Felvételizőknek Alapképzés

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2020/2021-ES TANÉVRE A PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

Választható szak Képz. szint Munka-rend Képz. idő (félév Irány-szám min. max. Fin. form Önköltség Érettségi és egyéb követelmények
edző (Budapest) (1) (3) (5)
kajak-kenu, kosárlabda
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)
A N 6 1<25 K 225.000 online gyakorlati vizsga (Gy)
edző (Szombathely) (1) (2) (4) (5)
kosárlabda, tájékozódási futás
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)
A L 6 1<30 K 225.000 online gyakorlati vizsga (Gy)

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: kosárlabda, tájékozódási futás
(3) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda.
(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.


Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. Ha jelentkezéskor rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással, akkor kérjük azt, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor az intézmény saját nyomtatványán benyújtandó "Egészségügyi lap"-ot töltse fel szkennelve vagy fotózva a felvi.hu-ra 2020. augusztus 6-ig. Mindkét dokumentumot (a sportorvosi igazolást, vagy ennek hiányában az eredeti saját aláírással ellátott Egészségügyi lapot) „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként kell feltölteni.
A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető.
Ehhez a "Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez" nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2020. augusztus 6-ig kell feltölteni a felvi.hu-ra „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” típusú dokumentumként.
A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.
Az edző szakon a felvételi vizsga a jelentkező által választott sportág (specializáció) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az erre szolgáló űrlapon, melyet szkennelve 2020. augusztus 6-ig kell megküldeni a felvinfo@ppk.elte.hu e-mail címre.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Az online gyakorlati felvételi vizsga négy részből áll:
1. Biológia online írásbeli: 50 pont
2. Sportági elmélet online írásbeli: 30 pont
3. Sportági elmélet online szóbeli: 30 pont
4. Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont
1. A biológia írásbeli vizsgát online formában rendezzük meg 2020. augusztus 17-én 16-18 óra közötti intervallumban, az intervallumon belül bármikor megkezdhető lesz, de a kezdéstől számítva összesen 60 perc fog rendelkezésre állni a teszt kitöltésére.
2. A sportág elmélet írásbeli vizsgát 2020. augusztus 17-én 18-19 óra közötti intervallumban rendezzük meg szintén online formában.
3. A sportág szóbeli vizsgát 2020. augusztus 18-én 9 órától folyamatosan rendezzük meg online formában, képi és hangátvitelre alkalmas eszköz segítségével.
4. A sportági gyakorlati vizsga az adott sportági szövetségtől a jelentkező által beszerzett, saját leigazolt sportolói sporteredményeit, vagy edzői, bírói tevékenységét bemutató igazolással váltható ki. Amennyiben a jelentkező nem leigazolt sportoló, nyilatkozatot kell tennie saját sportmúltjáról, sporttapasztalatáról (ennek formai megkötése nincsen). A dokumentumot (igazolás, vagy nyilatkozat) a jelentkezőnek a sportági elméleti írásbeli vizsgán kell majd feltöltenie a bizottság számára.
A vizsgák pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk e-mailen tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott e-mail címükön.

Letölthető dokumentumok:
Nyilatkozat specializáció választásáról
Egészségügyi lap
Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez
A gyakorlati vizsga tartalmáról itt tájékozódhat


ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2020/2021-ES TANÉVRE

 

A 2020. szeptemberében induló alapképzések felvételi eljárása lezárult, a ponthatárokat a www.felvi.hu oldalon tudják megtekinteni.

 

Eredmények

Tisztelt Jelentkezők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi nyilvántartási rendszerbe az alábbi időrend szerint töltjük fel az online vizsga során megszerzett pontszámokat. A saját e-felvételi felületén a „Jelentkezések és pontszámok” menün belül az adott szak nevét követően a „Mindet megmutat” feliratra kattintva tudja majd megtekinteni a rögzített pontokat. A rögzített eredmények kivizsgálását az alábbi űrlap kitöltésével és beküldésével kezdeményezheti a lenti táblázatban megadott határidőig.
Kivizsgálási kérelem edző 2020

a szak megnevezése az eredmény felvi.hu-n történő közzétételének időpontja a kivizsgálási kérelem benyújtási határideje
edző 2020. július 3. 2020. július 8.

