Felvételizőknek Mesterképzés

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2020/2021-ES TANÉVRE

A felvételi adatok hivatalos forrása az Oktatási Hivatal által üzemeltetett www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási felvételi tájékoztató .  A 2020. szeptemberében induló mesterképzéseket tartalmazó tájékoztató ezen a linken érhető el.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irányszám min. Fin. forma Önköltség Szóbeli felvételi követelmények

andragógia (Budapest) (1)

M

N

4

15<30

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

15<30

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (1) (11)

M

N

4

10<50

A

támogatott

felvételi vizsga

10<50

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely) (1) (11)

M N 4 10<20 A

támogatott

felvételi vizsga
8<10 K 375.000

neveléstudomány (1), (5), (10)

M

N

4

20<30

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

10<20

K

375.000

pszichológia (1), (4), (10)

M

N

4

50<260

A

támogatott

felvételi vizsga

1<30

K

400.000

rekreáció (Budapest) (1), (3)

M

N

4

8<25

A

támogatott

motivációs beszélgetés

8<25

K

400.000

számítógépes és kognitív idegtudomány (angol nyelvű képzés) (2) (9)
magyar nyelvű tájékoztató
angol nyelvű tájékoztató

M

N

4

5<10

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

10<20

K

700.000

társadalmi befogadás tanulmányok (1)
(korábban interkulturális pszichológia és pedagógia) (bemutatkozó videó)

M

N

4

10<35

A

támogatott

 -

10<20

K

375.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irányszám min. Fin. forma Önköltség Szóbeli felvételi követelmények

andragógia (Budapest) (1), (9)

M

L

4

15<20

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

15<20

K

375.000

andragógia (Szombathely) (1), (9)

M

L

4

10<15

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

10<15

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (1) (9) (11)

M

L

4

10<100

A

támogatott

felvételi vizsga

10<20

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely) (1) (9) (11) M L 4 10<20 A támogatott felvételi vizsga
8<10 K 375.000

neveléstudomány (1), (6), (8), (10)

M

E

4

20<50

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

10<20

K

375.000

rekreáció (Szombathely) (1), (7), (9)

M

L

4

10<20

A

támogatott

motivációs beszélgetés

10<20

K

400.000

(1)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: Cognitive Models of Science (A tudomány kognitív modelljei), Cognitive Neuroscience (Kognitív idegtudomány). További információk a táblázat alatt!
(3) Választható specializáció: életmód-tanácsadó. További információk a táblázat alatt!
(4) Választható specializációk: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia. További információk a táblázat alatt!
(5) Választható specializációk: felsőoktatás-pedagógia, kora gyermekkor pedagógiája, színházi nevelés és színház-pedagógia. További információk a táblázat alatt!
(6) Választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző. További információk a táblázat alatt!
(7) Választható specializáció: rekreációs marketing szakértő. További információk a táblázat alatt!
(8) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti rendszerességgel, általában pénteki és szombati napokon.
(9) A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(11) Megfelelő létszámú igény esetén a szakon a hallgatók által választott félévekben a képzést angol nyelven is biztosítjuk külön térítési díj ellenében, az intézmény honlapján szereplő feltételek szerint.

Tanári mesterképzés
(A Tájékoztatóban az ELTE-BDPK kínálatában jelenik meg.)
Választható szak

Képz.
szint

Munka-
rend
Képz.
idő
(félév)
Irányszám
min<max
Fin.
forma
Önköltség Felvételi követelmények

tanári [2 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

M L 2   A támogatott szóbeli vizsga
  K 400.000

tanári [4 félév [gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár]] * (Szombathely) (1)

M L 4   A támogatott szóbeli vizsga
  K 400.000

tanári [4 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

M L 4   A támogatott motoros alkalmassági vizsga és szóbeli vizsga
  K 400.000

* Kizárólag testnevelőtanár végzettséggel rendelkezők részére.

(1)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:10-11 alkalommal, péntek és szombat. A gyakorlatok hétköznap teljesíthetők.

SPECIALIZÁLÓDÁS a képzés során (emberi erőforrás tanácsadó, neveléstudomány, pszichológia, rekreáció, számítógépes és kognitív idegtudomány)

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak angol nyelvű képzésének választása esetén az arra jelentkezőknek szóbeli és írásbeli nyelvi szintfelmérőt kell írniuk. A nyelvválasztásról a jelentkezők a beiratkozás előtt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében, a beiratkozási információk között közzétett tájékotató szerint nyilatkoznak.

A neveléstudomány és pszichológia mesterképzési szakon a jelentkezők a beiratkozás előtt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében, a beiratkozási információk között közzétett tájékoztató szerint választanak specializációt. A specializációválasztás a felvettek létszámára és választására figyelemmel, de az adott specializációra való túljelentkezés esetén a felvételi eredmények szerinti rangsor alapján történik.

A rekreáció mesterképzési szakon a hallgatók a 3. félévben kezdik meg tanulmányaikat a választott specializáción, melyre külön jelentkezni nem szükséges, mivel mind a budapesti, mind a szombathelyi képzési helyszínen csak egy-egy lehetőséget ajánlunk hallgatóinknak.

A számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szakon a hallgatók a 3. félévben kezdik meg tanulmányaikat a választott specializáción, melyre a 2. félév végén külön jelentkezniük szükséges az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében.


Információk az előzetes kreditvizsgálatról

Amennyiben a fenti táblázatban a szak nevére kattintva letölthető szakos tájékoztató alapján a (megszerzendő) végzettsége a feltétellel elfogadható szakképzettségek közé tartozik, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a kreditvizsgálatot:

Előzetes kreditvizsgálati kérelem

Beküldendő dokumentumok:

  • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll)
  • hitelesített (Tanulmányi Hivatal által lepecsételt) teljesítésigazolás/oklevélmelléklet/leckekönyv másolat
  • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben tanulmányait nem az ELTE-n végzi/végezte

Minden dokumentumot elektronikusan a felvinfo@ppk.elte.hu címre várunk.


Információk külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetéséről

Amennyiben tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését:

Külföldi végzettség elismerésére vonatkozó kérelem

Beküldendő dokumentumok (angol nyelven vagy magyar nyelvű hiteles fordításban):

  • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll)
  • hitelesített (az intézmény által lepecsételt) transcript
  • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben elérhető)

Minden dokumentumot a felvinfo@ppk.elte.hu címre várunk.
Kérjük, olvassák el figyelmesen a Felvételi Tájékoztató "A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről" szóló fejezetét is.


Információ, letölthető dokumentumok a rekreáció mesterképzéshez kapcsolódóan

A rekreáció mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell beküldeni (szkennelve vagy fotózva) 2020.február 15-ig a felvinfo@ppk.elte.hu címre.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ ANYAGOK a testnevelő tanár képzés felvételi vizsgájával kapcsolatban

A testnevelő tanár mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2020.február 15-ig.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Tájékoztató a motoros alkalmassági vizsga tartalmáról


2019.01.22.