Kognitív pszichológiai program

Kognitív pszichológiai programban a képzés a modern pszichológia egyik központi és gyorsan fejlődő területére, a kognitív pszichológiára és egyes társtudományaira, elsősorban a kognitív pszichofiziológiára összpontosít. Így elsődlegesen a (tágan értelmezett) megismerési folyamatok (kiemelten: észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv és kommunikáció, társas megismerés, viselkedésszervezés és -kontroll) kísérleti vizsgálata áll az oktatás és a kapcsolódó kutatások központjában. A módszertani hátteret-alapot elsősorban különféle viselkedéses és EEG / eseményhez kötött potenciál eljárások adják, beleértve a szemmozgás-regisztrációs (eye-tracking) eljárást is. A Program keretei közt mind az oktatásban, mind a kutatásban megjelennek az érett megismerésre fókuszáló, a fejlődési (csecsemőkortól az időskorig), illetve az atipikus megismerést (pl. autizmus) középpontba állító témák. A képzés során a módszertani felkészítés és az intenzív kutatási részvétel mellett erős hangsúlyt helyezünk a kogníció átfogó kérdéseivel összefüggő fogalmi alapozásra is. A program az ELTE Pszichológiai Intézete és az MTA Pszichológiai Intézete közötti szoros együttműködésben valósul meg.