Mesterképzések

Felvételizőknek – mesterképzés

Az itt lévő információk az előző, 2022/2023-as tanévre szóló felvételire vonatkoznak.
A következő, 2023/2024-es tanévre szólókat ugyanitt tesszük közzé, amint azok nyilvánosak lesznek.


MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2022/2023-AS TANÉVRE

A mesterszakokra vonatkozó hivatalos adatok a felvi.hu-n a Felvételi tájékoztatóban a PPK oldalán találhatók,
a tanárszakos mesterképzések kivételével, amiket a BDPK oldalán taláhat meg.

Nappali munkarendű képzések

Választható szak

Képz. szint

Munka- rend

Képz. idő (félév)

Irányszám
min.<max.

Fin. forma

Önköltség

Szóbeli felvételi követelmények

M

N

4

10<50

A

támogatott

felvételi vizsga

10<50

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)(1)

M N 4 10<20 A

támogatott

felvételi vizsga
8<10 K 375.000

neveléstudomány (Budapest)(1), (4), (7)
ld. alább a specializálódás információit

M

N

4

20<30

A

támogatott

 –

10<20

K

375.000

pszichológia (Budapest)(1), (3), (7)
ld. alább a specializálódás információit
a szóbeli vizsgához szakcikkek mintáit ld. alább

M

N

4

50<280

A

támogatott

felvételi vizsga

1<30

K

400.000

pszichológia (Szombathely)(1), (10)
a szóbeli vizsgához szakcikkek mintáit ld. alább

M

N

4

10<25

A

támogatott

felvételi vizsga

8<10

K

400.000

számítógépes és kognitív idegtudomány (angol nyelvű képzés) (Budapest)(2)
magyar nyelvű tájékoztató
angol nyelvű tájékoztató

M

N

4

5<20

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

5<20

K

700.000

M

N

4

5<35

A

támogatott

 –

5<20

K

375.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések

Választható szak

Képz. szint

Munka- rend

Képz. idő (félév)

Irányszám
min.<max.

Fin. forma

Önköltség

Szóbeli felvételi követelmények

andragógia (Budapest)(1), (9)

M

L

4

15<20

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

15<20

K

375.000

andragógia (Szombathely)(1), (9)

M

L

4

10<15

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

10<15

K

375.000

M

L

4

10<100

A

támogatott

felvételi vizsga

10<20

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)(1), (9)
 
M L 4 10<20 A támogatott felvételi vizsga
10<15 K 375.000

neveléstudomány (Budapest)(1), (5), (6), (7)

M

E

4

20<50

A

támogatott

 –
 

10<20

K

375.000

sportmenedzser (Budapest)(1), (8)
(további fontos információt ld. alább)

M

L

4

10<50

A

támogatott

motivációs beszélgetés

10<50

K

400.000

társadalmi befogadás tanulmányok (Budapest)(1), (8) M L 4 5<30 A támogatott  –
5<20 K 375.000

(1)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményeiben, a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2)A szakon egy specializáció indul: Cognitive Neuroscience (kognitív idegtudomány).
(3)Választható specializációk: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia. További információk a táblázat alatt!
(4)Választható specializációk: felsőoktatás-pedagógia, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző; színházi nevelés és színház-pedagógia. További információk a táblázat alatt!
(5)Választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző. További információk a táblázat alatt!
(6)Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti rendszerességgel, általában pénteki és szombati napokon.
(7)Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(8)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - tömbösítve, legfeljebb hetente péntek délután, és/vagy szombaton kerül sor.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - tömbösítve munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(10)A szakon egy specializáció indul: klinikai és egészségpszichológia.

Testnevelő tanár és gyógytestnevelő tanár (osztott) mesterszakok
(A Felvételi tájékoztatóban az ELTE-BDPK kínálatában jelenik meg.)

Választható szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Képz.
idő
(félév
)

Irányszám
min<max.

