Alapképzések

Felvételizőknek – alapképzés 2023.

Az itt lévő információk az előző, 2023. évi általános felvételi eljárásra vonatkoznak.
A következő, 2024. évi általános felvételi eljárásra szólókat ugyanitt tesszük köüzzé, amint azok december végén nyilvánosak lesznek a felvi.hu oldalon is.
Az alapszakok 2024-es érettségi követelményeiről itt tud tájékozódni
https://www.elte.hu/felveteli2024


ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAJKAINK A 2023/2024-ES TANÉVRE
Az alapképzésekre vonatkozó hivatalos adatok a felvi.hu-n a Felvételi tájékoztatóban találhatók.
Az egyes szakokra felvehető jelentkezők létszámkeretét a fenntartó minisztérium egyelőre nem határozta meg, ezért nem szerepelnek min<max irányszámok a meghirdetésben.

Nappali munkarendű képzések

Választható szak

Képz. szint

Munka-rend

Képz. idő (félév)

Fin. forma

Önköltség

Érettségi és egyéb követelmények

edző (Budapest) (1) (6) (8)

(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)

K

225.000

emberi erőforrások (Budapest) (1) (5) (8)

A

N

7

A

támogatott

Kettőt kell választani az alábbiak közül:
földrajz vagy gazdasági ismeretek, vagy informatika, vagy matematika, vagy történelem, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10), vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(14), vagy egy idegen nyelv(18), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(15).

K

350.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (2) (8)

A

N

6

A

támogatott

Kettőt kell választani az alábbiak közül:
állampolgári ismeretek vagy biológia, vagy digitális kultúra, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv(19) (az idegen nyelvek közül csak egy választható).

A felsorolt tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

K

300.000

közösségszervezés* (Szombathely) (1) (2) (8)

A

támogatott

K

300.000

pedagógia (Budapest) (1) (4) (8)

A

N

6

A

támogatott

Kettőt kell választani az alábbiak közül:
állampolgári ismeretek vagy bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom), vagy biológia, vagy digitális kultúra, vagy fizika, vagy földrajz, vagy kémia, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy történelem, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12), vagy egy idegen nyelv(18) (az idegen nyelvek közül csak egy választható), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17)
A felsorolt tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

K

300.000

pszichológia* (Budapest)

A

N

6

A

támogatott

Kettőt kell választani az alábbiak közül:
állampolgári ismeretek vagy biológia, vagy digitális kultúra, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy történelem, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(12), vagy egy idegen nyelv(19) (az idegen nyelvek közül csak egy választható), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17)

A felsorolt tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

K

300.000

pszichológia* (Szombathely)

A

támogatott

K

300.000

rekreáció és életmód (Budapest) (1)

(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és kettőt kell választani:
biológia vagy földrajz, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(13), vagy egy idegen nyelv(18) (az idegen nyelvek közül csak egy választható).

K

225.000

rekreáció és életmód (Szombathely) (1)

(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

támogatott

K

225.000

sportszervezés (Budapest) (1)

(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

N

6

A

támogatott

Kettőt kell választani az alábbiak közül:
biológia vagy földrajz, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy testnevelés, vagy történelem, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11), vagy egy idegen nyelv(18), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(16)

K

225.000

sportszervezés (Szombathely) (1)

(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

támogatott

K

225.000

 

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések

Választható szak

Képz. szint

Munka-rend

Képz. idő (félév)

Fin. forma

Önköltség

Érettségi és egyéb követelmények

edző (Szombathely) (1) (3) (7) (8)

(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

A

L

6

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)

K

225.000

közösségszervezés* (Budapest) (1) (2) (8) (9)

A

L

6

A

támogatott

Kettőt kell választani az alábbiak közül:
állampolgári ismeretek vagy biológia, vagy digitális kultúra, vagy magyar nyelv és irodalom, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv(19) (az idegen nyelvek közül csak egy választható).

A felsorolt tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.

K

300.000

közösségszervezés* (Szombathely) (1) (2) (8) (9)

A

támogatott

K

300.000

 
*A szakon az emelt szintű érettségi felsőoktatásban szerzett oklevéllel kiváltható, ld. alább.
(1)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a www.felvi.hu honlapon a  Szakleírások menüpontjában.
(2)Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés.
(3)Választható specializációk: atlétika; kosárlabda; kungfu; labdarúgás; röplabda; tájékozódási futás; torna; úszás, 2023-ban tervezzük indítani az ökölvívás edzői differenciált szakmai ismereteket is.
(4)Választható specializációk: digitális pedagógiai asszisztens; gyerek- és diákcsoportok asszisztense; oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens.
(5)Választható specializációk: diverzitásmenedzsment; munkahelyi fejlesztés és megtartás.
(6)Választható specializációk: kajak-kenu; kosárlabda; úszás, 2023-ban tervezzük indítani az ökölvívás edzői differenciált szakmai ismereteket is.
(7)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(8)Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(9)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(10)Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek.
(11)Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; sport ismeretek.
(12)Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek.
(13)Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: sport ismeretek.
(14)Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.
(15)Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(16)Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan).
(17)Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek.
(18)Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.
(19)Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; orosz.

