Felkészülés a távolléti oktatásra a PPK-n

2020.03.13.
Felkészülés a távolléti oktatásra a PPK-n
Az ELTE PPK a karon rendelkezésre álló pedagógiai és pszichológiai szaktudásra és a digitális oktatással kapcsolatban felhalmozott tudásra építve nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a tavaszi szünet után a kar minél zökkenőmentesebben állhasson át a távolléti oktatásra. A kar célja olyan megoldások bevezetése, amelyek akár hosszú távon, a járványveszély miatt kialakult helyzet elmúltával is jól szolgálják majd a minőségi felsőoktatást.

A távolléti oktatás megszervezésére a PPK-n munkacsoport alakult Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettes vezetésével. A munkacsoport tagjai Káplár-Kodácsy Kinga egyetemi tanársegéd (Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet), Horváth László egyetemi adjunktus, Kálmán Orsolya egyetemi adjunktus és Misley Helga egyetemi adjunktus (Neveléstudományi Intézet). A munkacsoport célja elősegíteni, hogy a  karon tanuló hallgatók minél gördülékenyebben folytathassák a félév elején megkezdett tanulmányaikat, és ehhez az oktatók személyre szabott támogatást kapjanak. Ennek érdekében az ELTE PPK az ELTE iránymutatásaival összhangban sztenderdeket és ajánlásokat fog megfogalmazni a távolléti oktatás megtervezésével, a módszertani illeszkedéssel és az oktatás lebonyolításával kapcsolatban is.  

A tudatos előkészítő munka egyik fontos eleme az a kar valamennyi, budapesti és szombathelyi oktatójának kiküldött online kérdőív, amely a digitális oktatásra való felkészültséget hivatott mérni a kar oktatóinak körében. Az angol szakszóval readiness- kérdőívként emlegetett, a nyelvi szintfelmérőkhöz hasonlítható eszköz célja, hogy feltárja az oktatók digitális oktatással kapcsolatos előzetes tapasztalatait, A felmérésnek köszönhetően a kar oktatói igényeikre szabott segédletet kapnak majd, az e téren nagyobb tapasztalattal bíró oktatók és doktoranduszok pedig mentorként kapcsolódhatnak be az intézeteken belül szerveződő csoportokba.

A távolléti oktatással kapcsolatban kiemelt figyelmet fordítunk az oktatók és a hallgatók informálására, a személyes felkészülés előmozdítására a tavaszi szünet idején is, erre a kar valamennyi kommunikációs csatornáját felhasználjuk.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt bevezetendő távolléti oktatásra való felkészülést a PPK hosszú távú, a minőségi felsőoktatásba való befektetésnek tekinti, mely a kar számára nem csupán kényszer, de egyúttal lehetőség is a karon felhalmozódott digitális oktatási és felsőoktatás-pedagógiai és módszertani tapasztalatok hasznosítására, a kari belső együttműködés és a szakmai hálózatépítés megerősítésére.