Jelentkezés szakos és tanári záróvizsgára, valamint tanári képesítővizsgára 2016/2017. tanév tavaszi félév

Kedves Hallgatónk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a szakos és tanári záróvizsgára, valamint a tanári képesítővizsgára csak a Neptun rendszerben lehet jelentkezni. A záróvizsgára, illetve képesítővizsgára csak azoknak a hallgatóknak kell jelentkezniük, akik tanulmányaikat a 2016/2017. tanév tavaszi félévében kívánják befejezni.

A jelentkezés határideje a tavaszi félévben:
- szakos záróvizsgára (beleértve a szakirányú továbbképzéseket is): 2017. március 20. 23.59 óra,
- tanári mesterszakos záróvizsgára: 2017. március 15. 23.59 óra,
- tanári képesítővizsgára: 2017. március 20. 23.59 óra.


A záróvizsgára és képesítővizsgára való jelentkezés módja


A vizsgára a Neptunban, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, egy kérvény formájában elérhető jelentkezési lap leadásával lehet jelentkezni. A jelentkezést, vagyis a kérvényt az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet leadni a Kitöltendő kérvények fülön. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A formanyomtatványon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek csak a vizsgára vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie. A véglegesített jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után automatikusan az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg, a leadási határidő lejárta után a jelentkezés befogadásával ez „Elfogadva” státuszra fog változni.

FIGYELEM!
• A jelentkezési lap a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le, az érvényességi idő vége után a kérvény kitöltése nem lesz többé elérhető. A határidő után csak külön – papíron benyújtott – kérvénnyel, a Tanulmányi Bizottság engedélyével külön szolgáltatási díj (egy héten belül 2000 Ft, utána havonta 3500 Ft) befizetése mellett lehet jelentkezni záróvizsgára.
• A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti.
• A leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható!
• A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál.

A tanári képzés zárása

A tanárképzésnek több típusa is folyik jelenleg az egyetemen, és a különböző tanárképzésekben különböző típusú záróvizsgát kell tenni.

A) Tanári képesítővizsgára kell jelentkezni azoknak, akik a korábbi rendszerű tanárképzésben a tanulmányaikat 2006. őszi félévében vagy az előtt kezdték meg.
A képesítővizsgára jelentkeznie csak a BTK, a PPK és a TáTK tanárképzésben részt vevő hallgatóinak kell, beleértve az egyetemi szintű, tanárképes bölcsész és társadalomtudományi szakokhoz kapcsolódó tanári képzésben részt vevőket és a főiskolai szintű bölcsész és testnevelési tanárszakok végzős hallgatóit is – függetlenül attól, hogy az illető hallgató milyen tagozaton (nappali, esti, levelező) végzi tanulmányait.
A tanári képesítővizsgával kapcsolatos valamennyi információ elérhető a Tanulmányi Hivatal vonatkozó oldalán.

B) Tanári mesterszakos záróvizsgára kell jelentkezni azoknak a tanári mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2008 szeptemberében vagy azt követően tanári mesterszakon kezdték meg.
A tanári záróvizsgára azoknak a tanári mesterképzésben részt vevő hallgatóknak kell jelentkezniük, akik tanulmányaikat ebben a félévben kívánják befejezni. Ebben az esetben a szakterülettől, tagozattól (nappali, levelező) és alapkartól függetlenül minden hallgatónak jelentkeznie kell.
A tanári záróvizsgával kapcsolatos valamennyi információ elérhető a Tanulmányi Hivatal vonatkozó oldalain.

A záróvizsgára és képesítővizsgára való bocsátás feltételei

Szakdolgozat
A hallgató minden szakon önálló szakdolgozatot köteles írni, a szakdolgozat a záróvizsga részét képezi.
A hallgatónak a szakdolgozat benyújtása előtt témát kell választania. A szakdolgozat témabejelentésének határideje a tavaszi félévi záróvizsgához
- alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén október 15-e,
- mesterképzés esetén a megelőző tanévben május 15-e volt.
Kivételek:
- a pszichológia és az interkulturális pszichológia és pedagógia mesterszakon ez a határidő október 15-e,
- a tanári mesterszakon a tanulmány témájának bejelentési határideje november 15-e volt,
- a nem tanári szakos, portfólió típusú szakdolgozat esetén - amennyiben e követelményt az adott szak tanterve kötelezően írja elő - a hallgatónak témát nem kell választania.

A szakdolgozat általános benyújtási határideje a tavaszi félévben április 20., a tanári mesterszakos portfólióké május 15., a nem tanári szakos portfólió típusú szakdolgozaté pedig június 2.

A Hallgatói követelményrendszer 81. §. (7) bekezdése alapján a záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki
a) a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
b) költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
c) szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

PPK Tanulmányi Hivatal

2017.02.21.