 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó: a felvételi beszélgetés időpontja 2020. január 15. (nagy számú jelentkezés esetén a felvételi beszélgetések január 16-án folytatódnak).
 • perinatális szaktanácsadó és perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam: a felvételi beszélgetés tervezett időpontja 2020. január 17.
 • alkalmazott viselkedéselemző: a felvételi beszélgetés időpontja 2020. január 17., a pontos időpontról és a helyszínről a jelentkezőket január 12-e után értesítjük.

A jelentkezési díj befizetése

 • Jelentkezési díjat (egyszeri 7000 Ft) befizetni kizárólag az intézmény által kibocsátott csekken lehet. Banki átutalás nem lehetséges.
 • A jelentkezési díj befizetéséhez csekk az alábbi e-mail címen igényelhető, név és levelezési cím egyidejű megadásával: szakiranyu@ppk.elte.hu, vagy személyesen átvehető az Oktatásszervezési Irodában.
 • A jelentkező egy jelentkezési csekk befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag a csekken feltüntetett befizetőnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésen

A perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzésre, illetve a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamra a Családbarát Szülészet Pályázati Program (CSBSZ 2019) keretében elnyert intézményi pályázat alapján jelentkezők figyelmébe:
A pályázat elbírásának elhúzódása, s így az időzítésből fakadó szoros határidőkre tekintettel felajánljuk a jelentkezőknek, hogy a jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata helyett az innen letölthető, a díj befizetéséről szóló nyilatkozatot töltsék fel a jelentkezési lapjuk mellékleteként.

nyilatkozat a jelentkezési díj befizetéséről (Családbarát Szülészet Pályázati Program)


Alumni kedvezmény egyes szakirányú továbbképzésekre

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az ELTE Alumni Szervezetének megállapodása alapján ELTE Alumni tagként a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezéskor már Alumni Kártyával rendelkező, későbbi hallgatóink az alábbi szakirányú továbbképzések esetében a képzés teljes időtartamára jogosultak kedvezményre az önköltség összegéből:

 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó – 25%-os kedvezmény
 • múzeumpedagógiai szaktanácsadó – 25%-os kedvezmény

A kedvezményről további tájékoztatás a https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek oldalon olvasható.


Teljes képzési kínálatunk

Pedagógus továbbképzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
pedagógus szakvizsga
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések

egészségfejlesztő szakpszichológus
igazságügyi klinikai szakpszichológus
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész továbbképzések

általános és családügyi mediáció (közvetítés)
diáktanácsadás
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
íráselemző szakember
kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
szoft technológiai szaktanácsadó

Egyéb továbbképzések

coach - üzleti edző
outdoor programvezető
rekreáció- és szabadidősport-szervező
társadalmi integrációs tanácsadó

Tanfolyamok

pedagógus továbbképzési részismereti képzés
pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
Felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz


2019.02.12.