A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató .  A 2020. szeptemberében induló, alapképzéseket tartalmazó tájékoztató ezen a linken érhető el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020. április 24-én, a rendkívüli helyzetre való tekintettel a 101/2020. Korm. rendelet felhatalmazása alapján módosításra kerültek a beküldendő dokumentumokkal, felvételi vizsgákkal, pontszámítással kapcsolatos információk.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények
edző (Budapest) (1) (7) (10)
kajak-kenu, kosárlabda
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<25

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)
(frissítve 2020.04.24.)

K

225.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (2) (10)

A

N

6

15<100

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

közösségszervezés* (1) (2) (10) (Szombathely)

A

N

6

10<40

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pedagógia(1) (6) (10)

A

N

6

20<40

A

támogatott

kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pszichológia* (Budapest)

A

N

6

100<320

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(14) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pszichológia* (Szombathely) A N 6 15<50 A támogatott kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(14) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
K 300.000
sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Budapest) (1) (5) (10)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

25<120

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga (frissítve. 2020.04.24.) és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) (1) (4) (10)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<35

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga (frissítve. 2020.04.24.) és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Budapest) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

25<120

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<35

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények
edző (Szombathely) (1) (3) (9) (10)
kosárlabda, tervezett: tájékozódási futás
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

L

6

10<30

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)
(frissítve: 2020.04.24.)

K

225.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (2) (8) (10)

A

L

6

15<100

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

közösségszervezés* (Szombathely) (1) (2) (8) (10)

A

L

6

15<40

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés. A szakirányok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. A szakirányválasztás a 4. félévtől lehetséges.
(3) Választható szakirányok: edzői differenciált szakmai ismeretek: kosárlabda, tervezett: tájékozódási futás
(4) Választható specializációk: egészségfejlesztés, szabadidősport-szakértő.
(5) Választható specializációk: fitness- és wellness-szakértő, szállodai és rendezvényanimátor.
(6) Választható specializációk: gyerek- és diákcsoportok asszisztense, oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens, tervezett: digitális asszisztens.
(7) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel pénteki, szombati napokon.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
(12) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(13) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(14) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.
* A szakon az emelt szintű érettségi felsőoktatásban szerzett oklevéllel kiváltható, ld. alább.

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, FELSŐOKTATÁSBAN SZERZETT OKLEVELEK ELFOGADÁSA A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.

A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett kizárólag mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettség fogadható el, alapképzési vagy főiskolai szintű végzettség nem. A szintre vonatkozó kritériumot teljesítő, elsősorban elfogadható végzettségek: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó tanári végzettségek. Az egyéb mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettségek elfogadhatóságának bírálata egyedileg zajlik.

 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindkét szakon:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;

- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;

- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

 

TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a hamarosan megjelenő Felvételi tájékoztató fogja tartalmazni.


TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a hamarosan megjelenő Felvételi tájékoztató fogja tartalmazni.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK AZ EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAKON A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. Ha jelentkezéskor rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással, akkor kérjük azt, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor az intézmény saját nyomtatványán benyújtandó "Egészségügyi lap"-ot töltse fel szkennelve vagy fotózva a felvi.hu-ra 2020. február 15-ig, illetve a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezt a határidőt meghosszabbítva 2020. május 15-ig. Mindkét dokumentumot (a sportorvosi igazolást, vagy ennek hiányában az eredeti saját aláírással ellátott Egészségügyi lapot) „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként kell feltölteni.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető.
Ehhez a "Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez" nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2020. február 15-ig, illetve a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezt a határidőt meghosszabbítva 2020. május 15-ig kell feltölteni a felvi.hu-ra „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” típusú dokumentumként.
A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.

Az edző szakon a felvételi vizsga a jelentkező által választott sportág (specializáció) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az erre szolgáló űrlapon, melyet szkennelve 2020. február 15-ig kell megküldeni a felvinfo@ppk.elte.hu e-mail címre.

