Tanfolyamok

Felvételizőknek - Tanfolyamok

A 2023/2024-es tanév tavaszi félévére meghirdetett tanfolyamok

 • R-PAS (Rorschach Performance Assessment System)         A jelentkezés határideje: 2024. január 21., vasárnap, 24:00.
 • Kognitív terápiás pszichoonkológiai csoport vezetése       A jelentkezés határideje: 2024. február 14., szerda, 24:00.

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi lenyitható blokkokban található tájékoztatókat és a képzés leírását is, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez, mivel fontos információkat tartalmaz (pl. bemeneti feltételek, feltöltendő dokumentumok)!

A tanfolyamokra történő jelentkezésekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal
ímélcím: th@ppk.elte.hu ; tel.: 1/461-4500/3496

R-PAS (Rorschach Performance Assessment System)

Rorschach Performance Assessment System

Elméleti háttér, tesztfelvétel, kódolás és az értelmezés alapjai

R-PAS alapképzés

A módszer Gregory Meyer és munkatársai nevéhez fűződik, akik a Toledói Egyetem (USA) keretében fejlesztették tovább a John E. Exner nevéhez fűződő Comprehensive Systemet. Az R-PAS Magyarországon 2021. óta elérhető, nemzetközileg pedig széles elfogadottságnak örvend, és megítélésünk szerint a jelenleg létező tudományosan leginkább kutatott kiértékelési rendszere a klinikai pszichodiagnosztikát egy évszázada méltán uraló teszteljárásnak. Ez a tesztfelvételi és kiértékelési rendszer a kurrens kutatások által megalapozott, a korszerű pszichometriai sztenderdeknek megfelelő pszichodiagnosztikai eszköznek minősül, ami választ ad a projektív eljárásokat egy ideje érő kurrens kritikákra.

Az R-PAS a Mérei rendszer méltó dialóguspartnere a tudományos diskurzusban. Képzésünkkel azt szeretnénk lehetővé tenni, hogy a Rorschach nemzetközi világának hatalmas tudása elérhetővé váljon a magyar klinikusok számára is. A jelen program hatvan óra, és a rendszer használatának alapjaival ismerteti meg a résztvevőket.

A megszerezhető képesítés: A hatályos magyar jogszabályi háttér alapján a pszichológiai teszteket pszichológus végzettséggel lehet felvenni, és klinikai szakpszichológus végzettséggel lehet önállóan véleményezni. A képzés az R-PAS módszer átfogó és egyben gyakorlatorientált megismerését teszi lehetővé, ugyanakkor a teszt használatára a fenti jogszabályi keretek között ad jogosultságot. A Rorschach teszt jellegéből adódóan a képzést a felnőtt és gyerek klinikai szakpszichológiai, neuropszichológiai, addiktológiai és igazságügyi területen dolgozók tudják elsődlegesen hasznosítani, de a pszichiátriai és pszichoterápiás ellátásban dolgozók számára is hasznos információkkal szolgál.

Szervező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

Célcsoport: felnőtt klinikai szakpszichológia, gyermek klinikai szakpszichológia, igazságügyi klinikai szakpszichológia, addiktológiai szakpszichológia, neuropszichológia, igazságügyi szakértés.

Időtartam: 6 nap, 60 oktatási óra (45 perc)

Tanfolyam kezdete és vége: 2024. február 3. - 2024. február 25.

 1. nap: 2024. február 3., szombat, 9.00-18.00
 2. nap: 2024. február 4., vasárnap, 9.00-18.00
 3. nap: 2024. február 10., szombat, 9.00-18.00
 4. nap:2024. február 18., vasárnap, 9.00-18.00
 5. nap: 2024. február 24., szombat, 9.00-18.00
 6. nap: 2024. február 25., vasárnap, 9.00-18.00

Díja: 140.000,- Ft

Jelentkezők létszáma: A képzés 10 fővel elindul. A résztvevők száma nincs maximalizálva.

Előadók:

 

Vizsga: a tanfolyam vizsgával zárul

Oftex pontérték: 50 pont

Előadások címei (90 perces bontásban, egy nap 10 db 45 perces órát ölel fel)

I. A rendszer tudományos háttere, alapelvei és a sztenderdizált tesztfelvételi eljárás elmélete, gyakorlata

 1. Az R-PAS célja és meghatározó alapelvei: az eveidence-based pszichodiagnisztikai eljárások ismérvei. Projektív teszteljárás a Rorschach-teszt?
 2. Az R-PAS története, az J.E. Exner Comprehensive Systemje, mint az R-PAS értelmezési kontextusa.
 3. A teszt reliabilitása, a változók kiválasztása és azok validitása
 4. A részletes tesztfelvételi instrukciók: a sztenderdizált tesztfelvételi eljárás elméleti alapjai és megvalósítása
 5. Az R-PAS sztenderdizált tesztfelvételének gyakorlása akvárium módszerrel.

