Felvételizőknek Mesterképzés


MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK a 2021/2022-ES TANÉVRE

A kar Felvételi Tájékoztatóban közzétett, mesterképzésekre vonatkozó hivatalos adatai ezen a linken találhatók.

Az ezen az oldalon található információk 2021. február 1-én frissítésre kerültek a Felvételi Tájékoztató kiegészítésében megjelent adatokkal.

Intézményi vizsgák eredményei

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mesterképzések esetében az írásbeli, illetve szóbeli vizsgák értékelése rögzítésre került a központi felvételi rendszerben az alábbiak szerint:

 • andragógia mesterképzés: felvételi elbeszélgetés
 • emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés: felvételi vizsga (a beadott írásbeli munkák jogcímen kapott pontokról a jelentkezőket a felvételi vizsga szervezése előtt e-mailben értesítettük)
 • neveléstudomány mesterképzés : felvételi elbeszélgetés
 • pszichológia mesterképzés : korábbi szakmai ismeretek (referenciamunka), felvételi vizsga
 • sportmenedzser mesterképzés: motivációs beszélgetés
 • számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzés: korábbi szakmai ismeretek (referenciamunka), felvételi elbeszélgetés

Eredményeiket a személyes felvételi felületükre belépve tudják megtekinteni. Amennyiben a jelentkező a fentebb felsorolt jogcímen rögzített pontjával kapcsolatban szükségesnek látja, kivizsgálást kérhet az ezen a linken elérhető formanyomtatvány kitöltésével és a felveteli@ppk.elte.hu e-mail címre 2021. július 11-ig történő visszaküldésével.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyéb dokumentumok (pl. oklevél, teljesítésigazolás, többletpontra jogosító okiratok) alapján számított pontok rögzítése még nem történt meg (érintett jogcímek: hozott pontok, oklevélátlag alapján, súlyozott tanulmányi átlag és a többletpontok jogcímei), lévén a jelentkezők jelentős részénél ezek csak a hiánypótlási határidő lejártával lesznek elérhetők.

2021. július 7.
ELTE-PPK Tanulmányi Hivatal

Figyelem!
A járványügyi helyzet miatt az eredetileg személyes megjelenést igénylő vizsgaalkalmak minden szakon online módon kerülnek megszervezésre.
Ahol a felvételi vizsgát/elbeszélgetést az online szervezési módszer tartalmilag is érintette, ott módosításra került a szak nevére kattintva elérhető tájékoztató is
2021. május 31-én.
A jelentkezőnek a vizsga időpontja előtt 2 héttel személyre szabott tájékoztatót küldünk a központi rendszerben megadott e-mail címére, amelyben az összes szükséges technikai információt rendelkezésre bocsátjuk.

Nappali munkarendű képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév) Irányszám
min.<max.
Fin. forma Önköltség Szóbeli felvételi követelmények

M

N

4

10<50

A

támogatott

online felvételi vizsga

10<50

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely) (1)

M N 4 10<20 A

támogatott

online felvételi vizsga
8<10 K 375.000

neveléstudomány (Budapest) (1), (4), (7)
(a tájékoztató 2021. május 31-én módosításra került, a módosult részek piros betűszínnel kiemelve)

M

N

4

20<30

A

támogatott

online felvételi elbeszélgetés
(aszinkron - ld. módosított tájékoztató)

10<20

K

375.000

pszichológia (Budapest) (1), (3), (7)

M

N

4

50<280

A

támogatott

online felvételi vizsga

1<30

K

400.000

pszichológia (Szombathely) (1), (7), (10)

M

N

4

10<25

A

támogatott

online felvételi vizsga

1<10

K

400.000

számítógépes és kognitív idegtudomány (angol nyelvű képzés) (Budapest) (2) (7)
magyar nyelvű tájékoztató
angol nyelvű tájékoztató

M

N

4

5<10

A

támogatott

online felvételi elbeszélgetés

10<20

K

700.000

M

N

4

10<35

A

támogatott

 -

10<20

K

375.000

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések
Választható szak Képz. szint Munka- rend Képz. idő (félév)

Irányszám
min.<max

Fin. forma Önköltség Szóbeli felvételi követelmények

andragógia (Budapest) (1), (8)

M

L

4

15<20

A

támogatott

online felvételi elbeszélgetés

15<20

K

375.000

andragógia (Szombathely) (1), (8)

M

L

4

7<15

A

támogatott

online felvételi elbeszélgetés

7<15

K

375.000

M

L

4

10<100

A

támogatott

online felvételi vizsga

10<20

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely) (1) (9) (11)
 
M L 4 7<20 A támogatott online felvételi vizsga
7<10 K 375.000

neveléstudomány (Budapest) (1), (5), (6), (7)
(a tájékoztató 2021. május 31-én módosításra került, a módosult részek piros betűszínnel kiemelve)

