Felvételizőknek alapképzés


ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2021/2022-ES TANÉVRE

Az ezen az oldalon található információk egy korábbi, már lezárt felvételi eljárásra vonatkoznak, a 2022-es felvételi információk majd a felvi.hu-n közzétett, friss adatokkal egy időben olvashatók.

A kar Felvételi Tájékoztatóban közzétett, alapképzésekre vonatkozó hivatalos adatai ezen a linken találhatók.

Az ezen az oldalon található információk 2021. február 1-én frissítésre kerültek a Felvételi Tájékoztató kiegészítésében megjelent adatokkal.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények
emberi erőforrások* (Budapest) (1) (6) (10)

A

N

7

30<70

A

támogatott

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (13) v. egy idegen nyelv (16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (14)
A szakra történő felvételhez ezen felül kötelező egy tetszőleges tárgyból tett emelt szintű érettségi. (Ld. Felvételi tájékoztató 1. sz. táblázata - a gazdaságtudományok képzési területre vonatkozó információk a 15. oldalon kezdődnek.)

K

350.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (3) (10)

A

N

6

15<100

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (17)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

közösségszervezés* (Szombathely) (1) (2) (10)

A

N

6

10<40

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (17)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pedagógia (Budapest) (1) (5) (10)

A

N

6

20<40

A

támogatott

kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(16) v. szakmai előkészítő tárgy(15) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pszichológia* (Budapest)

A

N

6

100<320

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17) v. szakmai előkészítő tárgy(15) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

pszichológia* (Szombathely) A N 6 15<60 A támogatott kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy idegen nyelv(17) v. szakmai előkészítő tárgy(15) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
K 300.000
rekreáció és életmód (Budapest) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

25<80

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga  (a követelmények módosításra kerültek 2021. május 13-án) és
kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. sport ismeretek v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (16)
A szakra történő felvételhez ezen felül kötelező egy tetszőleges tárgyból tett emelt szintű érettségi. (Ld. Felvételi tájékoztató 1. sz. táblázata - a sporttudományi képzési területre vonatkozó információk a 45. oldalon kezdődnek.)

K

225.000

rekreáció és életmód (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<35

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga (a követelmények módosításra kerültek 2021. május 13-án)és
kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. sport ismeretek v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (16)
A szakra történő felvételhez ezen felül kötelező egy tetszőleges tárgyból tett emelt szintű érettségi. (Ld. Felvételi tájékoztató 1. sz. táblázata - a sporttudományi képzési területre vonatkozó információk a 45. oldalon kezdődnek.)

K

225.000

sportszervezés (Budapest) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

25<80

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (18) v. egy idegen nyelv (16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (20)
A szakra történő felvételhez ezen felül kötelező egy tetszőleges tárgyból tett emelt szintű érettségi. (Ld. Felvételi tájékoztató 1. sz. táblázata - a sporttudományi képzési területre vonatkozó információk a 45. oldalon kezdődnek.)

K

225.000

sportszervezés (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

10<35

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (18) v. egy idegen nyelv (16) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (20)
A szakra történő felvételhez ezen felül kötelező egy tetszőleges tárgyból tett emelt szintű érettségi. (Ld. Felvételi tájékoztató 1. sz. táblázata - a sporttudományi képzési területre vonatkozó információk a 45. oldalon kezdődnek.)

K

225.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév)

Irány- szám
min. max.

Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények
edző (Budapest) (1) (7) (9) (10)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)
A L 6 10<30 A támogatott gyakorlati vizsga (Gy) (a követelmények módosításra kerültek 2021. május 27-én)
K 225.000
edző (Szombathely) (1) (4) (9) (10)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

L

6

10<30

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy) (a követelmények módosításra kerültek 2021. május 27-én)

K

225.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (3) (8) (10)

A

L

6

15<100

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (17)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

közösségszervezés* (Szombathely) (1) (2) (8) (10)

A

L

6

7<40

A

támogatott

kettőt kell választani: biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (17)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

K

300.000

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés.
(3) Választható szakirányok: humánfejlesztés, kulturális közösségszervezés.
(4) Választható specializációk: atlétika, kosárlabda, kungfu.
(5) Választható specializációk: digitális pedagógiai asszisztens, gyerek- és diákcsoportok asszisztense, oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens.
(6) Választható specializációk: diverzitásmenedzsment, munkahelyi fejlesztés és megtartás.
(7) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel pénteki, szombati napokon.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(11) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.
(12) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek.
(13) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek.
(14) Választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(15) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek.
(16) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(17) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, orosz.
(18) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; sport ismeretek.
(20) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan).
* A szakon az emelt szintű érettségi felsőoktatásban szerzett oklevéllel kiváltható, ld. alább.

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, FELSŐOKTATÁSBAN SZERZETT OKLEVELEK ELFOGADÁSA A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

Az emberi erőforrások és a közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.

