Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Felvételizőknek - Szakirányú továbbképzések Budapesten

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseinkről

A jelentkezés általános határideje a 2020/21-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzések esetében
(a tanácsadó szakpszichológus kivételével):
2020. június 30. kedd, 24:00 óra

A jelentkezés határideje a 2020/2021-es tanév őszi félévben a tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzésen:
2020. június 20. szombat, 24:00 óra

Jelentkezni elektronikusan lehet, ehhez a link alább, A JELENTKEZÉS MÓDJA cím alatt tettünk közzé.

 

Az alábbi képzésekre hirdetünk felvételt a 2020/2021-es tanév őszi félévére:

Pedagógus szakirányú továbbképzések
az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
pedagógus szakvizsga a következő választható modulokkal:
          - preventív és korrektív pedagógia, pszichológia
          - mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
          - tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
          - pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban (=tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban)
          - oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás (drop out)
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Szakpszichológus szakirányú továbbképzés
egészségfejlesztő szakpszichológus
igazságügyi klinikai szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész szakirányú továbbképzések
általános és családügyi mediáció (közvetítés)
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó

Egyéb szakirányú továbbképzések
coach - üzleti edző

Tanfolyamok
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
        a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam felvételi vizsgájának követelménye

Honlapunkon tájékozódhat a képzések tanterveiről és az önköltség aktuális összegéről is. A képzések csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

A képzésekről szóló részletes tájékoztatás az adott képzés nevére kattintva érhető el. Kérjük, hogy olvassa el a lenyitható blokkokban olvasható tájékoztatókat és az adott képzés leírását, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez!

A szakirányos jelentkezésekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda
e-mail: szakiranyu@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476

A jelentkezés módja

Az elektronikus jelentkezés általános szabályai:

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani, amely ezen a linken érhető el.

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat word formátumban). A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

A felvételi jelentkezési anyag valamennyi továbbképzésre vonatkozó egységesen kötelező részei:

 • online jelentkezési lap,
 • oklevél másolata (külföldön szerzett oklevélről hiteles fordítás benyújtása is szükséges),
 • rövid szakmai önéletrajz,
 • jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata.

Az egyes képzések esetében benyújtandó további kötelező dokumentumok (kérjük, jelentkezés előtt tájékozódjon az adott képzés leírásából):

 • motivációs levél szükséges az alábbi képzések esetében: coach - üzleti edző, felsőoktatás- és tudománymenedzsment, pedagógiai szakpszichológus (ezen a képzésen a motivációs levél váltja ki ez éven a felvételi beszélgetést, a motivációs levél elkészítéséhez az útmutató innen tölthető le).
 • gyakorlatban eltöltött idő igazolása szükséges az alábbi képzéseknél: általános és családügyi mediáció (közvetítés), fejlesztőpedagógus, felsőoktatás- és tudománymenedzsment, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, mentortanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, pedagógiai szakpszichológus, pedagógus szakvizsga, perinatális szaktanácsadó, tanácsadó szakpszichológus.

Az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket.
(A gyakorlatban eltöltött idő igazolásának nincs kizárólagos, rendszeresített formája. Minden olyan hivatalos dokumentum (intézményvezetői igazolás, munkaszerződés, stb.) elfogadható, amely egyértelműen alátámasztja, hogy a jelentkező mennyi időt töltött el a megkívánt munkakörben. Az egyes szakok részletes leírása tartalmazza a szakmai gyakorlattal kapcsolatban előírt követelményeket.)

 • teljesítésigazolás / törzslapkivonat / oklevélmelléklet benyújtása is szükséges az előzetes kreditvizsgálat lefolytathatósága érdekében az interkulturális nevelési szaktanácsadó képzés esetében, ha a jelentkező a felvétel feltételeként felsorolt képzési területektől eltérő képzési területen szerzett végzettséggel rendelkezik.
 • egyéb, szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi oklevél másolata szükséges az igazságügyi klinikai szakpszichológus képzés esetében (az elfogadható végzettséget körét a szakleírás tartalmazza.
 • szakvizsgázott pedagógus végzettséget igazoló oklevél másolata szükséges a mentortanár képzés esetén.
 • a kiadott tételsor alapján készített tömör összefoglaló írás és a saját perinatális tapasztalatról és/vagy célokról, tervekről készített prezentáció szükséges a perinatális tanácsadó tanfolyamra történő jelentkezéshez, amelyet a hamaroson itt elérhető tájékozató szerint szükséges beküldeni (nem az online jelentkezés csatolmányaként).

