Egyenlőtlenségek és gyarmatosítás a tudományos életben

2022.01.06.
Egyenlőtlenségek és gyarmatosítás a tudományos életben
A tudományban uralkodó nyugati szemlélet több szempontból is hátrányosan érinti a feltörekvő országok kutatóit, megnehezíti publikációs lehetőségeiket és a helyi problémák vizsgálatát. Kende Anna és munkatársainak hatvannégy ország 232 szociálpszichológusa körében végzett felmérése rámutatott, hogy az alapvetően társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó tudományág képviselői maguk is kettős mércének vannak kitéve.

Az ELTE PPK kutatója és munkatársai arra keresték a választ, hogy a nyugati országok kutatási és publikációs gyakorlatainak dominanciája hogyan formálja a világ többi országának tudományos életét. A zárt és nyílt kérdéseket is tartalmazó kérdőív eredményei számos aszimmetriára mutattak rá az összefoglalóan „Globális Északnak” nevezett gazdaságilag fejlett államok (beleértve Ausztráliát és Új-Zélandot is) és a többi, feltörekvő régió kutatási gyakorlata között.

A közép-kelet-európai és a déli országok résztvevői például arról számoltak be, hogy a kollégáknak csak kisebb része publikálta kutatásait nemzetközi folyóiratokban, míg az északi országok esetében csaknem kétharmaduknak volt erre lehetősége. Ezt tetézi, hogy egyes egyetemek nem biztosítanak ingyenes hozzáférést a nemzetközi folyóiratokhoz munkatársaik és hallgatóik számára, így sok esetben a kutatók eleve nem is ismerik ezeket a kiadványokat.

Ennek ellenére a válaszadók több mint 70 százaléka szerint a nemzetközi elismertséghez a legfontosabb kritérium az angol nyelvű Q1-es folyóiratokban való publikálás. A megkérdezettek közül csak kevesen gondolták úgy, hogy a helyi vagy regionális folyóiratokban bármilyen nyelven publikált kutatás elegendő lenne a nemzetközi sikerhez.

Ugyanez a helyzet a nemzetközi együttműködések terén is: annak ellenére, hogy a válaszadók többsége szerint a közös projektek elengedhetetlenek a szakmai elismertséghez, a déli országok kutatói ritkábban vesznek részt nemzetközi projektekben projektvezetőként vagy akár résztvevőként, mint északi kollégáik.

“Néhány érdektelen adat egy távoli országból”

A kérdőív arra is rákérdezett, hogy a szociálpszichológusok milyen problémákkal szembesülnek kutatásaik nemzetközi, lektorált folyóiratokban való közzététele során. A válaszadók a nemzetközi publikációs rendszer igazságtalanságáról, a nem egyértelmű szabályrendszerről számoltak be. A déli régiók kutatói pedig elsősorban az országaikat érintő témák és adatok figyelmen kívül hagyását nehezményezték, de volt, aki egyenesen azt tette szóvá, hogy a szerkesztők a cikkek kiválasztása során a saját barátaiknak kedveznek.

A déli országok arra is felfigyeltek, hogy a nemzetközi szakirodalom alig foglalkozik az országukra vonatkozó témákkal. Ráadásul, míg az északi országok által említett problémákat az összes állam kutatója fontosnak tartotta, az olyan kérdéseket, mint a korrupció, a polgári konfliktusok, a felekezeti előítéletek, vagy például a roma és kínai közösségekkel szembeni előítéletek csak a déli, és közép-kelet-európai kutatók említették. Ez is igazolja, hogy a gyarmatosítás alakítja azt, amit a kutatók fontosnak tartanak az nemzetköziesedett pszichológia tartalmában.

A sokszínűség határai

Összességében az eredmények alátámasztják, hogy míg a feltörekvő országok kutatói a nyugati kutatási és publikációs gyakorlatot igyekeznek követni, ezt nem saját meggyőződésükből, hanem elsősorban intézményes nyomásra teszik.

A tanulmány szerzői rámutatnak, hogy a kutatók egyfajta kettős kötésben vannak, hiszen kénytelenek megfelelni a nyugati gyakorlatoknak és elvárásoknak, miközben éppen a nyugaton megfogalmazott gyakorlatok és elvárások azok, amelyek folyamatosan hátrányos helyzetben tartják őket. Tehát egyfajta gyarmati szemlélet uralkodik a tudományos életben, amely alulértékeli a helyi tudást, befolyásolja a témaválasztást, megnehezíti a lokálisan fontos kérdések tudományos vizsgálatát a „Globális Északon” kívül, és amely önmagát erősítő módon tartja fent a tudományos élet nyugati dominanciáját. A kutatók hangsúlyozzák, hogy alapvető változásokra van szükség a szociálpszichológia mint tudományág fejlődése és a tudományos sokszínűség helyreállítása érdekében.

Kende Anna és munkatársainak tanulmánya a Journal of Social Issues c. lapban jelent meg.

A szerző korábbi tanulmánya a témában: A sokszínűség határai: az Európai Szociálpszichológiai Társaság példája