M

E

4

20<50

A

támogatott

online felvételi elbeszélgetés
(aszinkron - ld. módosított tájékoztató)

10<20

K

375.000

sportmenedzser (Budapest) (1), (9)

M

L

4

10<40

A

támogatott

online motivációs beszélgetés

10<40

K

400.000

társadalmi befogadás tanulmányok (Budapest) (1) (9)
(bemutatkozó videó)
M L 4 10<30 A támogatott  -
10<20 K 375.000

(1)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: Cognitive Models of Science (A tudomány kognitív modelljei), Cognitive Neuroscience (Kognitív idegtudomány). További információk a táblázat alatt!
(3) Választható specializációk: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia. További információk a táblázat alatt!
(4) Választható specializációk: felsőoktatás-pedagógia, kora gyermekkor pedagógiája, színházi nevelés és színház-pedagógia. További információk a táblázat alatt!
(5) Választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző. További információk a táblázat alatt!
(6) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti rendszerességgel, általában pénteki és szombati napokon.
(7) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(8) A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve, legfeljebb hetente péntek délután, és/vagy szombaton kerül sor.
(10) Választható specializáció: klinikai és egészségpszichológia.

Tanári mesterképzés
(A Tájékoztatóban az ELTE-BDPK kínálatában jelenik meg.)
Választható szak

Képz.
szint

Munka-
rend
Képz.
idő
(félév)
Irányszám
min<max
Fin.
forma
Önköltség Felvételi követelmények

tanári [2 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

M L 2   A támogatott online szóbeli vizsga
  K 400.000

tanári [4 félév [gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár]] * (Szombathely) (1)

M L 4   A támogatott online szóbeli vizsga
  K 400.000

tanári [4 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely) (1)
(további információk, letölthető dokumentumok a táblázat alatt találhatók)

M L 4   A támogatott online motoros alkalmassági vizsga
  K 400.000

* Kizárólag testnevelőtanár végzettséggel rendelkezők részére.

(1)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:10-11 alkalommal, péntek és szombat. A gyakorlatok hétköznap teljesíthetők.

SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN (neveléstudomány, pszichológia, számítógépes és kognitív idegtudomány)

A neveléstudomány és pszichológia mesterképzési szakon a jelentkezők a beiratkozás előtt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében, az intézmény honlapján közzétett módon választanak specializációt. A specializációválasztás a felvettek létszámára és választására figyelemmel, de az adott specializációra való túljelentkezés esetén a felvételi eredmények szerinti rangsor alapján történik. A specializációk 15 fő feletti jelentkező esetén indulnak el.

A számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szakon a hallgatók a 3. félévben kezdik meg tanulmányaikat a választott specializáción, melyre a 2. félév végén külön jelentkezniük szükséges az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében. A specializációk megfelelő számú jelentkező esetén indulnak el.


INFORMÁCIÓK AZ ELŐZETES KREDITVIZSGÁLATRÓL

Amennyiben a fenti táblázatban a szak nevére kattintva letölthető szakos tájékoztató alapján a (megszerzendő) végzettsége a feltétellel elfogadható szakképzettségek közé tartozik, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a kreditvizsgálatot:

Előzetes kreditvizsgálati kérelem

Beküldendő dokumentumok:

 • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll),
 • hitelesített (Tanulmányi Hivatal által lepecsételt) teljesítésigazolás/oklevélmelléklet/leckekönyv másolat,
 • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben tanulmányait nem az ELTE-n végzi/végezte).

Minden dokumentumot elektronikusan a felveteli@ppk.elte.hu címre várunk.


INFORMÁCIÓK KÜLFÖLDI VÉGZETTSÉG TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ ELISMERÉSÉRŐL

Amennyiben tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését:

Külföldi végzettség elismerésére vonatkozó kérelem

Beküldendő dokumentumok (angol nyelven vagy magyar nyelvű hiteles fordításban):

 • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll),
 • hitelesített (az intézmény által lepecsételt) transcript,
 • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben elérhető).

Minden dokumentumot a felveteli@ppk.elte.hu címre várunk.
Kérjük, olvassák el figyelmesen a Felvételi Tájékoztató "A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről" szóló fejezetét is.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK a sportmenedzser mesterképzéshez kapcsolódóan

A sportmenedszer mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell beküldeni (szkennelve vagy fotózva) 2021. május 2-ig a felveteli@ppk.elte.hu címre.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.


INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ ANYAGOK a testnevelő tanár képzés felvételi vizsgájával kapcsolatban

A testnevelő tanár mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „Egészségügyi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2021. február 15-ig.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Tájékoztató a motoros alkalmassági vizsga tartalmáról - a járványügyi helyzetre való tekintettel módosítva 2021. május 13-án, a változó szövegrészeket kiemeltük


2019.01.22.