A pedagógia mesterei

A pedagógusprofesszió hazai megújításának esélyeiről szól a Metszéspontok című könyvsorozat legújabb kötete.

2020.06.30.
A pedagógia mesterei
Szivák Judit és Pesti Csilla szerkesztésében megjelent A pedagógusprofesszió hazai megújításának esélyei a mesterpedagógus-programok tükrében című kötet.

A pedagógusok minősítési és előmeneteli rendszerének megújításával új lehetőségek nyíltak meg a magyar köznevelés fejlesztésében. Egy pilot program keretében közel 1200 pedagógus kapott támogatást a Mester- és Kutatótanár minősítés megszerzéséhez szükséges dokumentumok létrehozásához, így készítették el – többek között – öt évre szóló mesterprogramjukat is. A tanulmánykötet a pilot keretében megírt mesterprogramok dokumentumelemzésével foglalkozó kutatás eredményeiről számol be. Egyrészt bemutatja, miként értelmezik a mesterpedagógusok a professzió megújítását célzó szakmapolitikai elvárásrendszert, másrészt kísérletet tesz annak feltárására, hogy a mesterprogramok megvalósítása milyen eredményekkel támogatja a köznevelési rendszer fejlesztését.

A L’Harmattan kiadó gondozásában megjelent kötet szerzői Fehérvári Anikó, Kálmán Orsolya, Pesti Csilla, Rapos Nóra, Széll Krisztián, Szivák Judit, Tóth-Pjeczka Kata, Urbán Krisztián és Vámos Ágnes.