Akadémiai szabadság Európában

2023.03.30.
Akadémiai szabadság Európában
A tudományos élet szabadságának jelenlegi ellenőrzési, illetve értékelési módszereiről és eljárásairól nyújt átfogó képet Kováts Gergely (BCE) és Rónay Zoltán (ELTE PPK), az Európai Parlament felkérésére készült friss tanulmánya.

Az akadémiai szabadság kérdésköre az utóbbi egy-másfél évtizedben került nem csupán a tudományos, de általában a közérdeklődés homlokterébe. Miközben a tradicionálisan autoriter államokban évtizedek óta akár a legsúlyosabb formában is megsértik a tudományos élet szabadságát (kutatók, egyetemi tanárok bebörtönzése, ellehetetlenítése, üldözése), addig a demokratikus országokban (elsősorban az USA-ban és az Egyesült Királyságban) más irányból érik fenyegetések. Az utóbbi években ugyanakkor az Európai Unión belül is felütötték a fejüket azok a tendenciák, amelyek kérdésessé teszik, hogy valóban megvalósul-e az akadémiai szabadság konszenzuális tartalma. Az illiberális minták több, hagyományosan demokratikus országban is tetten érhetők.

Az Európai Parlament Science and Technology Options Assessment (STOA) Panelje ezért elhatározta, hogy intenzívebben kezd el foglalkozni a problémával, és átfogó kutatást indított, hogy felmérje az akadémiai szabadság EU-n belüli helyzetét. Az uniós tagállamok értékelését, az autonómiát fenyegető potenciális és valós veszélyek feltárását az Oslói Egyetem Peter Maassen professzor vezette kutatócsoportja végezte el. Jelentésüket a napokban publikálták.

A másik kutatási részt a Budapesti Corvinus Egyetem docense, Kováts Gergely és karunk oktatója, Rónay Zoltán habilitált egyetemi docens (Neveléstudományi Intézet) folytatta le. Ennek célja egy olyan eljárás kidolgozásának megalapozása volt, amely a jövőben figyelemmel kísérné az akadémiai szabadsággal kapcsolatos fejleményeket az EU tagállamaiban. Kutatási eredményeiket az Európai Parlament által közzétett tanulmányukban foglalták össze, amelyben áttekintést nyújtanak a tudományos szabadság különböző nemzetközi nyilatkozatokban szereplő értelmezéséről, valamint kritikusan vizsgálják a meglévő értékelési és nyomon követési módszereket és eljárásokat.