A kelet-európai matematikatanítás jellemzői a rendszerváltozás után

2020.06.04.
A kelet-európai matematikatanítás jellemzői a rendszerváltozás után
A kelet-európai matematikatanítás rendszerváltozás utáni jellemzőiről szóló könyvet jelentetett meg a Springer Kiadó, a magyarországi törekvéseket összefoglaló könyvfejezet szerzői  Győri János, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet egyetemi tanára, valamint Fried Katalin, Köves Gabriella,  Oláh Vera és Pálfalvi Józsefné, a hazai matematikaoktatás, a matematikia tehetséggondozás és a szakmódszertan meghatározó személyiségei. A kötetet Alexander Karp szerkesztette.

A könyv a közelmúltbeli kelet-európai társadalmi és politikai változásoknak a kelet-európai matematikaoktatás fejlődésére gyakorolt hatását tárja fel. A változások fontossága ismert tény, ennek ellenére eddig alig vizsgálták, hogy hogyan változott meg a matematikaoktatás mindennek hatására a posztszovjet és posztszocialista országokban. A könyv feltárja, hogy általánosságban milyen változások következtek be az oktatás területén és különösen a matematikaoktatás területén az iskolai oktatásban, ezek a változások hogyan magyarázhatók és dokumentálhatók, milyen új módszereketés tankönyveket vezettek be, hogyan változott a tanárképzés, milyen külföldi hatások érték a kialakult rendszereket.

Tanulmányukban Győri János és szerzőtársai az 1989-es rendszerváltást követő magyarországi matematikaoktatás sajátosságait elemzik. A társadalmi-történelmi kontextusban történő megértés érdekében a magyar matematikatanítás korai történetének bemutatása után a szerzők kitekintenek a II. világháborút követő szocialista évtizedek matematikaoktatásra is, kiemelt figyelemmel az 1970-es években Varga Tamás által bevezetett komplex matematikatanítási kísérletre és ennek  hatásaira a matematika oktatására. A rendszerváltás megváltoztatta az oktatás centralizált  működését (ez azóta tovább módosult), és lehetővé tette új típusú iskolák létrejöttét is. Az oktatási anyagok, az iskolarendszer és a tanárképzés is megváltozott a tananyag változásával, új típusú tehetséggondozó programok jöttek létre. A szerzők a változások mentén feltárják azt is, hogyan befolyásolta az oktatáspolitika a matematika oktatását, valamint hogy milyen nehézségekkel és kihívásokkal néz szembe és kell a jövőben szembenéznie a hazai matematikaoktatásnak.

A könyvről bővebben: Eastern European Mathematics Education in the Decades of Change

Gordon Győri, J., Fried, K., Köves, G., Oláh, V. & Pálfalvi, J.: The traditions and contemporary characteristics of mathematics education in Hungary in the post-socialist era