Letölthető dokumentumok:
Nyilatkozat specializáció választásáról
Egészségügyi lap
Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Az edző alapszak esetében mind a budapesti, mind a szombathelyi képzés tekintetében a személyes megjelenést igénylő gyakorlati vizsgát eltöröljük, helyette az alábbiak szerint szervezzük meg a vizsgát.

A felvételi vizsga négy részből áll:
1. Biológia online írásbeli: 50 pont
2. Sportági elmélet online írásbeli: 30 pont
3. Sportági elmélet online szóbeli: 30 pont
4. Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont

1. A biológia írásbeli vizsgát online formában rendezzük meg 2020. június 25-én 17-19 óra közötti intervallumban, az intervallumon belül bármikor megkezdhető lesz, de a kezdéstől számítva összesen 60 perc fog rendelkezésre állni a teszt kitöltésére.
2. A sportág elmélet írásbeli vizsgát 2020. június 26-án 17-19 óra közötti intervallumban rendezzük meg szintén online formában.
3. A sportág szóbeli vizsgát 2020. június 29-én 9 órától folyamatosan rendezzük meg online formában, képi és hangátvitelre alkalmas eszköz segítségével.
4. A sportági gyakorlati vizsga az adott sportági szövetségtől a jelentkező által beszerzett, saját leigazolt sportolói sporteredményeit, vagy edzői, bírói tevékenységét bemutató igazolással váltható ki. Amennyiben a jelentkező nem leigazolt sportoló, nyilatkozatot kell tennie saját sportmúltjáról, sporttapasztalatáról (ennek formai megkötése nincsen). A dokumentumot (igazolás, vagy nyilatkozat) a jelentkezőnek a sportági elméleti írásbeli vizsgán kell majd feltöltenie a bizottság számára.

A vizsgák pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk e-mailen tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott e-mail címükön.

A gyakorlati vizsga tartalmáról itt tájékozódhat

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK (REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS) ALKALMASSÁGI VIZSGÁJÁVAL KAPCSOLATBAN

A módosítások közzétételének ideje: 2020.04.24.

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányán a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.
Az alkalmassági vizsga két három részből áll:
1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros (=mozgásos) gyakorlati vizsga (a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail-címén behívót kap rá).

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolása csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be, melyeket eredeti aláírással ellátva, egyben szükséges feltölteni a felvi.hu-ra „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) 2020. február 15-ig, illetve a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezt a határidőt meghosszabbítva 2020. május 15-ig.

A sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] alapszak esetében mind a budapesti, mind a szombathelyi képzés tekintetében eltöröljük a személyes megjelenést igénylő motoros alkalmassági vizsgát, ez technikailag azt jelenti, hogy minden jelentkező „alkalmas” minősítést kap.

A korábbiakban közzétett lehetőség, az alkalmassági vizsga testnevelés érettségivel történő kiváltása így jelentőségét veszítette, ilyen dokumentumot kérjük, a továbbiakban ne töltsenek fel.

A motoros gyakorlati vizsga részletes leírása innen tölthető le.

Letölthető dokumentumok:
Egészségügyi lap és Úszásigazolás (érvényes 2020. február 15-ig)
Egészségügyi lap és Úszásigazolás (a veszélyhelyzet alatt használható) (elérhető:2020.04.24-től)
Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén) (nem alkalmazható)

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldésének hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Aki már beküldte a dokumentumait, annak nincsen teendője, aki viszont az Úszásigazolást korábban nem tudta beszerezni, annak más nyomtatványt tettünk közzé fentebb, mivel a kialakult járványhelyzetre való tekintettel március közepe óta az eredeti, úszómester által hitelesített igazolást nem lehet beszerezni. Az új Úszásigazoláson tehát már nem szükséges uszodai hitelesítés, helyette a jelentkezőnek kell nyilatkoznia a vízbiztonságáról, a fokozott fizikai igénybevétellel is járó, gyakorlati felsőoktatási tanulmányokra való alkalmasságáról. Kérjük, felelősséggel nyilatkozzanak, mivel ez tényleg szükséges a tanulmányok megkezdéséhez.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK (SPORTSZERVEZÉS)

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervezés szakirányán a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével.
Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2020.február 15-ig, illetve a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezt a határidőt meghosszabbítva 2020. május 15-ig.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


2019.01.30.