Költségtérítési kérelmek benyújtása 2016/17/2

Tisztelt Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Hallgatói követelményrendszer 440. §-a alapján a 2016/2017. tanév tavaszi félévére vonatkozó költségtérítéssel, önköltséggel kapcsolatos kérelmek benyújtásának jogvesztő hatályú határideje 2017. február 15.

A kérvények leadhatóak az ügyféltérben félfogadási időn belül. A postai úton érkező kérelmek esetén is csak a 2017. február 15-ig beérkezett kérvényeket áll módunkban elfogadni és döntésre továbbítani. (A kérelem leadásának nem feltétele, hogy a Tanulmányi Hivatal az adott félévi kiírást a Neptuban elkészítse.)

Kérjük, hogy a kérelemben szereplő indokláshoz feltétlenül csatolják az azt alátámasztó hivatalos igazolást!
A Tanulmányi Bizottság határozata alapján a szociális rászorultságot minden esetben igazolni kell, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
a) a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat igazolása a hallgató lakóhelye szerinti ingatlanba bejelentett és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról;
b) munkáltatói jövedelemigazolás a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről;
c) a b) pont szerinti személy írásos nyilatkozata arról, hogy nincs a b) pontban meghatározott munkáltatói igazolásban megjelölt jövedelmen kívüli jövedelme; illetve az azon túli jövedelmekről.

PPK Tanulmányi Hivatal

2017.02.10.