Bővülő egyházi oktatás

2022.09.28.
Bővülő egyházi oktatás
Az EDUCATIO folyóirat legfrissebb lapszáma a magyar egyházi oktatás 2010 óta bekövetkezett változásait, az egyre nagyobb teret nyerő egyházi intézmények finanszírozási, társadalmi és oktatási jellemzőit mutatja be.  

Az első tanulmányban Neumann Eszter azzal foglalkozik, hogy a populista kormányzás és a vallás összekapcsolódása hogyan hatott a neokonzervatív oktatáspolitikákra.

Papp Z. Attila írása az egyházi fenntartású iskolák idősoros oktatásstatisztikai adatait gyűjti egybe, majd átttekinti néhány társadalmi és kontextuális jellemzőjét, valamint az intézmények eredményességét.

Berényi Eszter az egyházi fenntartású „kisgimnáziumoknak” a magyar közoktatás struktúrájában betöltött pozíciójával és az ezekbe az iskolákba jelentkezők jellegzetességeivel foglalkozik.

"Hová tűntek a magyar gyerekek?" – teszi fel a kérdést Zolnay János, aki egy kelet-magyarországi térségben elemzi az iskolaegyháziasítás folyamatának korszakait és hatását a helyi oktatási kvázipiacra.

Az óvodai szektorban vizsgálja az egyházi fenntartás növekedését Keller Judit és Szőke Alexandra. A szerzők kitérnek arra is, hogy az egyházi fenntartók megjelenése milyen lehetőségeket és korlátokat jelent a mindennapi szakmai munka terén az óvodapedagógusok számára.

Rosta Gergely és Pusztai Gabriella azt vizsgálták, hogy az egyházi oktatás milyen hatással van a fiatalok vallásosságának alakulására.

Kocsády-Simon Eszter és Seres-Busi Etelka frissen érettségizett és érettségiző diákok körében készítettek interjúkat arról, hogy számukra melyek az iskolájuk meghatározó sajátosságai, rejtett céljai és üzenetei.

Péteri Gábor és Szilágyi Bernadett az intézmények finanszírozásának és gazdálkodási gyakorlatának vizsgálata alapján von le lényeges következtetéseket.

A tematikus tanulmányokat a Kutatás Közben és a Szemle rovat írásai egészítik ki.

Az EDUCATIO 2022-es őszi lapszáma itt olvasható.