II. A kódolás

 1. Kódolási alapelvek: az egyes változók elméleti és tudománytörténeti háttere.
 2. A vizsgálati személy tesztfelvételi szakasz alatti viselkedésének kódjai: Pr, Pu.
 3. Lokalizáció kódolása: W, D, Dd, Loc#(s)
 4. A tartalmak kódjai:H, (H), Hd, (Hd), A, (A), Ad, (Ad), An, Art, Az, Bl, Cg, Ex, Fi, Sx, NC.
 5. Az DQ kódolása: a Szintézis (Sy) és a Esetleges forma (Vg), Kettős (2)
 6. A Forma minősége (FQ) és a populáris válaszok
 7. Az FQ tábla használatának elmélete és gyakorlata
 8. A determinánsok kódolása: M, FM, m, (a, p, a-p), FC, CF, C, C', Y, T, V, FD, r, F.
 9. A kognitív kódok: DV1, DV2, DR1, DR2, INC1, INC2, FAB1, FAB2, PEC, CON.
 10. A tematikus kódok: ABS, PER, COP, MAH, AGM, AGC, MOR, MAP, GHR, PHR, ODL.

III. A Tisztázás

 1. Kiemelt kódolási kérdések és gyakorlásuk
 2. A Tisztázó fázis szabályai: célok és alapelvek
 3. A Tisztázó fázis lépései
 4. Gyakori hibák a Tisztázó fázis során
 5.  

IV. A profil és a riport összeállítása, az eredmények értelmezése

 1. A válasz-szintből protokoll-szint: a klinikusi munka nagy kihívása
 2. A normatív adatok, az R-PAS statisztikai megalapozottsága, a válaszadási folyamat, mint komplex viselkedés értelmezése, a protokoll-szint értelmezése
 3. Az értelmezés alapelvei
 4. Az „Első oldal” változóinak értelmezési lehetőségei
 5. A „Második oldal” változóinak értelmezési lehetőségei

V. Komplex esetpéldák

 1. Klinikai esetismertetés I.
 2. Klinikai esetismertetés I.
 3. Klinikai esetismertetés II.
 4. Klinikai esetismertetés II.
 5. A R-PAS közössége: a honlap használata, szupervízió fontossága és lehetőségei, adatgyűjtővé válás lehetősége (Proficiency)

Kognitív terápiás pszichoonkológiai csoport vezetése

Kognitív Terápiás Szemléletű Pszichoszociális Onkológiai Csoport vezetése

A Kognitív terápiás szemléletű Lelki segítség Onkológiai betegek Életminőségének javításáért (KLOÉ) Program bemutatása a gyakorlati alkalmazása

 

A képzés célja: A képzés fő célja, hogy elméleti háttérismeretek átadása és módszertani készségfejlesztés útján felkészítse a résztvevőket a Kognitív terápiás szemléletű Lelki segítség Onkológiai betegek Életminőségének javításáért (KLOÉ) program keretében kidolgozott csoportos intervenció tartására. További cél a bizonyítékokon alapuló pszichoszociális onkológiai intervenciók alapelveinek és módszertanának áttekintése és készségszintű elsajátítása, különös tekintettel az alacsony intenzitású pszichológiai beavatkozásokra.

A képzés célcsoportja: alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia, belgyógyászat, háziorvostan, klinikai onkológia, klinikai szakpszichológus, pszichiátria, pszichoterápia

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: kognitív viselkedésterápia elméleti alapjai és gyakorlata, mindfulness és önegyüttérzés elméleti alapjai és gyakorlata, bizonyítékokon alapuló pszichoszociális intervenciók sajátosságai, alacsony intentizású pszichológiai intervenciók.

Szervező: ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

Tanfolyami napok: 2024. március 1., 2., 8., 9. és március 23.

Időtartam: 36 óra

Helyszíne: ELTE PPK Pszichológiai Intézet, 1064 Budapest, Izabella utca 46.

Díja: 54.000,- Ft

Jelentkezők létszáma: minimum 10, maximum 20 fő

Megjegyzés: A jelölt a tanúsítvány megszerzéséhez rövid gyakorlati vizsgát tesz az elsajátított technikák alkalmazásából, csoportos formában. A jelentkezés a regisztráció és a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.

A tanfolyamot tartják:

 • Dr. Vizin Gabriella klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, CBT kiképző terapeuta, egyetemi adjunktus (ELTE PPK)
 • Koncz Zsuzsa klinikai szakpszichológus, onkopszichológus (ELTE PPK)
 • Szekeres Tamás klinikai szakpszichológus (Semmelweis Egyetem, Onkológiai Centrum)
 • Illyés Zoltán Klinikai szakpszichológus jelölt (OORI)

 

Előadások jegyzéke:

1.

2024.03.01.péntek

09:00

90

Bevezetés, a kognitív viselkedésterápia helye a pszichoszociális onkológiai ellátásban. - előadás

2.

2024.03.01.péntek

11:00

90

A kognitív viselkedésterápia elméleti és gyakorlati alapjai. - előadás

3.