A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett kizárólag mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettség fogadható el, alapképzési vagy főiskolai szintű végzettség nem. A szintre vonatkozó kritériumot teljesítő, elsősorban elfogadható végzettségek: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó tanári végzettségek. Az egyéb mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettségek elfogadhatóságának bírálata egyedileg zajlik.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindhárom szakon:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.


TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a Felvételi tájékoztató tartalmazza.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK AZ EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAKON A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

A járványügyi helyzetre való tekinttel módosított gyakorlati vizsga követelményei 2021. május 27-től elérhetők a holnapon, minden jelentkezőnek megküldjük a rá vonatkozó információkat e-mailben is legkésőbb 2021. június 4-én.

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása a Sportorvosi igazolás beküldésével. Ha a jelentkező nem rendelkezik érvényes Sportorvosi igazolással, a dokumentum helyett feltöltheti az Egészségügyi lapot, melyben vállalja, hogy sikeres felvétel esetén az egyetem által  a beiratkozási időszakban szervezett saját egészségügyi vizsgálaton részt fog venni. A Sportorvosi igazolást vagy az azt helyettesítő Egészségügyi lapot 2021. február 15-ig fel kell tölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra. Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Az edző alapszakon gyakorlati vizsga van, amely négy részből áll:
1. Biológia online írásbeli: 50 pont
2. Sportági elmélet online írásbeli: 30 pont
3. Sportági elmélet online szóbeli: 30 pont
4. Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont

Figyelem!
A biológia írásbeli vizsga kizáró jellegű. 25 pont alatti eredmény esetén a jelentkezés kizárásra kerül, a jelentkező a vizsga további részein nem vehet részt. A felvételi gyakorlati vizsgák Budapesten 2021.06.21-én, Szombathelyen 2021.06.28-án lesznek. A vizsgák pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk e-mailen tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott e-mail címükön.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető.
Ehhez a Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2021. február 15-ig kell elküldeni a felveteli@ppk.elte.hu e-mail címre, a levél tárgyaként "Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás" megjelöléssel. A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.

Az edző szakon a felvételi vizsga a jelentkező által választott sportág (specializáció) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az erre szolgáló űrlapon, melyet szkennelve vagy fotózva 2021. február 15-ig kell megküldeni a felveteli@ppk.elte.hu e-mail címre.

Letölthető dokumentumok:
A gyakorlati vizsga leírása - módosítva 2021. május 27-én, a módosítások piros betűszínnel kiemelve
Nyilatkozat specializáció választásáról
Egészségügyi lap
Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD ALAPKÉPZÉSI SZAK ALKALMASSÁGI VIZSGÁJÁVAL KAPCSOLATBAN

Figyelem!
A járványügyi helyzetre való tekinttel módosított motoros alkalmassági vizsga követelményei 2021. május 14-től elérhetők a holnapon, minden jelentkezőnek megküldjük a rá vonatkozó információkat e-mailben is legkésőbb 2021. május 17-én.

A rekreáció és életmód alapképzési szakon a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:
1. Az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával.
2. Az úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával.

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolása csak a Kar saját formanyomtatványán * nyújtható be, melyeket eredeti aláírással ellátva, egyben szükséges feltölteni a felvi.hu-ra „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) 2021. február 15-ig. (Figyelem! Ezek a dokumentumok akkor is kötelezők, ha a jelentkező felmentést kér a 3. rész, a motoros gyakorlati vizsga alól, ld. alább.)

3. motoros (=mozgásos) gyakorlati vizsga.

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika. A motoros gyakorlati vizsgát csak az jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról és az úszástudásáról szóló igazolást, vagyis az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást.

A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. A felmentés azonban nem jár automatikusan, azt a Kar honlapjáról letölthető "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez" formanyomtatvány beküldésével kell kérni. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2021. február 15-ig kell elküldeni a felveteli@ppk.elte.hu email címre, a levél tárgyaként „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” megjelöléssel. A felmentés kérhető akkor is, ha a testnevelés értettségi már megvan, de akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően, az adott év vizsgaidőszakában fogja letenni azt.

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldésének hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.  A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését. A motoros alkalmassági vizsga időpontjáról és helyszínéről az intézmény valamennyi jelentkezőt értesíti.

Letölthető dokumentumok:
A motoros gyakorlati vizsga részletes leírása - módosítva 2021. május 13-án, a módosítások piros betűszínnel kiemelve
Egészségügyi lap és Úszásigazolás *
Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)

*Módosítás 2021. január 11-án: A január 8-án közzétett módosítások (3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet) értelmében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni, vagyis jelenleg a szabadidős létesítmények használata – beleértve különösen a fedett uszodákat – tilos. E szabály miatt a szak felvételi eljárásában előírt úszómester által hitelesített úszásigazolás beszerzése a megadott február 15-i határidőig ellehetetlenült. Tekintettel a fentiekre 2020. január 11-én az úszásigazolás formanyomtatványa megváltozott, a jelentkezőnek saját magának kell nyilatkozatot tennie az úszástudásáról.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK SPORTSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK

A sportszervezés alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével.
Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2021.február 15-ig.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


2019.01.30.