Érdemjegyek rögzítése a Neptunban, kifogással élés 2016/17/2

Tisztelt Hallgatók!

2017. február 3-ával véget ért a 2016/2017. tanév őszi félévének vizsgaidőszaka. Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel a teljesítéseik rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun) történik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, illetve az általa biztosított kifogási lehetőségével nem él, az általa megszerzett teljesítés érvénytelen lesz.

Ahogyan az Oktatási Igazgatóságtól a Neptun leállással kapcsolatban kapott személyes üzenetből, illetve a Quaestura honlapjáról is értesültek róla, az ELTE Hallgatói követelményrendszer (HKR) 65. § (6) bekezdése szerinti kifogással élésre a 2016/2017. tanév őszi félévre vonatkozóan

2017-02-06 16:00 és 2017-02-13 16:00 között
van lehetőségük.
Ha az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített érdemjegyük nem egyezik meg a megszerzett érdemjeggyel, vagy a megszerzett érdemjegy hiányzik a Neptunból, akkor kérjük, töltsék ki a hallgatói webes felületen az Ügyintézés / Kérvények menüponban elérhető "Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben" nevű kérvényt, hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen.
Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a HKR a Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös rész 425. § e) pontja értelmében a szabálytalanul megszerzett jegy érvényesítésére még dékáni méltányossági jogkörben sincs lehetőség, tehát a fenti eljárás elmulasztása súlyos következményekkel járhat.

ELTE PPK Tanulmányi Hivatal

2017.02.10.