Egyetemi tanári kinevezés a PPK oktatójának

2021.09.10.
Egyetemi tanári kinevezés a PPK oktatójának
A köztársasági elnök 2021. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki Nguyen Luu Lan Anht, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet igazgatóját.

Nguyen Luu Lan Anh 1987‐ben szerzett diplomát pszichológusként és pszichológia szakos középiskolai tanárként, majd 1992‐ben kapta meg a pszichológiai tudomány kandidátusa címet. Habilitációs oklevelét 2004‐ben szerezte meg az ELTE‐n, ahol 1993 óta tanít. Az MTA doktora címre benyújtott pályázatának elbírálása jelenleg folyamatban van. 2005-ös alapítása óta az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ (IPPK), majd Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (IPPI), egyben az itt működő Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport vezetője. Két teljesen új, nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is egyedülálló program, az interkulturális pszichológia és pedagógia (később társadalmi befogadás tanulmányok) mesterszak, valamint a multikulturális nevelés tanára modul szak-, illetve képzési felelőse, ezenkívül az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola Szocializációs és társadalmi folyamatok programnak és annak Kultúraközi és csoportközi folyamatok című moduljának a vezetője is. 1996 óta folyamatosan oktat angol nyelven is.

Az utóbbi évtizedben a különböző kulturális háttérrel rendelkezők találkozásának pszichológiai hangsúlyú vizsgálatában az identitásra és az akkulturációra fókuszált. A letelepedett, tartósan berendezkedett történelmi kisebbségeknek és bevándorló csoportoknak, valamint az ideiglenesen tartózkodó nemzetközi diákoknak a vizsgálatával foglalkozott. Prioritást élvez a kutatásai között a külföldön tanuló magyar diákok adaptációjának a kutatása, amely különösen aktuálissá vált a pandémiás időszak alatt. Tudományterületén nemzetközileg is elismert kutatási tevékenységet folytat. Az eredmények publikálása mellett pedig fontosnak tartja ezek bevezetését az oktatásba, a tananyagfejlesztésbe.

Munkáját az ELTE PPK 2016-ban Sapere Aude díjjal ismerte el, 2018-ban Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetésben részesült. 2021-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata elismerést vehetett át.