Fin.
forma

Önköltség

Felvételi követelmények

tanári [2 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely)(1)
ld. alább a szakos információkat

M

L

2

12 < 25

A

támogatott

szóbeli vizsga

12 < 25

K

400.000

tanári [4 félév [gyógytestnevelő tanár]] (Szombathely)(1), (2)
ld. alább a szakos információkat

M

L

4

12 < 25

A

támogatott

szóbeli vizsga

12 < 25

K

400.000

tanári [4 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely)(1), (3)
ld. alább a szakos információkat

M

L

4

12 < 25

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga és
szóbeli vizsga

12 < 25

K

400.000

(1)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 10–11 alkalommal, péntek és/vagy szombat. A gyakorlatok hétköznap teljesíthetők.
(2)Kizárólag testnevelő tanár, edző, testnevelő-edző vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakon szerzett végzettséggel rendelkezők részére.
(3)A képzésre más szakterületen szerzett tanári, tanító, edző, ill. testnevelő-edző alapképzési végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

Kérelem a 2022. évi általános felvételi eljárásban mesterképzésben szerzett eredmény kivizsgálására

 

neveléstudomány, pszichológia – SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A neveléstudomány és a pszichológia mesterszakokon a jelentkezők a beiratkozás előtt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében, az intézmény honlapján közzétett módon választanak specializációt. A specializációválasztás a felvettek létszámára és választására figyelemmel, de az adott specializációra való túljelentkezés esetén a felvételi eredmények szerinti rangsor alapján történik. A specializációk 15 fő feletti jelentkező esetén indulnak el.

A neveléstudomány mesterszakon

  • nappali munkarendben a következő specializációk választhatók: felsőoktatás-pedagógia, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző; színházi nevelés és színház-pedagógia;
  • esti munkarendben választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző.

A pszichológia mesterszakon csak Budapesten a következő specializációk választhatók: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia. Szombathelyen egy specializáció indul: klinikai és egészségpszichológia.


pszichológia mesterszak - SZAKCIKKEK MINTÁI A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

A szóbeli vizsga első része egy magyar nyelvű beugró teszt, amit a helyben megkapott, angol nyelvű szakcikkek alapján kell teljesíteni. Az alábbi minták olyan szakcikkek, amikhez hasonlók várhatók a szóbeli vizsga első részében.

Angol nyelvű szakcikkminta 1.
Angol nyelvű szakcikkminta 2.
Angol nyelvű szakcikkminta 3. 
Angol nyelvű szakcikkminta 4.


sportmenedzser mesterszak – INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

A sportmenedszer mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2022. február 15-ig.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


INFORMÁCIÓK AZ ELŐZETES KREDITVIZSGÁLATRÓL

Amennyiben a fenti táblázatban a szak nevére kattintva letölthető szakos tájékoztató alapján a (megszerzendő) végzettsége a feltétellel elfogadható szakképzettségek közé tartozik, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a kreditvizsgálatot:

Előzetes kreditvizsgálati kérelem

Beküldendő dokumentumok:

  • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll),
  • hitelesített (Tanulmányi Hivatal által lepecsételt) teljesítésigazolás/oklevélmelléklet/leckekönyv másolat,
  • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben tanulmányait nem az ELTE-n végzi/végezte).

Minden dokumentumot elektronikusan a felveteli@ppk.elte.hu címre várunk.


testnevelő, gyógytestnevelő tanári mesterszakok – információk, letölthető dokumetumok

2 féléves, testnevelő tanári, osztott, mesterszak

Jelentkezni lehet:
  • testnevelő tanári oklevéllel (főiskolai szintű képzésben szerzett vagy osztatlan képzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettséggel) vagy
  • szakedző MSc végzettséggel.

INFORMÁCIÓK KÜLFÖLDI VÉGZETTSÉG TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ ELISMERÉSÉRŐL

Amennyiben tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését:

Külföldi végzettség elismerésére vonatkozó kérelem

Beküldendő dokumentumok (angol nyelven vagy magyar nyelvű hiteles fordításban):

  • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll),
  • hitelesített (az intézmény által lepecsételt) transcript,
  • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben elérhető).

Minden dokumentumot a felveteli@ppk.elte.hu címre várunk.
Kérjük, olvassák el figyelmesen a Felvételi tájékoztató "A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről" szóló fejezetét is.


2021.12.23.