2024.03.01.péntek

13:00

180

CBT készségfejlesztő gyakorlat. - gyakorlat

4.

2024.03.02.szombat

09:00

90

CBT készségfejlesztő gyakorlat. - gyakorlat

5.

2024.03.02.szombat

11:00

90

CBT alapú pszichoszociális onkológiai csoport vezetése -elméleti alapok. - előadás

6.

2024.03.02.szombat

13:00

90

Pszichoszociális onkológiai csoport struktúrája, alkalmazott intervenciók hatékonyságának bizonyítékai, csoportok szervezése, keretei. -előadás

7.

2024.03.02.szombat

15:00

90

Testpásztázás mindfulness sajátélmény. -gyakorlat

8.

2024.03.08.péntek

09:00

90

Az emlőrák onkológiai vonatkozásai (betegút, kezelések): edukáció jelentősége. - előadás

9.

2024.03.08.péntek

11:00

90

Önmegfigyelés és viselkedésaktiváció módszerei. - gyakorlat

10.

2024.03.08.péntek

13:00

90

Kognitív átstrukturálás (negatív automatikus gondolatok, diszfunkcionális attitűdök). -gyakorlat

11.

2024.03.08.péntek

14:30

45

Traumák, krízisek és megküzdés. - előadás

12.

2024.03.08.péntek

15:30

45

Biztonságos hely imagináció sajátélmény. -gyakorlat

13.

2024.03.09.szombat

09:00

90

Asszertivitás - gyakorlat

14.

2024.03.09.szombat

11:00

90

Problémamegoldás - gyakorlat

15.

2024.03.09.szombat

13:00

90

Testkép és önegyüttérzés. - gyakorlat

16.

2024.03.09.szombat

15:00

90

Szerető kedvesség meditáció. - gyakorlat

17.

2024.03.23.szombat

09:00

180

Gyakorlati vizsga.


A jelentkezés módja és szabályai

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani. (A linkre kattintva elérhető.)

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban). A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön az alábbi e-mail kiszolgálók egyikét használja, a visszaigazolásokat, értesítéseket esetleg nem fogja megkapni: hotmail.com, yahoo.com, outlook.com, live.com, mivel beállításuk alapján az ELTE címeiről érkező leveleket előfordul, hogy időszakosan nem fogadják.
 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett képzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből, és csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordulhat, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemete közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk nem engedi elmenteni, vagyis leadni a jelentkezést. Kérjük, nézze át az űrlapot, korrigálja a hibát (hiányzó adat, hiányzó dokumentum csatolás), mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ továbbképzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban


Beküldendő dokumentumok

R-PAS (Rorschach Performance Assessment System) képzés esetében kötelezően beküldendő dokumentum:

 1. oklevél másolata,
 2. a jelentkezési díj (4500,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata.

Kognitív terápiás pszichoonkológiai csoport vezetése képzés esetében kötelezően beküldendő dokumentum:

 1. szakmai önéletrajz,
 2. a jelentkezési díj (4500,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata.

Dokumentumtípusonként néhány kiegészítő információ:

 • a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata: a jelentkezési díj befizetésével kapcsolatban alább, egy külön blokkban talál instrukciókat a honlapon, kérjük, pontosan kövesse azokat, hogy a befizetése beazonosítható legyen, a felületre a bankban kapott, vagy az internetbankból letöltött igazolást (pl. tranzakciós jegyzőkönyv, utalási visszaigazolás) kell feltölteni.
 • oklevél másolat: csak az adott képzésleírásban feltüntetett végzettséget igazoló dokumentum feltöltése kötelező, de a rendszer megengedi több fájl feltöltését is, ha úgy látja, hogy releváns lehet, egyéb végzettségeit is igazolhatja; külföldön szerzett végzettség esetén a honosításról szóló dokumentumot is kérjük beküldeni, ha honosítás még nem történt, akkor a továbbtanulási célú elismeréshez kérjük a végzettséghez kapcsolódó tárgylista feltöltését is és angoltól eltérő nyelven kiállított dokumentumok esetén a hivatalos magyar (vagy angol) fordítást.
 • szakmai önéletrajz: nincs formai megkötés a rövid szakmai önéletrajz elkészítéséhez, a kész önéletrajz feltölthető pdf., jpg, vagy akár word formátumban is.

A jelentkezési díj befizetése

A jelentkezési díjat (egyszeri 4.500,- Ft) átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
A befizetés beazonosítása érdekében a közlemény rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:
a saját nevét és az alábbi szöveget: "SZAKIR KN9701/09 R940535000".
Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek.

Kiegészítő információk:

A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag az átutalási bizonylaton befizetőként szereplő személynek/cégnek állítható ki.
számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez továbbképzésben

Amennyiben a jelentkező a képzésre jelentkezik, de attól eláll, a jelentkezési díj nem jár vissza a részére.


2023.12.05.