Konferencia Hunyady Zsuzsa emlékére

2020.02.11.
Konferencia Hunyady Zsuzsa emlékére
Az ELTE PPK adott otthont 2020. február 1-jén a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány emlékkonferenciájának, amelyen Dr. Hunyady Györgyné professor emeritusról, az alapítvány nemrég elhunyt létrehozójáról emlékeztek meg.

Az emlékülést Fenyvessyné Békei Gabriella, az alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. A jelenlévőket az emlékezés útján Nádasi Mária, a kuratórium első elnöke kísérte végig. Csordásné Bölcsics Márta „Csönded vagyok” című emlékezésében Hunyady Zsuzsáról mint példaképről beszélt. Felidézte az alapítványban végzett közös munkát és a tanárnő személyes kapcsolatokban megtapasztalható emberi nagyságát.

A délelőtt folyamán Hunyady Zsuzsa munkatársainak és korábbi hallgatóinak előadásai alapján összeálló képből hitelesen rajzolódott ki a széles látókörű, határozott, innovatív, a realitásokat szem előtt tartó eredményes vezető, tudományszervező, a neveléstudomány és a pedagógiai gyakorlat fejlődése érdekében keményen dolgozó, kiváló oktató.

A 80-as évek második felében a Budapesti Tanítóképző Főiskola főigazgatójaként a XXI. század követelményeinek megfelelő tanítóképzési rendszer kialakításában vállalt magára jelentős szerepet, ezt a korszakot Rádli Katalin: A négyéves tanítóképzés a közoktatás és felsőoktatás kihívásában című előadása idézte fel.

Később, tanszékvezető főiskolai tanárként a bolognai rendszer tanító- és óvodapedagógus-képzéseinek szakmai fejlesztő munkáiban vett részt. Hunyady Zsuzsa hazánkban elsőként dolgozta ki az ELTE PPK neveléstudományi mesterszakához illesztve a „Kora gyermekkor pedagógiája” szakirányt. Erről Serfőző Mónika: A zsákutca megnyitása. Mesterképzés a koragyermekkor pedagógusainak című előadásában beszélt.

Hunyady Zsuzsa az ELTE professor emeritusa, a Neveléstudományi Doktori Iskola témavezető oktatója volt. Tanítóként doktori fokozatot szerzett hallgatói, Pajorné Kugelbauer Ida, Golyán Szilvia és Domonkos Katalin meghatottan emlékeztek vissza a közös munkára, a konstruktív, elfogadó légkörű, mindig előrevivő beszélgetésekre.

A konferencia végén Fenyvessyné Békei Gabriella ismertette a Hunyady Zsuzsára emlékező kötet tervezett felépítését és tartalmát. Perjés István zárszava után a konferencia fogadással zárult. A konferencia lehetőséget teremtett az emlékezésre, a méltó búcsúzásra, és tudatosította a jelenlévőkben, hogy a hiány, amelyet Hunyady Zsuzsa maga után hagyott, felelősséggel jár: az általa megkezdett úton az itt maradóknak kötelessége továbbmenni. A jelenlévő közel száz vendég egy aprócska emléket és az alapítvány által korábban kiadott köteteket vihetett magával a megemlékezésről.

Konferencia Hunyady Zsuzsa emlékére

Konferencia Hunyady Zsuzsa emlékére

0

/

0

0

/

0