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön az alábbi e-mail kiszolgálók egyikét használja, a visszaigazolásokat, értesítéseket (pl. felvételi beszélgetés behívója) esetleg nem fogja megkapni: hotmail.com, yahoo.com, outlook.com, live.com, mivel beállításuk alapján az ELTE címeiről érkező leveleket alkalmanként időszakosan nem fogadják.
 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett szakirányú továbbképzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből. Csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk azonnali hibaüzenetet küld a tévesen kitöltött rovat megjelenítésével. Kérjük ne lépjen tovább, hanem olvassa el figyelmesen az üzenetet, és korrigálja a hibát, mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
 • Ha egy felvételi eljárásban képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával több szakra is jelentkezik, akkor kérjük, hogy:
  • a jelentkezési lapokon az erre szolgáló rovatban tüntesse fel a jelentkezési rangsorszámot, ha csak egy szakon szeretné a tanulmányait megkezdeni.
  • a jelentkezési lapok megjegyzés mezőiben tüntesse fel, hogy valamennyi, tervezett képzésre felvételt kíván nyerni, ha párhuzamosan több képzésen is szeretne tanulmányokat folytatni.

Felvételi beszélgetés

Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványhelyzet alakulásától függően elképzelhető, hogy a felvételi beszélgetéseket valamilyen hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján (pl. Skype, Zoom) fogjuk lebonyolítani, melynek használatához szükség esetén útmutatót fogunk adni a felvételi beszélgetés időpontjáról szóló értesítésben.

Az alábbi szakjainkon tartunk felvételi elbeszélgetést.

 • általános és családügyi mediáció (közvetítés): a felvételi elbeszélgetések várhatóan 2020. július 6. és 10. között kerülnek megszervezésre
 • coach-üzleti edző: a felvételi elbeszélgetések várhatóan 2020. július 6. és 10. között kerülnek megszervezésre
 • felsőoktatás- és tudománymenedzsment: a felvételi elbeszélgetések várhatóan 2020. július 10. és 20. között kerülnek megszervezésre
 • meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó: a felvételi elbeszélgetések várhatóan 2020. júliusának első felében kerülnek megszervezésre
 • pedagógiai szakpszichológus: a járványügyi helyzetre való tekintettel a felvételi beszélgetés kiváltására a jelentkezéskor a szakterület motivációs levél feltöltését kéri, a kiválasztás ebben a felvételi eljárásban kivételesen ez alapján fog zajlani, a motivációs levél megírásához útmutató innen tölthető le
 • perinatális szaktanácsadó és perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam: a felvételi elbeszélgetések várhatóan 2020. július 10. és 20. között kerülnek megszervezésre
 • tanácsadó szakpszichológus: a felvételi elbeszélgetések várhatóan 2020. június 25. és július 3. között kerülnek megszervezésre

A jelentkezési díj befizetése

A jelentkezési díjat (egyszeri 7.000 Ft) átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
A befizetés beazonosítása érdekében a közlemény rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:
                                   a saját nevét és az alábbi szöveget: "SZAKIR KN9701/09 R940535000".
Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek.

Kiegészítő információk:

 • A jelentkező egy jelentkezési díj befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag az átutalási bizonylaton befizetőként szereplő személynek/cégnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésen


Teljes képzési kínálatunk

Pedagógus továbbképzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
pedagógus szakvizsga
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések

egészségfejlesztő szakpszichológus
igazságügyi klinikai szakpszichológus
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
pedagógiai szakpszichológus
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész továbbképzések

általános és családügyi mediáció (közvetítés)
diáktanácsadás
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
íráselemző szakember
kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
szoft technológiai szaktanácsadó

Egyéb továbbképzések

coach - üzleti edző
outdoor programvezető
rekreáció- és szabadidősport-szervező
társadalmi integrációs tanácsadó

Tanfolyamok

pedagógus továbbképzési részismereti képzés
pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
Felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz


2019.02.12.