Alapképzések

Alapképzések

Felvételizőknek Alapképzés

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2019/2020-AS TANÉVRE

A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató, illetve azon belül az intézményi meghirdetéseinket tartalmazó oldalak. Figyelem! Vannak azonban olyan információk, amiket a Felsőoktatási felvételi tájékoztató is úgy tartalmaz, hogy azok itt, ezen a honlapon érhetők el.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztató a januári hivatalos kiegészítéssel még fog változni, ami a karunk képzési kínálatát is érintheti.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények

 

edző (Budapest) (1) (7) (10)
kajak-kenu, kosárlabda

 

A

N

6

5<25

A

támogatott

gyakorlati vizsga (Gy)

K

225.000

 

közösségszervezés (Budapest) (1) (2) (10)
(korábban andragógia)

 

A

N

6

15<100

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

K

300.000

 

közösségszervezés (1) (2) (10) (Szombathely)
(korábban andragógia) 

 

A

N

6

15<40

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14)
(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

K

300.000

 

pedagógia(1) (6) (10)

 

A

N

6

20<40

A

támogatott

 

kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(13) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

K

300.000

pszichológia

A

N

6

100<310

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy idegen nyelv(14) v. szakmai előkészítő tárgy(12) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

K

300.000

 

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (1) (5) (10)

 

A

N

6

25<80

A

támogatott

 

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

 

K

225.000

 

sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és egészségfejlesztés] (Szombathely) (1) (4) (10)

 

A

N

6

10<35

A

támogatott

 

motoros alkalmassági vizsga és
kettőt kell választani: biológia v.  magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

 

K

225.000

 

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (1)

 

A

N

6

25<80

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

 

K

225.000

 

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] (Szombathely) (1)

 

A

N

6

10<35

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (13)

 

K

225.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irány- szám min. max. Fin. forma Önkölt-ség Érettségi és egyéb követelmények

 

edző (Szombathely) (1) (3) (9) (10)
röplabda, úszás

 

A

L

6

10<30

A

támogatott

 

 

K

225.000

közösségszervezés (1) (2) (8) (10)
(korábban andragógia)

A

L

6

15<100

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (14) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

K

300.000

 

közösségszervezés  (Szombathely) (1) (2) (8)
(korábban andragógia)

 

A

L

6

15<40

A

támogatott

 

kettőt kell választani: biológia v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (15) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

K

300.000

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés, ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés. A szakirányok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. A szakirányválasztás a 4. félévtől lehetséges.
(3) Választható szakirányok: edzői differenciált szakmai ismeretek.
(4) Választható specializációk: egészségfejlesztés, szabadidősport-szakértő.
(5) Választható specializációk: fitness- és wellness-szakértő, szállodai és rendezvényanimátor.
(6) Választható specializációk: gyerek- és diákcsoportok asszisztense, oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens.
(7) Választható specializációk: kajak-kenu, kosárlabda.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel pénteki, szombati napokon.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.
(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
(12) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(13) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(14) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

 

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT KIVÁLTÓ, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.
A pszichológia alapképzési szakra történő jelentkezés esetében emelt szintű érettségi helyett az alábbi mesterképzési vagy korábbi rendszerű egyetemi végzettséget, illetve az e szakterületekhez kapcsolódó mesterképzési vagy egyetemi szintű tanári végzettségeket fogadjuk el: biológia, gyógypedagógia, jogász, kulturális antropológia, magyar, matematika, orvos, pedagógia, szociológia, történelem.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése mindkét szakon:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK AZ EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAKON a felvételi vizsgához

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele a gyakorlati vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával. Az egészségügyi alkalmasság csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be. A dokumentumot eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2019. március 29-ig.

Fénymásolatot vagy e-mailen történő beküldést az Intézmény nem fogad el.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.
A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez", melyet egy eredeti példányban 2019. március 29-ig lehet beküldeni a Karra. A formanyomtatványhoz mellékelve a megfelelő sporteredményt minden esetben igazolni szükséges az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos dokumentummal.

Letölthető dokumentumok (elérhetők 2019.01.29-től):

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányának az alkalmassági vizsgájával kapcsolatban

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányán a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

A vizsga részletes leírása innen lesz letölthető januártól.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:

1. egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával,
2. úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával,
3. motoros gyakorlati vizsga (a jelentkező a jelentkezéskor megadott e-mail-címén behívót kap rá).

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika.

A motoros gyakorlati vizsgát csak az a jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról, valamint az úszástudásáról szóló igazolásokat. A két igazolás csak a Kar saját formanyomtatványán (lásd. alább letölthető dokumentumok - január folyamán kerül feltöltésre) nyújtható be. A dokumentumokat eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2019. március 29-ig.

A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. Ehhez letölthető a "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez", melyet egy eredeti példányban 2019. március 29-ig lehet beküldeni a Karra. A nyilatkozat elfogadható akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően teszi le az érettségit. Az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldése azonban mindenki számára kötelező, függetlenül attól, hogy kéri-e a felmentését a motoros alkalmassági vizsga alól.

Letölthető dokumentumok (elérhetők 2019.01.29-től):

 Az Úszásigazolást a Karon kívül az Oktatási Hivatalba is el kell juttatni, vagy a www.felvi.hu-ra kell feltölteni az elektronikus jelentkezési felületen
az "(elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás" dokumentumtípust megjelölve.
Javasoljuk e célból elektronikus (szkennelt vagy lefényképezett) vagy papír másolat készítését még a Karra történő benyújtás előtt.
Az egészségügyi alkalmasság és az úszni tudás igazolásának hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK A SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS SZAK sportszervezés szakirányával kapcsolatban

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervezés szakirányán a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával. Az egészségügyi alkalmasság csak a Kar saját formanyomtatványán nyújtható be. A dokumentumot eredeti aláírással, egy példányban, papíron kell benyújtani postán vagy személyesen a Kar Tanulmányi Hivatalába

2019. március 29-ig.

Letölthető dokumentum (elérhető 2019.01.29-től):

Fénymásolatot vagy e-mailen történő beküldést az Intézmény nem fogad el.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

TÖBBLETPONTOK OKJ-S SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN

Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont adható. A részletes szabályokat a Felvételi tájékoztató 2.3.6. fejezete tartalmazza.

2019.01.30.