Felvételizőknek Alapképzés

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2020/2021-ES TANÉVRE

A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató .  A 2020. szeptemberében induló, alapképzéseket tartalmazó tájékoztató ezen a linken érhető el.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények
edző (Budapest) (1) (7) (10)
kajak-kenu, kosárlabda
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<25

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)

K

225.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (2) (10)

A

N

6

15<100

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

közösségszervezés* (1) (2) (10) (Szombathely)

A

N

6

10<40

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pedagógia(1) (6) (10)

A

N

6

20<40

A

támogatott

kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pszichológia* (Budapest)

A

N

6

100<320

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(14) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pszichológia* (Szombathely) A N 6 15<50 A támogatott kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(14) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
K 300.000
sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Budapest) (1) (5) (10)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

25<120

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) (1) (4) (10)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<35

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Budapest) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

25<120

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<35

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

K

225.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények
edző (Szombathely) (1) (3) (9) (10)
kosárlabda, tervezett: tájékozódási futás
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

L

6

10<30

A

támogatott

K

225.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (2) (8) (10)

A

L

6

15<100

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

közösségszervezés* (Szombathely) (1) (2) (8) (10)

A

L

6

15<40

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés. A szakirányok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. A szakirányválasztás a 4. félévtől lehetséges.
(3) Választható szakirányok: edzői differenciált szakmai ismeretek: kosárlabda, tervezett: tájékozódási futás
(4) Választható specializációk: egészségfejlesztés, szabadidősport-szakértő.
(5) Választható specializációk: fitness- és wellness-szakértő, szállodai és rendezvényanimátor.
(6) Választható specializációk: gyerek- és diákcsoportok asszisztense, oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens, tervezett: digitális asszisztens.
(7) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel pénteki, szombati napokon.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
(12) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(13) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(14) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.
* A szakon az emelt szintű érettségi felsőoktatásban szerzett oklevéllel kiváltható, ld. alább.

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, FELSŐOKTATÁSBAN SZERZETT OKLEVELEK ELFOGADÁSA A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.

A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett kizárólag mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettség fogadható el, alapképzési vagy főiskolai szintű végzettség nem. A szintre vonatkozó kritériumot teljesítő, elsősorban elfogadható végzettségek: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó tanári végzettségek. Az egyéb mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettségek elfogadhatóságának bírálata egyedileg zajlik.

 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindkét szakon:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;

- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;

- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

 

TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a hamarosan megjelenő Felvételi tájékoztató fogja tartalmazni.


TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a hamarosan megjelenő Felvételi tájékoztató fogja tartalmazni.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK AZ EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAKON A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. Ha jelentkezéskor rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással, akkor kérjük azt, ha nem rendelkezik ilyennel, akkor az intézmény saját nyomtatványán benyújtandó "Egészségügyi lap"-ot töltse fel szkennelve vagy fotózva a felvi.hu-ra 2020. február 15-ig. Mindkét dokumentumot (a sportorvosi igazolást, vagy ennek hiányában az eredeti saját aláírással ellátott Egészségügyi lapot) „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként kell feltölteni.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető.
Ehhez a "Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez" nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2020. február 15-ig kell feltölteni a felvi.hu-ra „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” típusú dokumentumként.
A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.

Az edző szakon a felvételi vizsga a jelentkező által választott sportág (specializáció) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az erre szolgáló űrlapon, melyet szkennelve 2020. február 15-ig kell megküldeni a felvinfo@ppk.elte.hu e-mail címre.

Letölthető dokumentumok:
Nyilatkozat specializáció választásáról
Egészségügyi lap
Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

A felvételi vizsga négy részből áll:
Biológia írásbeli: 50 pont
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont

A gyakorlati vizsga tartalmáról itt tájékozódhat

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK (REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS) ALKALMASSÁGI VIZSGÁJÁVAL KAPCSOLATBAN

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányán a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.
Az alkalmassági vizsga három részből áll:
1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros (=mozgásos) gyakorlati vizsga (a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail-címén behívót kap rá).

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolása csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be, melyeket eredeti aláírással ellátva, egyben szükséges feltölteni a felvi.hu-ra „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) 2020. február 15-ig.

A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. A felmentés azonban nem jár automatikusan minden testnevelésből érettségizőnek, azt a "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez" beküldésével tudja kérni. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2020. február 15-ig kell feltölteni a felvi.hu-ra „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” típusú dokumentumként. A nyilatkozat elfogadható akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően teszi le az érettségit. Az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldése azonban mindenki számára kötelező, függetlenül attól, hogy kéri-e a felmentését a motoros alkalmassági vizsga alól.

A motoros gyakorlati vizsga részletes leírása innen tölthető le.

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés-táncos mozgásformák.

A motoros gyakorlati vizsgát csak az a jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról, valamint az úszástudásáról szóló igazolásokat.

Letölthető dokumentumok:
Egészségügyi lap és Úszásigazolás
Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldésének hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK (SPORTSZERVEZÉS)

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervezés szakirányán a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével.
Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2020.február 15-ig.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


2019.01.30.