SZAKKÉPZÉSI TÖBBLETPONTOK

OKJ-bizonyítvány

Legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a Felvételi tájékoztató 6. sz. táblázata szerinti szakon történő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható abban az esetben, ha a szakmai vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak. Többletpont kizárólag a 6. sz. táblázatban közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú OKJ-bizonyítványban vagy szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló bizonyítványban vagy középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben igazolt szakképesítés alapján kapható.

Az edző BSc és a pszichológia BA szakon OKJ-bizonyítványért nem adható többletpont.

Felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után 32 többletpont jár, ha

  • a pontszámítás nem az oklevélből történik, ÉS
  • azonos képzési terület szakjára történik a jelentkezés.

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, FELSŐOKTATÁSBAN SZERZETT OKLEVELEK ELFOGADÁSA A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében (mindkét képzési helyen, mindkét munkarendben) emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindhárom szakon:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.


EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK – INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása a Sportorvosi igazolás beküldésével. Ha a jelentkező nem rendelkezik érvényes Sportorvosi igazolással, a dokumentum helyett feltöltheti az Egészségügyi lapot, melyben vállalja, hogy felvétele esetén az egyetem által szervezett egészségügyi vizsgálaton részt fog venni. A Sportorvosi igazolást vagy az azt helyettesítő Egészségügyi lapot a jelentkezéssel együtt, 2023. február 15-ig fel kell tölteni a felvi.hu-ra „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva).

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

Az edző szakon már a felvételi vizsga is a jelentkező által választott specializáció (sportág) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az erre szolgáló űrlapon, melyet szkennelve vagy fotózva ugyancsak  2023. február 15-ig kell megküldeni a felveteli@ppk.elte.hu ímélcímre. FIGYELEM, ezt az űrlapot nem a felvi-hu-ra kell feltölteni, hanem ímélben beküldeni.

A sporttudományi képzési területhez tartozó szakokon a képzés során esetleges bekövetkező egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Az edző alapképzési szakon gyakorlati felvételi vizsga van, amely négy részből áll:
Biológia írásbeli: 50 pont
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont

Figyelem! A biológia írásbeli vizsga kizáró jellegű.

50% (25 pont) alatti eredmény esetén a jelentkezés kizárásra kerül, a jelentkező a vizsga további részein nem vehet részt.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető.
Ehhez a Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2023. február 15-ig kell elküldeni a felveteli@ppk.elte.hu ímélcímre, a levél tárgyaként "Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás" megjelöléssel. A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.

A felvételi gyakorlati vizsgák Budapesten 2023.06.20-án, Szombathelyen 2023.06.26-án lesznek. A vizsgák pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben ímélben fogjuk tájékoztatni a jelentkezőt a felvételi rendszerben megadott ímélcímén.

 

Letölthető dokumentumok:
A gyakorlati vizsga leírása
Nyilatkozat specializáció választásáról
Egészségügyi lap
Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez
Kérelem motoros alkalmassági vizsgán és/vagy gyakorlati vizsgán elért eredmény kivizsgálására


REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD ALAPKÉPZÉSI SZAK – INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN

A rekreáció és életmód alapképzési szakon a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül senki sem nyerhet felvételt a szakra.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:

1. Az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával.
2. Az úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával.

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolása csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be, melyeket saját kezű aláírással ellátva kell feltölteni a felvi.hu-ra „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) 2023. február 15-ig. FIGYELEM! Ezek a dokumentumok akkor is kötelezők, ha a jelentkező felmentést kér az alábbi, 3. vizsgarész, a motoros gyakorlati vizsga alól.

3. motoros (=mozgásos) gyakorlati vizsga.

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika. A motoros gyakorlati vizsgát csak az jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról és az úszástudásáról szóló igazolást, vagyis az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást.

A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű és bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. A felmentés azonban nem jár automatikusan, azt a Kar honlapjáról letölthető "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez" formanyomtatvány beküldésével kell kérni. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2023. február 15-ig kell elküldeni a felveteli@ppk.elte.hu ímélcímre, a levél tárgyaként „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” megjelöléssel. A felmentés kérhető akkor is, ha a testnevelés értettségi már megvan, de akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően, az érettségi időszakában fogja letenni azt.

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldésének hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését. A motoros alkalmassági vizsga időpontjáról és helyszínéről az intézmény valamennyi jelentkezőt ímélben értesíti.

Letölthető dokumentumok:
A motoros gyakorlati vizsga részletes leírása
Egészségügyi lap
Úszásigazolás
Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)
Kérelem motoros alkalmassági vizsgán és/vagy gyakorlati vizsgán elért eredmény kivizsgálására


SPORTSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK – INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

A sportszervezés alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével.
Az Egészségügyi lapot saját kezű aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2023. február 15-ig.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

 


2022.12.23.